Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului

Componența

BORCEA Sergiu Oliver PSD
BULARCA Constantin Sebastian PNL
COMĂNIȚĂ Dragoș PNL
COMĂNIȚĂ Radu PSD
GAL Ștefan Viorel PNL
GYORGY Mihail Răzvan PNL
IAGER Alin PSD
MARIȘ Ioan Nicolae PSD
NEAGOVICI Ciprian Alexandru PSD
POPICA Dumitru Constantin PSD
POPICA Nicolae Adrian PSD
SOLOMON Dragoș Ioan PSD
TONIE Alina Claudia PSD

 

Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local


 

Hotărâri ale Consiliului Local

2022[+] deschide[-] inchide

2021[+] deschide[-] inchide

2020[+] deschide[-] inchide

2019[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.147 din 24.12.2019
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2019 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.146 din 18.12.2019
  - privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2020 – 2021
 • HCL nr.145 din 18.12.2019
  - privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu S.C. SIMOTEAMEDFAM S.R.L. | Anexa
 • HCL nr.144 din 18.12.2019
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.143 din 18.12.2019
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2019-2020 | Anexa
 • HCL nr.142 din 18.12.2019
  - privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Comunei Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.141 din 18.12.2019
  - privind aprobarea reducerii prețului de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile nr. 332, nr. 433, nr. 473, nr. 493 și nr. 509
 • HCL nr.140 din 18.12.2019
  - privind aprobarea solicitării de trecere a drumurilor forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.139 din 18.12.2019
  - privind aprobarea denumirii de stațiilor de călători situate pe raza Comunei Vama Buzăului, conform Programului de transport prin curse regulate, în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov
 • HCL nr.138 din 18.12.2019
  - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4 | Anexa 5 | Anexa 6
 • HCL nr.137 din 18.12.2019
  - privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018 | Contract nr. 1/20.12.2018 | Actului adițional nr. 1
 • HCL nr.136 din 18.12.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 05.12.2019
 • HCL nr.135 din 05.12.2019
  - privind aprobarea acordării unor cantități de lemn de foc
 • HCL nr.134 din 05.12.2019
  - privind aprobarea acordării unor cantități de lemn de foc
 • HCL nr.133 din 05.12.2019
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
 • HCL nr.132 din 05.12.2019
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2019 - 2020 | Anexa
 • HCL nr.131 din 05.12.2019
  - privind aprobarea reducerii prețului de valorificare a materialului lemnos – sortimentul lemn de lucru rășinoase cu diametrul la capătul gros <24 cm (bile, manele), rezultat din fondul forestier proprietate publică a Comunei Vama Buzăului, UP IV Izvoarele Buzăului, u.a. 42
 • HCL nr.130 din 05.12.2019
  - privind însușirea Convenției nr. 6030/07.11.2019 încheiată între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului și Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița – S.G.A. Buzău
 • HCL nr.129 din 05.12.2019
  - privind însușirea Convenției nr. 5217/27.09.2019 încheiată între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului și Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița – S.G.A. Buzău
 • HCL nr.128 din 05.12.2019
  - privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare cu Asociația „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.127 din 05.12.2019
  - privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Săcele în cadrul Servicii Săcelene S.R.L., ca operator regional de transport public de călători și participarea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al Servicii Săcelene S.R.L.
 • HCL nr.126 din 05.12.2019
  - privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții „Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.125 din 05.12.2019
  - privind aprobarea taxelor pentru utilizarea sălilor Complexului Cultural „Sf. Nicolae” Vama Buzăului și ale Căminelor Culturale Vama Buzăului şi Acriş | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.124 din 05.12.2019
  - privind aprobarea schimbării denumirii unui imobil – clădire aflat în proprietatea Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.123 din 05.12.2019
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2020 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.122 din 05.12.2019
  - privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului pentru anul 2020
 • HCL nr.121 din 05.12.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 08.11.2019
 • HCL nr.120 din 05.12.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.10.2019
 • HCL nr.119 din 08.11.2019
  - privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.118 din 08.11.2019
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Noiembrie 2019 – Ianuarie 2020
 • HCL nr.117 din 31.10.2019
  - privind stabilirea modului de desfășurare a activității de gestionare a animalelor fără stăpân și a animalelor lăsate nesupravegheate pe domeniul public
 • HCL nr.116 din 31.10.2019
  - privind aprobarea acordării, cu titlul gratuit, a unei cantități de 15 m.c. material lemnos pentru construcții Parohiei Ortodoxe Acriș
 • HCL nr.115 din 31.10.2019
  - privind aprobarea acordării, cu titlul gratuit, a unei cantități de material lemnos pentru construcții Asociației „Valea Zimbrilor Vama Buzăului”
 • HCL nr.114 din 31.10.2019
  - privind aprobarea reducerii prețului de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile nr. 353, nr. 492, nr. 509 și nr. 414
 • HCL nr.113 din 31.10.2019
  - privind aprobarea menținerii în anul 2020 a prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, aprobate pentru anul 2019
 • HCL nr.112 din 31.10.2019
  - privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafețe de teren proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.111 din 31.10.2019
  - privind aprobarea deschiderii circulației publice pe unele drumuri de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.110 din 31.10.2019
  - privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la contractul de asociere în participațiune nr. 4400/27.12.2010 încheiat între Comuna Vama Buzăului și S.C. Dălghiaș Development S.R.L. | Actului adițional nr. 3 | Anexa la Actului adițional nr. 3
 • HCL nr.109 din 31.10.2019
  - privind însușirea stadiului de implementare a contractului de asociere în participaţiune încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L.
 • HCL nr.108 din 31.10.2019
  - privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2019 – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.107 din 31.10.2019
  - privind aprobarea realizării investiției „Modernizare și reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.106 din 31.10.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.09.2019
 • HCL nr.105 din 30.09.2019
  - privind aprobarea constituirii comisiei de negociere a Actului adițional nr. 3 la contractul de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L.
 • HCL nr.104 din 30.09.2019
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de lemn de foc
 • HCL nr.103 din 30.09.2019
  - privind stabilirea modului de exploatare și de valorificare a materialului lemnos din partida nr. 359, constituită în fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.102 din 30.09.2019
  - privind aprobarea acordării de burse elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului
 • HCL nr.101 din 30.09.2019
  - privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.100 din 30.09.2019
  - privind stabilirea funcției publice specifică de „secretar general” al Comunei Vama Buzăului, prin transformarea funcției publice generale de „secretar” al Comunei Vama Buzăului și stabilirea funcției publice de execuție de „consilier achiziții publice” prin schimbarea denumirii funcției publice de execuție „inspector” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.99 din 30.09.2019
  - privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
 • HCL nr.98 din 30.09.2019
  - privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Vama Buzăului la capitalul social al Societății Comerciale Servicii Săcelene S.R.L.
 • HCL nr.97 din 30.09.2019
  - privind aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și a proiectului Actului adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018
 • HCL nr.96 din 30.09.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 24.09.2019
 • HCL nr.95 din 30.09.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 10.09.2019
 • HCL nr.94 din 30.09.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.08.2019
 • HCL nr.93 din 24.09.2019
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare nr. 163944/2019
 • HCL nr.92 din 24.09.2019
  - privind aprobarea modificării și rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2019 – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.91 din 10.09.2019
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare nr. 163933/2019
 • HCL nr.90 din 10.09.2019
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare nr. 163932/2019
 • HCL nr.89 din 10.09.2019
  - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia „Construire cămin cultural în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.88 din 10.09.2019
  - privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de U.A.T. Comuna Vama Buzăului în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire cămin cultural în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.87 din 23.08.2019
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru obiectivul de investiții „Rețea de alimentare cu apă în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.86 din 23.08.2019
  - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Rețea de alimentare cu apă în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.85 din 23.08.2019
  - privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2019-2020
 • HCL nr.84 din 23.08.2019
  - privind aprobarea achiziționării unei sărărițe pentru echiparea autoutilitarei pentru deszăpezire
 • HCL nr.83 din 23.08.2019
  - privind aprobarea diminuării prețului de pornire la licitație a masei lemnoase „pe picior” din partizile nr. 375, 413, 435, 446, 469 și 503
 • HCL nr.82 din 23.08.2019
  - privind aprobarea majorării tarifului de exploatare pentru partida nr. 374 și aprobarea valorificării ca masă lemnoasă pe picior a materialului lemnos din partizile nr. 447 și 523
 • HCL nr.81 din 23.08.2019
  - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2019, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.80 din 23.08.2019
  - privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.79 din 23.08.2019
  - privind stabilirea funcției publice specifică de „secretar general” al Comunei Vama Buzăului, prin transformarea funcției publice generale de „secretar” al Comunei Vama Buzăului și stabilirea funcției publice de execuție de „consilier achiziții publice” prin schimbarea denumirii funcției publice de execuție „inspector” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului | Anexa 1
 • HCL nr.78 din 23.08.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 25.07.2019
 • HCL nr.77 din 23.08.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 13.06.2019
 • HCL nr.76 din 23.08.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.05.2019
 • HCL nr.75 din 23.08.2019
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada August 2019 – Octombrie 2019
 • HCL nr.74 din 25.07.2019
  - privind aprobarea organizării Festivalului Național de Folk „Vama de la Munte”
 • HCL nr.73 din 25.07.2019
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.72 din 25.07.2019
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de material lemnos, specia rășinoase, d-lui Oțelaș Dumitru
 • HCL nr.71 din 25.07.2019
  - privind aprobarea înființării unui post contractual în cadrul compartimentului „Gospodărire” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.70 din 25.07.2019
  - privind aprobarea valorificării prin licitație publică a lemnului de lucru (rășinoase) – bile, manele – rezultat din partizile constituite în fondul forestier al Comunei Vama Buzăului și care nu a putut fi valorificat prin vânzarea directă către populația locală
 • HCL nr.69 din 25.07.2019
  - privind aprobarea documentației tehnico – economică aferentă obiectivului „Amenajare parcare în zona turistică Urlătoare, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.68 din 25.07.2019
  - privind aprobarea efectuării lucrărilor de întreținere/reparație a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.67 din 25.07.2019
  - privind aprobarea amenajării stațiilor pentru transportul public local de călători la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.66 din 25.07.2019
  - privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.65 din 25.07.2019
  - privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui imobil aflat în proprietatea publică a Comunei Vama Buzăului, în vederea înființării sediului Postului de Jandarmi Montan Vama Buzăului
 • HCL nr.64 din 25.07.2019
  - privind aprobarea schimbării denumirii unor imobile – clădiri aflate în proprietatea Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.63 din 25.07.2019
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 30.06.2019
 • HCL nr.62 din 13.06.2019
  - privind aprobarea modificării listei de investiții aferente anului 2019
 • HCL nr.61 din 13.06.2019
  - privind aprobarea proiectului tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuție (D.E.) pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de distribuție a apei, comuna Vama Buzăului, județul Brașov (pe ulița „La Aldești”, sat Buzăiel, pe ulița „La Hosu”, sat Buzăiel, pe ulița „La Ștefan Buzea”, sat Vama Buzăului)”
 • HCL nr.60 din 13.06.2019
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 3022/19.06.2017
 • HCL nr.59 din 13.06.2019
  - privind aprobarea închirierii unui spațiu către Compania Națională Poșta Română S.A., în vederea înființării unui ghișeu poștal la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.58 din 13.06.2019
  - privind aprobarea acordării unor premii, sub formă de bani, elevilor premianți ai ciclului gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului
 • HCL nr.57 din 31.05.2019
  - privind aprobarea alocării sumelor reprezentând sprijin financiar acordat unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • HCL nr.56 din 31.05.2019
  - privind aprobarea completării Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 31/25.03.2016
 • HCL nr.55 din 31.05.2019
  - privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Vama Buzăului, aferent anului 2019 | Anexa
 • HCL nr.54 din 31.05.2019
  - privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, pe termen mediu și lung, la nivelul comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.53 din 31.05.2019
  - privind aprobarea prelungirii valabilității protocolului de colaborare încheiat între Comuna Vama Buzăului și dl. Anghel Liviu – Ionuț
 • HCL nr.52 din 31.05.2019
  - privind însușirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei "Soluția e-SCIM", www.e-scim.ro | Anexa
 • HCL nr.51 din 31.05.2019
  - privind aprobarea nivelurilor chiriei/redevenței aferente imobilelor - clădiri aflate în proprietatea Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.50 din 31.05.2019
  - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului calendaristic 2019
 • HCL nr.49 din 31.05.2019
  - privind aprobarea solicitărilor de finanțare depuse de Comuna Vama Buzăului către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții
 • HCL nr.48 din 31.05.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 24.04.2019
 • HCL nr.47 din 24.04.2019
  - privind aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 110/28.09.2018
 • HCL nr.46 din 24.04.2019
  - privind aprobarea „Programului cultural anual actualizat la nivelul comunei Vama Buzăului”
 • HCL nr.45 din 24.04.2019
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1757/18.06.2004
 • HCL nr.44 din 24.04.2019
  - privind aprobarea reducerii prețului de vânzare a materialului lemnos, specia fag, rezultata în urma exploatării partizilor nr. 290 și nr. 307
 • HCL nr.43 din 24.04.2019
  - privind aprobarea Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în comuna Vama Buzăului, a Caietului de sarcini privind prestarea serviciului de iluminat public în comuna Vama Buzăului și a Regulamentului serviciului de iluminat public în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3
 • HCL nr.42 din 24.04.2019
  - privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea formei de gestiune a Serviciului de iluminat public în comuna Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.41 din 24.04.2019
  - privind aprobarea cotizației de membru al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov
 • HCL nr.40 din 24.04.2019
  - privind aprobarea acordării unui mandat ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „INTERSAL”, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • HCL nr.39 din 24.04.2019
  - privind aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al societății comerciale S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. | Anexa
 • HCL nr.38 din 24.04.2019
  - privind aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al Societății Comerciale S.C. Hidro–Sal Com S.R.L.
 • HCL nr.37 din 24.04.2019
  - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2019
 • HCL nr.36 din 24.04.2019
  - privind aprobarea utilizării în anul 2019, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 3.956.222,09 lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.35 din 24.04.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.03.2019
 • HCL nr.34 din 29.03.2019
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2019 – Iunie 2019
 • HCL nr.33 din 29.03.2019
  - privind aprobarea modificării și completării Regulamentului - privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 44/25.03.2016 | Anexa (Regulamentul privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului 2019)
 • HCL nr.32 din 29.03.2019
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 1582/18.03.2019
 • HCL nr.31 din 29.03.2019
  - privind aprobarea prețului de valorificare a materialului lemnos din partizile nr. 399, 400, 414, 415, 433, 434, 447, 473, 492, 493, 509 și 523 și a limitei inferioare a prețurilor de valorificare ca masă lemnoasă „pe picior” a materialul lemnos din partizile nr. 413, 435, 446, 469 și 503
 • HCL nr.30 din 29.03.2019
  - privind aprobarea modului de valorificare și prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 375
 • HCL nr.29 din 29.03.2019
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2018
 • HCL nr.28 din 29.03.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.02.2019
 • HCL nr.27 din 28.02.2019
  - privind aprobarea utilizării în mod gratuit a patinoarului de către locuitorii comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.26 din 28.02.2019
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului în proiectul CoME EASY în calitate de oraș ambasador
 • HCL nr.25 din 28.02.2019
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la târguri de turism
 • HCL nr.24 din 28.02.2019
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 877/11.02.2019
 • HCL nr.23 din 28.02.2019
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 536/07.03.2007
 • HCL nr.22 din 28.02.2019
  - privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Actului adițional nr. 11/19.02.2019 la contractul de comodat nr. 1406/07.06.2007
 • HCL nr.21 din 28.02.2019
  - privind aprobarea reducerii prețului de vânzare a materialului lemnos (specia rășinoase – lemn de foc), rezultat în urma exploatării partizilor nr. 308 și 365
 • HCL nr.20 din 28.02.2019
  - privind stabilirea cantităților de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și juridice, raportat la suprafața de teren agricol afectată de exploatările forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.19 din 28.02.2019
  - privind aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producție 2020
 • HCL nr.18 din 28.02.2019
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2018 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.17 din 28.02.2019
  - privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.16 din 28.02.2019
  - privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.15 din 28.02.2019
  - privind aprobarea modificărilor și abrogărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.14 din 28.02.2019
  - privind aprobarea modificării componenței comisiei de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 9/25.02.2011
 • HCL nr.13 din 28.02.2019
  - privind aprobarea modificării cotei prevăzută de art. 458, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 – Cod fiscal și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 148/21.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pe anul 2019
 • HCL nr.12 din 28.02.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.01.2019
 • HCL nr.11 din 31.01.2019
  - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2019 în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • HCL nr.10 din 31.01.2019
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.9 din 31.01.2019
  - privind desemnarea persoanei responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.8 din 31.01.2019
  - privind aprobarea închirierii locuinţei I, aflată în domeniul public al comunei Vama Buzăului, d-lui Aj. Şef Post Iancu Marius Eusebiu, ca locuinţă de serviciu | Anexa
 • HCL nr.7 din 31.01.2019
  - privind aprobarea închirierii cabinetului stomatologic situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 375, ulița „La Dispensar” | Anexa
 • HCL nr.6 din 31.01.2019
  - privind aprobarea modului de valorificare și prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 399, 400, 413, 414, 415, 433, 434, 435, 446, 447, 469, 473, 492, 493, 503, 509 și 523
 • HCL nr.5 din 31.01.2019
  - privind acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ISO MEDIU" ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • HCL nr.4 din 31.01.2019
  - privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr.3 din 31.01.2019
  - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.2 din 31.01.2019
  - privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.1 din 31.01.2019
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 21.12.2018

2018[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.157 din 21.12.2018
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2019 – Martie 2019
 • HCL nr.156 din 21.12.2018
  - privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2019 – 2020
 • HCL nr.155 din 21.12.2018
  - privind aprobarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul 2018
 • HCL nr.154 din 21.12.2018
  - privind aprobarea instituirii unei restricții de exploatare și transport a materialului lemnos din fondul forestier existent pe „Valea Urlătoarea”
 • HCL nr.153 din 21.12.2018
  - privind aprobarea contractului de administrare nr. 269/28.11.2018 a suprafețelor de fond forestier și pășuni cu arbori, proprietate a Comunei Vama Buzăului, cu Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic Teliu
 • HCL nr.152 din 21.12.2018
  - privind aprobarea asigurării contribuției proprii a Comunei Vama Buzăului în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), pentru apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16”
 • HCL nr.151 din 21.12.2018
  - privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV, pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
 • HCL nr.150 din 21.12.2018
  - privind aprobarea actualizării programului de achiziţii aferent anului 2018, la nivelul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.149 din 21.12.2018
  - privind instituirea taxei speciale de salubrizare, în anul 2019, pentru persoanele fizice din Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului, Județul Brașov și aprobarea Regulamentului de implementare, nivelul și condițiile de stabilire a taxei de salubrizare în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.148 din 21.12.2018
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2019 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.147 din 21.12.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 17.12.2018
 • HCL nr.146 din 21.12.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.11.2018
 • HCL nr.145 din 17.12.2018
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2018 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.144 din 29.11.2018
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.143 din 29.11.2018
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 125/31.10.2018
 • HCL nr.142 din 29.11.2018
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 6627/16.11.2018
 • HCL nr.141 din 29.11.2018
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 6626/16.11.2018
 • HCL nr.140 din 29.11.2018
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unor cantități de lemn de foc
 • HCL nr.139 din 29.11.2018
  - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Vama Buzăului și Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.138 din 29.11.2018
  - privind aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului, prin Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, la ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV | Anexa
 • HCL nr.137 din 29.11.2018
  - privind aprobarea achiziționării unui imobil teren, în zona „Urlătoarea”, pentru realizarea unei parcări
 • HCL nr.136 din 29.11.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 16.11.2018
 • HCL nr.135 din 29.11.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.10.2018
 • HCL nr.134 din 16.11.2018
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 6563/14.11.2018
 • HCL nr.133 din 16.11.2018
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 6562/14.11.2018
 • HCL nr.132 din 16.11.2018
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2018 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.131 din 31.10.2018
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.130 din 31.10.2018
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.129 din 31.10.2018
  - privind acordării unui sprijin financiar
 • HCL nr.128 din 31.10.2018
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar lui Lazăr Ioan–Alin
 • HCL nr.127 din 31.10.2018
  - privind aprobarea închirierii unui patinoar | Anexa
 • HCL nr.126 din 31.10.2018
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul fotbalistic „Cupa Satelor” dedicat comunităților rurale din România
 • HCL nr.125 din 31.10.2018
  - privind împuternicirea d-lui Văsiași Daniel să reprezinte Comuna Vama Buzăului în cadrul Asociației „Transhumanța Vama Buzăului”
 • HCL nr.124 din 31.10.2018
  - privind analizarea propunerilor înaintate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului de către Ocolul Silvic Teliu prin adresele nr. 6697/18.10.2018 și nr. 6728/22.10.2018
 • HCL nr.123 din 31.10.2018
  - privindaprobarea vânzării, prin licitație, a masei lemnoase (specia rășinoase) din sortimentul lemn de lucru cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm (bile/manele) din partizile nr. 365, 308 și 290
 • HCL nr.122 din 31.10.2018
  - privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul 2019 | Anexa
 • HCL nr.121 din 31.10.2018
  - privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție pentru proiectul „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, aferent contractului de finanțare nr. C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România
 • HCL nr.120 din 31.10.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.09.2018
 • HCL nr.119 din 28.09.2018
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2018 – Decembrie 2018
 • HCL nr.118 din 28.09.2018
  - privind aprobarea acordării unor cantități de lemn de foc și lemn de lucru esență rășinoasă
 • HCL nr.117 din 28.09.2018
  - privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului cu Unitatea Administrativ Teritorială Prejmer și cu Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” în vederea depunerii unei cereri de finanțare prin P.O.C.U.
 • HCL nr.116 din 28.09.2018
  - privind identificarea și adoptarea unor soluții privind transportul public de călători la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.115 din 28.09.2018
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2018-2019 | Anexa
 • HCL nr.114 din 28.09.2018
  - privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Vama Buzăului, până la data de 31.12.2023
 • HCL nr.113 din 28.09.2018
  - privind aprobarea amenajării unor spații verzi la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.112 din 28.09.2018
  - privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii (mentenanță) aferent rețelei de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului, cu operatorul regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe | Anexa
 • HCL nr.111 din 28.09.2018
  - privind aprobarea realizării unor extinderi la rețeaua de iluminat public existentă la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.110 din 28.09.2018
  - privind aprobarea realizării unor poduri provizorii la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.109 din 28.09.2018
  - privindaprobarea listelor de cantități pentru lucrările de igienizare (zugrăveli) a unor imobile proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.108 din 28.09.2018
  - privind aprobarea actualizării documentației tehnico – economică pentru obiectivul „Amenajare cabinet stomatologic în comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.107 din 28.09.2018
  - privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul „Refacere pod pe DC49 A, km. 10+000”
 • HCL nr.106 din 28.09.2018
  - privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul „Refacere pod pe DC49, km. 7+550 – sat Buzăiel”
 • HCL nr.105 din 28.09.2018
  - privind aprobarea montării unui hidrant exterior aferent obiectivului „Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.104 din 28.09.2018
  - privind asumarea pe proprie răspundere, conform Notei 2 a Tabelului 2.2.2. din Normativul P118/99 privind securitatea la incendiu, aferent obiectivului „Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.103 din 28.09.2018
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2018 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul III și trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.102 din 28.09.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 19.09.2018
 • HCL nr.101 din 28.09.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.08.2018
 • HCL nr.100 din 19.09.2018
  - privind aprobarea alocării unei cantități de material lemnos (lemn de lucru) în vederea înlăturării efectelor negative ale inundațiilor produse la nivelul comunei Vama Buzăului în lunile martie - mai și iunie – iulie 2018
 • HCL nr.99 din 19.09.2018
  - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.98 din 31.08.2018
  - privind aprobarea modificării tarifului de negociere a prestației de exploatare a materialului lemnos din partida nr. 375 – Ogarca
 • HCL nr.97 din 31.08.2018
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 472, nr. 474, nr. 10716 și nr. 10717
 • HCL nr.96 din 31.08.2018
  - privind aprobarea vânzării directe de către Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu către persoanele fizice și către unitățile de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local și care nu desfășoară activitate economică, a lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm
 • HCL nr.95 din 31.08.2018
  - privind aprobarea bugetului refăcut de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.94 din 31.08.2018
  - privind aprobarea Convenției nr. 4017/22.06.2018, precum și acordarea combustibilului necesar înlăturării efectelor negative ale inundațiilor produse la nivelul comunei Vama Buzăului în anul curent
 • HCL nr.93 din 31.08.2018
  - privind validarea Dispoziției Primarului comunei Vama Buzăului nr. 125 din 03.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pentru anul 2018- secțiunea funcționare, trimestrul III
 • HCL nr.92 din 31.08.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.08.2018
 • HCL nr.91 din 31.08.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.07.2018
 • HCL nr.90 din 23.08.2018
  - privind aprobarea efectuării de reparaţii curente la Căminul Cultural Acriş – schimbare învelitoare
 • HCL nr.89 din 23.08.2018
  - privind solicitarea prelungirii scrisorii de garanție pentru proiectul „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, aferent contractului de finanțare nr. C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România
 • HCL nr.88 din 23.08.2018
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 8/13.02.2018 - privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziție dotări pentru activități publice de agrement, informare turistică și culturale în comuna Vama Buzăului”, în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - „Investiții pentru progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” | Anexa
 • HCL nr.87 din 31.07.2018
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, unei cantități de 8 m.st. lemn de foc d-nei Ardelean Elena
 • HCL nr.86 din 31.07.2018
  - privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2018-2019
 • HCL nr.85 din 31.07.2018
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2018 - 2019 | Anexa
 • HCL nr.84 din 31.07.2018
  - privind aprobarea organizării evenimentului „Centenarul Marii Uniri la Vama Buzăului”
 • HCL nr.83 din 31.07.2018
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 30.06.2018
 • HCL nr.82 din 31.07.2018
  - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Vama Buzăului | Anexa 1: Organigrama | Anexa 2: Statul de funcții
 • HCL nr.81 din 31.07.2018
  - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Hidro - Sal Com S.R.L., asocierea Comunei Vama Buzăului cu Comuna Teliu, Comuna Tărlungeni, Comuna Hărman și Comuna Prejmer la S.C. Hidro - Sal Com S.R.L. și aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Vama Buzăului la capitalul social al Societății Comerciale S.C. Hidro - Sal Com S.R.L. | Anexa
 • HCL nr.80 din 31.07.2018
  - privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară, comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov”
 • HCL nr.79 din 31.07.2018
  - privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 48 din 27.04.2018 - privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară, comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov”
 • HCL nr.78 din 31.07.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 15.06.2018
 • HCL nr.77 din 15.06.2018
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Iulie 2018 – Septembrie 2018
 • HCL nr.76 din 15.06.2018
  - privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare
 • HCL nr.75 din 15.06.2018
  - privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Vama Buzăului, în domeniul privat al acesteia și demolarea acestora
 • HCL nr.74 din 15.06.2018
  - privind aprobarea efectuării unor lucrări de reparații la sistemul de alimentare cu apă al comunei Vama Buzăului (captare izvoare, conductă de aducțiune și rezervor)
 • HCL nr.73 din 15.06.2018
  - privind aprobarea reparării și întreținerii drumurilor comunale din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.72 din 15.06.2018
  - privind aprobarea reparării și întreținerii, prin pietruire, a drumului comunal DC 49A Vama Buzăului, km 9+550 – km 13+900
 • HCL nr.71 din 15.06.2018
  - privind aprobarea reparării prin pietruire a unor străzi și ulițe din comuna Vama Buzăului, pe parcursul anului 2018
 • HCL nr.70 din 15.06.2018
  - privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul „Amenajare cabinet stomatologic în comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.69 din 15.06.2018
  - privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul „Reparații curente la Cămin Cultural Acriș”
 • HCL nr.68 din 15.06.2018
  - privind aprobarea valorii totale și a solicitării scrisorii de garanție pentru proiectul „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, aferent contractului de finanțare nr. C0760CM00021770800349/30.05.2018, încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România
 • HCL nr.67 din 15.06.2018
  - privind aprobarea acordării unor premii, sub formă de bani, elevilor premianți ai ciclului gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului
 • HCL nr.66 din 15.06.2018
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2018 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul II, III și IV | Anexa
 • HCL nr.65 din 15.06.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.05.2018
 • HCL nr.64 din 23.05.2018
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3231/10.05.2018
 • HCL nr.63 din 23.05.2018
  - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.62 din 23.05.2018
  - privind aprobarea achiziționării, de principiu, a unui imobil teren, în zona „Urlătoarea”, pentru realizarea unei parcări
 • HCL nr.61 din 23.05.2018
  - privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția "Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov" | Anexa
 • HCL nr.60 din 23.05.2018
  - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului constituit din teren situat în intravilanul comunei Vama Buzăului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov"
 • HCL nr.59 din 23.05.2018
  - privind constatarea apartenenței la domeniul privat al U.A.T. Comuna Vama Buzăului a imobilului înscris la poziția A1 din Cartea Funciară nr. 100250 – Vama Buzăului, număr cad./top. 3703/2/2/1/1
 • HCL nr.58 din 23.05.2018
  - privind aprobarea radierii dreptului de administrare asupra imobilului înscris la poziția A1 din Cartea Funciară nr. 100247 – Vama Buzăului, număr cad./top. 3703/2/2/3
 • HCL nr.57 din 23.05.2018
  - privind aprobarea radierii dreptului de administrare asupra imobilului înscris la poziția A1 din Cartea Funciară nr. 100249 – Vama Buzăului, număr cad./top. 3703/2/2/1/2/1
 • HCL nr.56 din 23.05.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 27.04.2018
 • HCL nr.55 din 27.04.2018
  - privind aprobarea acordării acordării unei cantități de 20 m. st. lemn de foc
 • HCL nr.54 din 27.04.2018
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.53 din 27.04.2018
  - privind aprobarea încheierii de către Comuna Vama Buzăului a unui protocol de parteneriat cu Fundația Culturală „Traian Tr. Cepoiu”
 • HCL nr.52 din 27.04.2018
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 2605/27.12.2005
 • HCL nr.51 din 27.04.2018
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • HCL nr.50 din 27.04.2018
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la festivalul „Primăvara Românească la Bruxelles”, în perioada 28 – 30 Aprilie 2018
 • HCL nr.49 din 27.04.2018
  - privind aprobarea radierii dreptului de administrare asupra imobilului înscris la poziția B2 din Cartea Funciară nr. 101222 – Vama Buzăului, număr cad./top. 101222
 • HCL nr.48 din 27.04.2018
  - privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - "Sală de sport școlară, comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov"
 • HCL nr.47 din 27.04.2018
  - privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 34/30.03.2018
 • HCL nr.46 din 27.04.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.03.2018
 • HCL nr.45 din 30.03.2018
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2018 – Iunie 2018
 • HCL nr.44 din 30.03.2018
  - privind prezentarea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a U.A.T. Comuna Vama Buzăului, pe anul 2017
 • HCL nr.43 din 30.03.2018
  - privind aprobarea modificării art. 1 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 9/27.01.2012
 • HCL nr.42 din 30.03.2018
  - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.41 din 30.03.2018
  - privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL
 • HCL nr.40 din 30.03.2018
  - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului societății S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.39 din 30.03.2018
  - privind aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al Societății Comerciale Hidro – Sal Com S.R.L., în vederea majorării capitalului social al acesteia
 • HCL nr.38 din 30.03.2018
  - privind aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producție 2019
 • HCL nr.37 din 30.03.2018
  - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.36 din 30.03.2018
  - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului calendaristic 2018
 • HCL nr.35 din 30.03.2018
  - privind aprobarea "Programului cultural al anului 2018 – anul Centenarului Marii Uniri, la nivelul comunei Vama Buzăului"
 • HCL nr.34 din 30.03.2018
  - privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - "Sală de sport școlară, comuna Vama Buzăului, judeţul Brașov"
 • HCL nr.33 din 30.03.2018
  - privind constatarea apartenenței la domeniul privat al U.A.T. Comuna Vama Buzăului a unor imobile
 • HCL nr.32 din 30.03.2018
  - privind aprobarea programului de achiziţii aferent anului 2018, la nivelul Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.31 din 30.03.2018
  - privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.30 din 30.03.2018
  - privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.29 din 30.03.2018
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.28 din 30.03.2018
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2017 | Anexa
 • HCL nr.27 din 30.03.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 16.02.2018
 • HCL nr.26 din 16.02.2018
  - privind analizarea cererii doamnei Popica Mihaela – reprezentant legal S.C. Vama Games S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 791/05.02.2018
 • HCL nr.25 din 16.02.2018
  - privind aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.24 din 16.02.2018
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.23 din 16.02.2018
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de lemn de foc
 • HCL nr.22 din 16.02.2018
  - privind aprobarea utilizării în mod gratuit a patinoarului de către locuitorii comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.21 din 16.02.2018
  - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2018, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr.20 din 16.02.2018
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a unui contract de închiriere
 • HCL nr.19 din 16.02.2018
  - privind aprobarea închirierii, prin licitație, a imobilului Brutărie, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 380, județul Brașov | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.18 din 16.02.2018
  - privind aprobarea întocmire amenajament silvic și descriere vegetație forestieră
 • HCL nr.17 din 16.02.2018
  - privind aprobarea modificării procedurii privind asigurarea lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de construcții și a lemnului pentru încălzirea locuinței | Anexa
 • HCL nr.16 din 16.02.2018
  - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.15 din 16.02.2018
  - privind aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.14 din 16.02.2018
  - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2018
 • HCL nr.13 din 16.02.2018
  - privind aprobarea utilizării în anul 2018, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 988.521,40 lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.12 din 16.02.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 13.02.2018
 • HCL nr.11 din 16.02.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 09.01.2018
 • HCL nr.10 din 16.02.2018
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 22.12.2017
 • HCL nr.9 din 13.02.2018
  - privind aprobarea depunerii de către Școala Gimnazială Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul „Educație +”, în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - „Investiții pentru progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților”
 • HCL nr.8 din 13.02.2018
  - privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziție dotări pentru activități publice de agrement, informare turistică și culturale în comuna Vama Buzăului”, în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - „Investiții pentru progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților”
 • HCL nr.7 din 13.02.2018
  - privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului”, în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - „Investiții pentru progresul satelor”, derulat prin Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților”
 • HCL nr.6 din 09.01.2018
  - privind aprobarea depunerii unei cereri de finanțare
 • HCL nr.5 din 09.01.2018
  - privind aprobarea întocmirii unor proiecte tehnice și a documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire
 • HCL nr.4 din 09.01.2018
  - privind aprobarea contractului de comodat având ca obiect distribuirea de europubele locuitorilor comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.3 din 09.01.2018
  - privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 139/22.12.2017 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2018 | Anexa
 • HCL nr.2 din 09.01.2018
  - privind aprobarea însuşirii raportului de audit financiar nr. 6094/29.11.2017 și a Deciziei nr. 43/28.12.2017 ale Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov
 • HCL nr.1 din 09.01.2018
  - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2017, din excedentul bugetului local

2017[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.147 din 22.12.2017
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2018 – Martie 2018
 • HCL nr.146 din 22.12.2017
  - privind aprobarea, de principiu, a închirierii unui teren, proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.145 din 22.12.2017
  - privind aprobarea, de principiu, a închirierii imobilului Brutărie, proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.144 din 22.12.2017
  - privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2018 – 2019
 • HCL nr.143 din 22.12.2017
  - privind aprobarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017
 • HCL nr.142 din 22.12.2017
  - privind aprobarea Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare, Comuna Vama Buzăului, pentru S.C. Hidro Sal Com S.R.L. | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3
 • HCL nr.141 din 22.12.2017
  - privind aprobarea revocării, respectiv numirii administratorilor S.C. Hido – Sal Com S.R.L.
 • HCL nr.140 din 22.12.2017
  - privind aprobarea actualizării programului de achiziţii aferent anului 2017, la nivelul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.139 din 22.12.2017
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2018 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.138 din 22.12.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 20.12.2017
 • HCL nr.137 din 22.12.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 07.12.2017
 • HCL nr.136 din 22.12.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.11.2017
 • HCL nr.135 din 20.12.2017
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2017 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.134 din 07.12.2017
  - privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.133 din 29.11.2017
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, unei cantități de 15 m.st. lemn de foc d-nei Mitiriță Maria
 • HCL nr.132 din 29.11.2017
  - privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Vama Buzăului și Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.131 din 29.11.2017
  - privind aprobarea încheierii unui act aditional la contractul de comodat nr. 536/07.03.2007 | Anexa
 • HCL nr.130 din 29.11.2017
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.129 din 29.11.2017
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.128 din 29.11.2017
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 56/09.01.2015 | Anexa
 • HCL nr.127 din 29.11.2017
  - privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov” pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare – epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
 • HCL nr.126 din 29.11.2017
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 279, 290, 307, 308, 332, 344, 353, 355, 356, 359, 365, 374, 375 și 386
 • HCL nr.125 din 29.11.2017
  - privind însuşirea Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 202/30.10.2017
 • HCL nr.124 din 29.11.2017
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2017 – secţiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.123 din 29.11.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 26.10.2017
 • HCL nr.122 din 26.10.2017
  - privind împuternicirea persoanei care va constata contravențiile la regimul actelor de stare civilă și va aplica sancțiunile aferente
 • HCL nr.121 din 26.10.2017
  - privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr.120 din 26.10.2017
  - privind aprobarea radierii și casării microbuzului școlar Fiat Ducato, cu numărul de înmatriculare BV-06-PCV
 • HCL nr.119 din 26.10.2017
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pentru anul 2018
 • HCL nr.118 din 26.10.2017
  - privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul 2018
 • HCL nr.117 din 26.10.2017
  - privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”
 • HCL nr.116 din 26.10.2017
  - privind aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al societății comerciale S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.
 • HCL nr.115 din 26.10.2017
  - privind aprobarea modificării tarifului pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri, de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, desfășurată de către S.C. Hidro Sal Com S.R.L., începând cu data de 01.10.2017
 • HCL nr.114 din 26.10.2017
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2017 – secţiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.113 din 26.10.2017
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.112 din 26.10.2017
  - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.111 din 26.10.2017
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”
 • HCL nr.110 din 26.10.2017
  - privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”
 • HCL nr.109 din 26.10.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.10.2017
 • HCL nr.108 din 26.10.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.09.2017
 • HCL nr.107 din 23.10.2017
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.106 din 23.10.2017
  - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.105 din 29.09.2017
  - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2017 – Decembrie 2017
 • HCL nr.104 din 29.09.2017
  - privind aprobarea închirierii unui patinoar | Anexa
 • HCL nr.103 din 29.09.2017
  - privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la contractul de asociere în participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L. | Anexa
 • HCL nr.102 din 29.09.2017
  - privind însuşirea stadiului de implementare a contractului de asociere în participaţiune încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development S.R.L.
 • HCL nr.101 din 29.09.2017
  - privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2017-2018
 • HCL nr.100 din 29.09.2017
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2017-2018 | Anexa
 • HCL nr.99 din 29.09.2017
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 354
 • HCL nr.98 din 29.09.2017
  - privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare şi război, la nivelul comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.97 din 29.09.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 42/30.09.2016
 • HCL nr.96 din 29.09.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 37/25.03.2016
 • HCL nr.95 din 29.09.2017
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc Complex Cultural comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.94 din 29.09.2017
  - privind aprobarea atestării Comunei Vama Buzăului ca STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL
 • HCL nr.93 din 29.09.2017
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2017 – secţiunea de funcționare și sectiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.92 din 29.09.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 10.08.2017
 • HCL nr.91 din 10.08.2017
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
 • HCL nr.90 din 10.08.2017
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, unei cantități de 10 m.c. lemn de foc d-lui Gal Aurel, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Buzăiel, nr. 885, județ Brașov
 • HCL nr.89 din 10.08.2017
  - privind aprobarea procedurii privind asigurarea lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de construcții și a lemnului pentru încălzirea locuinței | Anexa
 • HCL nr.88 din 10.08.2017
  - privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate (S.F.) și a proiectului tehnic (P.T.) pentru reabilitare, prin asfaltare, a sectorului de drum DC 49A km 9+550 – km 13+900
 • HCL nr.87 din 10.08.2017
  - privind aprobarea majorării capitalului social al societății S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului | Anexa
 • HCL nr.86 din 10.08.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.07.2017
 • HCL nr.85 din 31.07.2017
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 300
 • HCL nr.84 din 31.07.2017
  - privind aprobarea întocmirii unor documentații tehnico – economice studii de fezabilitate
 • HCL nr.83 din 31.07.2017
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 30.06.2017
 • HCL nr.82 din 31.07.2017
  - privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate
 • HCL nr.81 din 31.07.2017
  - privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.80 din 31.07.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.06.2017
 • HCL nr.79 din 29.06.2017
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Iulie 2017 – Septembrie 2017
 • HCL nr.78 din 29.06.2017
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.77 din 29.06.2017
  - privind analizarea solicitării înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 2765/31.05.2017, provenită de la dl. Anghel Liviu Ionuț
 • HCL nr.76 din 29.06.2017
  - privind analizarea solicitării nr. 742/31.05.2017 a Școlii Gimnaziale Vama Buzăului
 • HCL nr.75 din 29.06.2017
  - privind aprobarea depunerii subproiectului „Platformă de depozitare a gunoiului de grajd și stație de compostare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.74 din 29.06.2017
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3009/19.06.2017
 • HCL nr.73 din 29.06.2017
  - privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii, a Regulamentului și a Caietului de Sarcini al serviciului public de salubrizare în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL
 • HCL nr.72 din 29.06.2017
  - privind aprobarea modificării tarifului pentru prestarea activității de colectare separate și transportul separat al deșeurilor municipal și al deșeurilor similar, provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fracții colectate separate, fără a adduce atingere fluxului de deșeuri, de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, desfășurată de către S.C. Hidro Sal Com S.R.L., începând cu data de 01.07.2017
 • HCL nr.71 din 29.06.2017
  - privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.70 din 29.06.2017
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2017 – secțiunea de funcționare și sectiunea de dezvoltare, pe trimestrul II, III și IV | Anexa
 • HCL nr.69 din 29.06.2017
  - privind promovarea propunerii de încadrare a unui sector de drum de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei Vama Buzăului, județul Brașov | Anexa
 • HCL nr.68 din 29.06.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 24.05.2017
 • HCL nr.67 din 24.05.2017
  - privind aprobarea alipirii unor suprafețe de teren proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.66 din 24.05.2017
  - privind aprobarea unei liste de cantități de lucrări
 • HCL nr.65 din 24.05.2017
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a țiglei rezultate din renovările/reabilitările efectuate de Comuna Vama Buzăului, către Parohia Ortodoxă Acriș și Parohia Ortodoxă Buzăiel
 • HCL nr.64 din 24.05.2017
  - privind aprobarea majorării tarifului de pornire a licitației pentru prestarea serviciului de exploatare a materialului lemnos din partida nr. 257, constituită în fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.63 din 24.05.2017
  - privind aprobarea realizării extinderii rețelei electrice stradale și a iluminatului public în zona Dălghiu, comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.62 din 24.05.2017
  - privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, prin procedura atribuirii directe, către S.C. Forest Vama S.R.L. – Întorsura Buzăului | Anexa
 • HCL nr.61 din 24.05.2017
  - privind exprimarea acordului privind subînchirierea unei camere din spațiul ce face obiectul contractului de închiriere nr. 506/23.02.2011, către S.C. VALLEY21 SERVICES S.R.L., societate în curs de înființare
 • HCL nr.60 din 24.05.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.04.2017
 • HCL nr.59 din 28.04.2017
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituțiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2017 - 2018 | Anexa
 • HCL nr.58 din 28.04.2017
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 49/28.03.2017
 • HCL nr.57 din 28.04.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 48/28.03.2017
 • HCL nr.56 din 28.04.2017
  - privind aprobarea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 5079/16.05.2016 emisă de Judecătoria Brașov și a Deciziei civile nr. 145/Ap/09.02.2017 emisă de Tribunalul Brașov
 • HCL nr.55 din 28.04.2017
  - privind aprobarea realizării extinderii rețelei electrice stradale și a iluminatului public în zona Urlătoarea, comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.54 din 28.04.2017
  - privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită al Asociației „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” asupra terenului în suprafată de 500,00 mp, identificat în cartea funciară nr.101049 Vama Buzăului, cu nr. cad./nr. topo. 101049
 • HCL nr.53 din 28.04.2017
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • HCL nr.52 din 28.04.2017
  - privind aprobarea valorii totale și a solicitării scrisorii de garanție pentru proiectul „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, aferent contractului de finanțare nr. C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România
 • HCL nr.51 din 28.04.2017
  - privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.50 din 28.04.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.03.2017
 • HCL nr.49 din 28.03.2017
  - privind aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producție 2017
 • HCL nr.48 din 28.03.2017
  - privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru pășunea împădurită cu consistență mai mare sau egală cu 0,4, proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.47 din 28.03.2017
  - privind aprobarea solicitării de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” a plăților obținute în cadrul schemelor de sprijin acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente anului 2017, pentru pășunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.46 din 28.03.2017
  - privind aprobarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016
 • HCL nr.45 din 28.03.2017
  - privind desemnarea persoanelor responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.44 din 28.03.2017
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 1372/21.03.2017
 • HCL nr.43 din 28.03.2017
  - privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 20/28.02.2017
 • HCL nr.42 din 28.03.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Cămin Cultural Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.41 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 25/28.02.2017
 • HCL nr.40 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 24/28.02.2017
 • HCL nr.39 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 23/28.02.2017
 • HCL nr.38 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 22/28.02.2017
 • HCL nr.37 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 21/28.02.2017
 • HCL nr.36 din 28.03.2017
  - privind aprobarea depunerii la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) a unor obiective de investiții
 • HCL nr.35 din 28.03.2017
  - privind aprobarea completării „Programului cultural anual la nivelul comunei Vama Buzăului”
 • HCL nr.34 din 28.03.2017
  - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar navetist, de la școlile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2017
 • HCL nr.33 din 28.03.2017
  - privind aprobarea programului de achiziții aferent anului 2017, la nivelul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 28.03.2017
  - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2017
 • HCL nr.31 din 28.03.2017
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 190 și 250
 • HCL nr.30 din 28.03.2017
  - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli preliminat pe anul 2017, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.29 din 28.03.2017
  - privind aprobarea balanței de venituri și cheltuieli pe anul 2016, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.28 din 28.03.2017
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2017 – Iunie 2017
 • HCL nr.27 din 28.03.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.02.2017
 • HCL nr.26 din 28.02.2017
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2016 | Anexa
 • HCL nr.25 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.24 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Construire, reabilitare poduri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.23 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.22 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.21 din 28.02.2017
  - privind aprobarea realizării investiției „Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”
 • HCL nr.20 din 28.02.2017
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 684/20.02.2017
 • HCL nr.19 din 28.02.2017
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de material lemnos Asociației „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”, în vederea extinderii rezervației de zimbrii
 • HCL nr.18 din 28.02.2017
  - privind stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin Comunei Vama Buzăului cu privire la organizarea și desfășurarea executării pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate
 • HCL nr.17 din 28.02.2017
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 103.014,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100098 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100098, în 3 loturi
 • HCL nr.16 din 28.02.2017
  - privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, desfășurată de către Societatea Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr.15 din 28.02.2017
  - privind aprobarea aderării Comunei Vama Buzăului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov
 • HCL nr.14 din 28.02.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 27.01.2017
 • HCL nr.13 din 27.01.2017
  - privind aprobarea rețelei școlare a comunei Vama Buzăului ce va funcționa în anul școlar 2017 – 2018
 • HCL nr.12 din 27.01.2017
  - privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.11 din 27.01.2017
  - privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2017, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr.10 din 27.01.2017
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 265
 • HCL nr.9 din 27.01.2017
  - privind aprobarea modificării cotizației aferente anului 2017, pe care Comuna Vama Buzăului trebuie să o achite în calitatea acesteia de membru activ în cadrul Asociației de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților”
 • HCL nr.8 din 27.01.2017
  - privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți la nivelul Comunei Vama Buzaului | Anexa
 • HCL nr.7 din 27.01.2017
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.6 din 27.01.2017
  - privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.5 din 27.01.2017
  - privind aprobarea modificărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.4 din 27.01.2017
  - privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 70/29.12.2016 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017 | Anexa
 • HCL nr.3 din 27.01.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 05.01.2017
 • HCL nr.2 din 27.01.2017
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.12.2016
 • HCL nr.1 din 05.01.2017
  - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2016, din excedentul bugetului local

2016[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.78 din 29.12.2016
  - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vama Buzăului pentru perioada 2016 – 2021
 • HCL nr.77 din 29.12.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.76 din 29.12.2016
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
 • HCL nr.75 din 29.12.2016
  - privind aprobarea prelungirii contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu societatea Electrica Furnizare S.A.
 • HCL nr.74 din 29.12.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010
 • HCL nr.73 din 29.12.2016
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de material lemnos pentru foc, d-lui Drăgan Vasile și d-lui Neagoe Viorel
 • HCL nr.72 din 29.12.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 244, 250, 257, 263 și 267
 • HCL nr.71 din 29.12.2016
  - privind aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul de administrare nr. 183/23.02.2004 încheiat de Ocolul Silvic Teliu – Direcția Silvică Brașov cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.70 din 29.12.2016
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.69 din 29.12.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 13.12.2016
 • HCL nr.68 din 29.12.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 21.11.2016
 • HCL nr.67 din 29.12.2016
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2017 – Martie 2017
 • HCL nr.66 din 13.12.2016
  - privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Școală pentru viitor”
 • HCL nr.65 din 13.12.2016
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.64 din 21.11.2016
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3918/13.10.2016
 • HCL nr.63 din 21.11.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.62 din 21.11.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.61 din 21.11.2016
  - privind aprobarea demolării imobilului Canton Pastoral, situat în comuna Vama Buzăului, satul Buzăiel, nr. 867B, județul Brașov
 • HCL nr.60 din 21.11.2016
  - privind aprobarea solicitării nr. 12636/08.11.2016 a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov
 • HCL nr.59 din 21.11.2016
  - privind aprobarea limitelor superioare ale prețului prestației de exploatare a materialului lemnos din partizile nr. 229 și nr. 241, constituite în fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.58 din 21.11.2016
  - privind aprobarea introducerii în Catalogul Național al Pădurilor Virgine a unor suprafețe de pădure proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.57 din 21.11.2016
  - privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.56 din 21.11.2016
  - privind aprobarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
 • HCL nr.55 din 21.11.2016
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2017 | Anexa
 • HCL nr.54 din 21.11.2016
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.53 din 21.11.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 09.11.2016
 • HCL nr.52 din 21.11.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 07.10.2016
 • HCL nr.51 din 21.11.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.09.2016
 • HCL nr.50 din 09.11.2016
  - privind aprobarea încheierii unui contract de prestare a serviciului de salubrizare între Comuna Vama Buzăului și operatorul de salubritate S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. Prejmer | Anexa
 • HCL nr.49 din 09.11.2016
  - privind luarea act de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului asupra încetării contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 41/05.05.2009, încheiat între A.D.I. IBSV Salubritate – în calitate de delegatar și S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. – în calitate de delegat
 • HCL nr.48 din 07.10.2016
  - privind aprobarea modalității de distribuire a materialului lemnos, aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local al comunei Vama Buzăului să fie valorificat prin vânzare către populația locală
 • HCL nr.47 din 07.10.2016
  - privind aprobarea efectuării unor cheltuieli de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2016, în vederea organizării unor evenimente
 • HCL nr.46 din 07.10.2016
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.45 din 30.09.2016
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2016-2017 | Anexa
 • HCL nr.44 din 30.09.2016
  - privind aprobarea modului și a prețului de valorificare a unei cantități de 11,00 m.c. material lemnos din partida nr. 167 – produse secundare, de igienă și accidentale
 • HCL nr.43 din 30.09.2016
  - privind aprobarea modificării prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 190 – produse secundare rărituri și din partida nr. 193 – produse principale progresive I
 • HCL nr.42 din 30.09.2016
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.41 din 30.09.2016
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul „Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.40 din 30.09.2016
  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul „Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.39 din 30.09.2016
  - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.38 din 30.09.2016
  - privind aprobarea proiectului tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuție (D.E.) pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.37 din 30.09.2016
  - privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a dezmembrării numărului cadastral 100262 din C.F. nr. 100262 – Vama Buzăului
 • HCL nr.36 din 30.09.2016
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul de infrastructură din sectorul apă/apă uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014-2020, co-finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (P.O.I.M.)
 • HCL nr.35 din 30.09.2016
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2016 – Decembrie 2016
 • HCL nr.34 din 30.09.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 26.08.2016
 • HCL nr.33 din 26.08.2016
  - privind stabilirea paginilor oficiale web și facebook ale Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 26.08.2016
  - privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul școlar 2016-2017
 • HCL nr.31 din 26.08.2016
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice a obiectivului „Șanțuri de scurgere a apelor și podețe Acriș I – Tronson I” aferent Drum Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr.30 din 26.08.2016
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Reparații prin pietruire și șanțuri de scurgere a apelor pe străzile: „Muchia lui Cocoș” și „Pe Dealul lui Cocoș”, localitatea Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.29 din 26.08.2016
  - privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. Dălghiaș Devolopment S.R.L. asupra unor imobile terenuri, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.28 din 26.08.2016
  - privind aprobarea încheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului și Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.27 din 26.08.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 190 și nr. 229 – produse secundare-rărituri
 • HCL nr.26 din 26.08.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 193 – produse principale progresive I
 • HCL nr.25 din 26.08.2016
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secțiunea de funcționare, trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.24 din 26.08.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 27.07.2016
 • HCL nr.23 din 27.07.2016
  - privind aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de 30.06.2016
 • HCL nr.22 din 27.07.2016
  - privind aprobarea, de principiu, a înființării Poliției Locale la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.21 din 27.07.2016
  - privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 88/31.08.2015
 • HCL nr.20 din 27.07.2016
  - privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 11/29.01.2016
 • HCL nr.19 din 27.07.2016
  - privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.18 din 27.07.2016
  - privind
 • HCL nr.17 din 27.07.2016
  - privind aprobarea Actului constitutiv modificat și a Statutului modificat al S.C. Hidro Sal Com S.R.L. și asocierea Comunei Vama Buzăului cu Comuna Teliu și Comuna Prejmer la S.C. Hidro Sal Com S.R.L.
 • HCL nr.16 din 27.07.2016
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituțiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2016 - 2017 | Anexa
 • HCL nr.15 din 27.07.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 193 – produse principale progresive I
 • HCL nr.14 din 27.07.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 9438 – produse de igienă
 • HCL nr.13 din 27.07.2016
  - privind aprobarea, de principiu, a concesionării unei suprafețe de 500 m.p. situat în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100262 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100262
 • HCL nr.12 din 27.07.2016
  - privind aprobarea, de principiu, a dezmembrării terenului în suprafață de 19.033,00 m.p., situat în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100262 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100262, în patru loturi
 • HCL nr.11 din 27.07.2016
  - privind aprobarea închirierii parțiale a Anexei gospodărești, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.10 din 27.07.2016
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2016
 • HCL nr.9 din 27.07.2016
  - privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului care participă la ședințele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate
 • HCL nr.8 din 27.07.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al primei ședințe a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.06.2016
 • HCL nr.7 din 27.07.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.06.2016
 • HCL nr.6 din 23.06.2016
  - privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului pe principalele domenii de activitate | Anexa
 • HCL nr.5 din 23.06.2016
  - privind alegerea viceprimarului Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.4 din 23.06.2016
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.3 din 23.06.2016
  - privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.2 din 23.06.2016
  - privind validarea mandatelor consilierilor aleși
 • HCL nr.1 din 23.06.2016
  - privind alegerea Comisiei de validare

 • HCL nr.67 din 27.05.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.66 din 27.05.2016
  - privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de material lemnos pentru construcții Despărțământului „Astra – Buzăul Ardelean”
 • HCL nr.65 din 27.05.2016
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 2011/10.05.2016
 • HCL nr.64 din 27.05.2016
  - privind aprobarea „Programului cultural anual la nivelul comunei Vama Buzăului”
 • HCL nr.63 din 27.05.2016
  - privind aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.62 din 27.05.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 194, nr. 195 și nr. 196 – produse de igienă și accidentale
 • HCL nr.61 din 27.05.2016
  - privind aprobarea proiectului tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuție (D.E.) pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.60 din 27.05.2016
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2016 | Anexa
 • HCL nr.59 din 27.05.2016
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, trimestrul II | Anexa
 • HCL nr.58 din 27.05.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.04.2016
 • HCL nr.57 din 28.04.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.56 din 28.04.2016
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România
 • HCL nr.55 din 28.04.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 2573/03.09.2012
 • HCL nr.54 din 28.04.2016
  - privind aprobarea prelungirii Programului Local de Sănătate derulat la nivelul comunei Vama Buzăului, în parteneriat cu P.F.A. Dr. Iliuță Vasile
 • HCL nr.53 din 28.04.2016
  - privind aprobarea dării în folosință gratuită, Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, a unor imobile
 • HCL nr.52 din 28.04.2016
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei cantități de material lemnos pentru construcții Parohiei Ortodoxe Vama Buzăului și Prohiei Ortodoxe Buzăiel
 • HCL nr.51 din 28.04.2016
  - privind analizarea solicitării nr. 5608/19.04.2016 a Ocolului Silvic Teliu
 • HCL nr.50 din 28.04.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partizile nr. 156, nr. 160, nr. 162 și nr. 164 – produse principale
 • HCL nr.49 din 28.04.2016
  - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli preliminat pe anul 2016, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.48 din 28.04.2016
  - privind aprobarea balanței de venituri și cheltuieli pe anul 2015, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.47 din 28.04.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 25.03.2016
 • HCL nr.46 din 25.03.2016
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare a Comunei Vama Buzăului, în cadrul Dosarului nr. 688/62/2016 înregistrat la Tribunalul Brașov
 • HCL nr.45 din 25.03.2016
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 204/26.01.2016
 • HCL nr.44 din 25.03.2016
  - privind aprobarea Regulamentului privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.43 din 25.03.2016
  - privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov” | Anexa 2 | Anexa 3
 • HCL nr.42 din 25.03.2016
  - privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren proprietate privată a Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.41 din 25.03.2016
  - privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern | Anexa
 • HCL nr.40 din 25.03.2016
  - privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural Acriș din satul Acriș, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.39 din 25.03.2016
  - privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Restaurarea, conservarea și dotarea monumentului Post de Grăniceri din satul Dălghiu, comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.38 din 25.03.2016
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului ”Semnalizare rutieră DC 49A Vama Buzăului„/li>
 • HCL nr.37 din 25.03.2016
  - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.36 din 25.03.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 1163, 167, 168 și 169 - produse secundare, de igienă și accidentale
 • HCL nr.35 din 25.03.2016
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 140 – produse principale progressive I și partida nr. 154 – produse principale progresive I
 • HCL nr.34 din 25.03.2016
  - privind aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producție 2016
 • HCL nr.33 din 25.03.2016
  - privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 25.03.2016
  - privind aprobarea modificărilor și completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.31 din 25.03.2016
  - privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute din România | Anexa
 • HCL nr.30 din 25.03.2016
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2016 – secțiunea de funcționare, trimestrul I | Anexa
 • HCL nr.29 din 25.03.2016
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2016 – Iunie 2016
 • HCL nr.28 din 25.03.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 18.02.2016
 • HCL nr.27 din 18.02.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.26 din 18.02.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de închiriere nr. 452/02.03.2009
 • HCL nr.25 din 18.02.2016
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 536/07.03.2007
 • HCL nr.24 din 18.02.2016
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 102/30.10.2015
 • HCL nr.23 din 18.02.2016
  - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.22 din 18.02.2016
  - privind aprobarea planului de achiziții aferent anului 2016, la nivelul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.21 din 18.02.2016
  - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2016
 • HCL nr.20 din 18.02.2016
  - privind aprobarea utilizării în anul 2016, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.341,06 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.19 din 18.02.2016
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
 • HCL nr.18 din 18.02.2016
  - privind aprobarea însușirii lucrărilor, serviciilor și produselor achiziționate de Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2015
 • HCL nr.17 din 18.02.2016
  - privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2015
 • HCL nr.16 din 18.02.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.01.2016
 • HCL nr.15 din 29.01.2016
  - privind aprobarea prelungirii uni contract de închiriere
 • HCL nr.14 din 29.01.2016
  - privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2016, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr.13 din 29.01.2016
  - privind stabilirea faptelor săvârșite de instituțiile publice, agenții economici, alte persoane juridice, precum și de cetățeni, care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a comunei Vama Buzăului, precum și a sancțiunilor ce se pot aplica pentru acestea
 • HCL nr.12 din 29.01.2016
  - privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți la nivelul Comunei Vama Buzaului | Anexa
 • HCL nr.11 din 29.01.2016
  - privind aprobarea organizării unei comisii speciale a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru urmărirea derulării contractului de administrare încheiat între Comuna Vama Buzăului și Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Teliu
 • HCL nr.10 din 29.01.2016
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 250.163,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100129 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100129, în 4 loturi
 • HCL nr.9 din 29.01.2016
  - privind aprobarea dării în folosință gratuită, Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, a imobilului „Grădinița Vama Buzăului”, situat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 424, județul Brașov
 • HCL nr.8 din 29.01.2016
  - privind aprobarea realizării investiției „Alimentarea cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.7 din 29.01.2016
  - privind aprobarea realizării investiției „Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.6 din 29.01.2016
  - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției „Reabilitare drum comunal DC49 Buzăiel, km 2+080÷7+080, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, compusă din valoarea lucrărilor executate decontate sau nedecontate, până la 31.12.2015 și valoarea rest de executat
 • HCL nr.5 din 29.01.2016
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.4 din 29.01.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 06.01.2016
 • HCL nr.3 din 29.01.2016
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.12.2015
 • HCL nr.2 din 06.01.2016
  - privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu
 • HCL nr.1 din 06.01.2016
  - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2015, din excedentul bugetului local

2015[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.127 din 29.12.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în fața Tribunalului Brașov, înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 5613/03.12.2015
 • HCL nr.126 din 29.12.2015
  - privind aprobarea rețelei școlare a comunei Vama Buzăului ce va funcționa în anul școlar 2016 – 2017
 • HCL nr.125 din 29.12.2015
  - privind analizarea cererii înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5524/25.11.2015
 • HCL nr.124 din 29.12.2015
  - privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Vama Buzăului, până la data de 30 decembrie 2018
 • HCL nr.123 din 29.12.2015
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 8.100,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100182 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100182, în 4 loturi
 • HCL nr.122 din 29.12.2015
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 138.768,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100953 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100953, în 14 loturi
 • HCL nr.121 din 29.12.2015
  - privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 103/30.10.2015
 • HCL nr.120 din 29.12.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 122 – produse de igienă, partida nr. 135 – produse de igienă, partida nr. 9229 – produse de igienă și partida nr. 136 – produse accidentale I
 • HCL nr.119 din 29.12.2015
  - privind aprobarea prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.118 din 29.12.2015
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.117 din 29.12.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 15.12.2015
 • HCL nr.116 din 29.12.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 20.11.2015
 • HCL nr.115 din 29.12.2015
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2016 – Martie 2016
 • HCL nr.114 din 15.12.2015
  - privind aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanțare a Proiectului „Achiziție Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural | Anexa
 • HCL nr.113 din 15.12.2015
  - privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.112 din 20.11.2015
  - privind analizarea cererii înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5125/28.10.2015
 • HCL nr.111 din 20.11.2015
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.110 din 20.11.2015
  - privind aprobarea prețurilor de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 72 și partida nr. 77 Buzăiel
 • HCL nr.109 din 20.11.2015
  - privind aprobarea realizării unor extinderi la rețeaua de alimentare cu apă de la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.108 din 20.11.2015
  - privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.107 din 20.11.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.10.2015
 • HCL nr.106 din 30.10.2015
  - privind analizarea solicitării S.C. Cobby Wonderland S.R.L., înaintată Primăriei comunei Vama Buzăului de către Consiliul Județean Brașov prin adresa nr. 11628/17.09.2015
 • HCL nr.105 din 30.10.2015
  - privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere
 • HCL nr.104 din 30.10.2015
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.103 din 30.10.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 99 – produse progresive I și partida nr. 102 – produse progresive II
 • HCL nr.102 din 30.10.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Acostamente ulița 'Peste Apă', ulița 'La Popescu' și asfaltare ulița 'La Popescu - Laterală', comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.101 din 30.10.2015
  - privind aprobarea completării planului de achiziții aferent anului 2015, la nivelul Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.100 din 30.10.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.09.2015
 • HCL nr.99 din 29.09.2015
  - privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu
 • HCL nr.98 din 29.09.2015
  - privind aprobarea luării unor măsuri compensatorii în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul „Reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului”
 • HCL nr.97 din 29.09.2015
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2015-2016 | Anexa
 • HCL nr.96 din 29.09.2015
  - privind acordul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului privind extinderea Rezervației „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”
 • HCL nr.95 din 29.09.2015
  - privind aprobarea instituirii „Cărții de onoare a Comunei Vama Buzăului”
 • HCL nr.94 din 29.09.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 100 – produse accidentale II
 • HCL nr.93 din 29.09.2015
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secțiunea de dezvoltare, trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.92 din 29.09.2015
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2015 – Decembrie 2015
 • HCL nr.91 din 29.09.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.08.2015
 • HCL nr.90 din 31.07.2015
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.89 din 31.07.2015
  - privind aprobarea continuării susținerii de către Comuna Vama Buzăului a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj”, inițiat de Asociația OvidiuRo
 • HCL nr.88 din 31.07.2015
  - privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul școlar 2015-2016
 • HCL nr.87 din 31.07.2015
  - privind aprobarea includerii unității administrativ – teritoriale Comuna Vama Buzăului în cadrul Asociației de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților
 • HCL nr.86 din 31.07.2015
  - privind aprobarea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 1593/CA emisă de Tribunalul Brașov la data de 02.06.2015
 • HCL nr.85 din 31.07.2015
  - privind aprobarea elaborării amenajamentului pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.84 din 31.07.2015
  - privind aprobarea întocmirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2016 – 2021
 • HCL nr.83 din 31.07.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 90 – produse accidentale I și din partida nr. 98 – produse accidentale I
 • HCL nr.82 din 31.07.2015
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.81 din 31.07.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.07.2015
 • HCL nr.80 din 31.07.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului - Anexe”
 • HCL nr.79 din 31.07.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Extindere rețea de distribuție a apei în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județ Brașov”
 • HCL nr.78 din 31.07.2015
  - privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
 • HCL nr.77 din 31.07.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în fața Judecătoriei Brașov, înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3918/24.07.2015
 • HCL nr.76 din 31.07.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 17935/197/2014, înregistrat la Tribunalul Brașov
 • HCL nr.75 din 31.07.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în fața Judecătoriei Brașov, înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3584/30.06.2015
 • HCL nr.74 din 31.07.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 77 – produse secundare, nr. 78 – produse principale și nr. 80 - produse secundare
 • HCL nr.73 din 31.07.2015
  - privind aprobarea comasării (alipirii) imobilelor înscrise în C.F. 100735 – Vama Buzăului, C.F. 100736 – Vama Buzăului și C.F. 100738 – Vama Buzăului, proprietate a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.72 din 31.07.2015
  - privind aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comunele Prejmer, Teliu, Hărman și Sânpetru în vederea constituirii Regiei Autonome a Pădurilor „ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI” RA, pentru gospodărirea și administrarea fondului forestier proprietatea asociaților | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3
 • HCL nr.71 din 31.07.2015
  - privind aprobarea Aprobarea modificării listei de investiții aferentă bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2015
 • HCL nr.70 din 31.07.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Construire teren de sport cu împrejmuire în comuna Vama Buzăului”
 • HCL nr.69 din 31.07.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.06.2015
 • HCL nr.68 din 29.06.2015
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.67 din 29.06.2015
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit Parohiei Ortodoxe Acriș a materialelor rezultate în urma demolării imobilului Canton Silvic Acriș
 • HCL nr.66 din 29.06.2015
  - privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida nr. 72, nr. 74 și nr. 75 de produse secundare
 • HCL nr.65 din 29.06.2015
  - privind aprobarea amenajării unei parcări auto la Centrul Local de Informare și Promovare Turistică Vama Buzăului
 • HCL nr.64 din 29.06.2015
  - privind aprobarea străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului ce urmează a fi reparate prin pietruire pe parcursul anului 2015 | Anexa
 • HCL nr.63 din 29.06.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului”
 • HCL nr.62 din 29.06.2015
  - privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune încheiat între Comuna Vama Buzăului și S.C. Caliz S.R.L.
 • HCL nr.61 din 29.06.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 12104/197/2015, înregistrat la Judecătoria Brașov
 • HCL nr.60 din 29.06.2015
  - privind aprobarea majorării cotizației anuale aferente Comunei Vama Buzăului la Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului”
 • HCL nr.59 din 29.06.2015
  - privind aprobarea încheierii de către Comuna Vama Buzăului a unui Acord de parteneriat cu Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.58 din 29.06.2015
  - privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 4
 • HCL nr.57 din 29.06.2015
  - privind aprobarea însușirii Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern | Anexa
 • HCL nr.56 din 29.06.2015
  - privind aprobarea însușirii variantei finale a proiectului de stemă a comunei Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.55 din 29.06.2015
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.54 din 29.06.2015
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Iulie 2015 – Septembrie 2015
 • HCL nr.53 din 29.06.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 29.05.2015
 • HCL nr.52 din 29.05.2015
  - privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu
 • HCL nr.51 din 29.05.2015
  - privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din partida de produse de igienă nr. 1041 și din partida nr. 60
 • HCL nr.50 din 29.05.2015
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituțiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2015 - 2016 | Anexa
 • HCL nr.49 din 29.05.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.48 din 29.05.2015
  - privind aprobarea Actului constitutiv modificat și a Statutului modificat al S.C. Hidro Sal Com S.R.L. și asocierea Comunei Vama Buzăului cu Comuna Teliu, Comuna Prejmer și Comuna Hărman la S.C. Hidro Sal Com S.R.L. | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.47 din 29.05.2015
  - privind aprobarea solicitării de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” a plăților obținute în cadrul schemelor de sprijin acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente anului 2015, pentru pășunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.46 din 29.05.2015
  - privind aprobarea achiziționării unor imobile aflate în patrimoniul S.C. Ovinic S.R.L. și amplasate în județul Brașov, comuna Vama Buzăului, sat Acriș, pe terenul cu nr. top. 100093 proprietatea Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.45 din 29.05.2015
  - privind aprobarea achiziționării, de principiu, a unei suprafețe de teren forestier
 • HCL nr.44 din 29.05.2015
  - privind aprobare achiziție imobile: Brutărie și Anexă
 • HCL nr.43 din 29.05.2015
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2015 – secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul II | Anexa
 • HCL nr.42 din 29.05.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 17.04.2015
 • HCL nr.41 din 17.04.2015
  - privind aprobarea încheierii unui contract de cooperare multianual cu Asociația „Valea Zimbrilor Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr.40 din 17.04.2015
  - privind aprobarea încetării suspendării raporturilor de muncă și reîncadrarea în funcție a inspectorului de specialitate din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vama Buzăului
 • HCL nr.39 din 17.04.2015
  - privind aprobarea demolării imobilului – Canton Silvic Acriș
 • HCL nr.38 din 17.04.2015
  - privind aprobarea prețului de pornire la licitație a materialului lemnos din partida de produse de igienă nr. 35, cu un volum de 202 m.c.
 • HCL nr.37 din 17.04.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.03.2015
 • HCL nr.36 din 31.03.2015
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei cantități de material lemnos pentru construcții Parohiilor Ortodoxe de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.35 din 31.03.2015
  - privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Deciziei nr. 89/27/25.02.2015, emisă de Camera de Conturi a Județului Brașov
 • HCL nr.34 din 31.03.2015
  - privind aprobarea completării Hotărârii nr. 23/24.02.2015 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.33 din 31.03.2015
  - privind aprobarea modificării pct. B3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 85/18.12.2014 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 31.03.2015
  - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.31 din 31.03.2015
  - privind aprobarea balanței de venituri și cheltuieli pe anul 2014, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.30 din 31.03.2015
  - privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de administrare nr. 183/23.02.2004 încheiat de Ocolul Silvic Teliu – Direcția Silvică Brașov cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.29 din 31.03.2015
  - privind aprobarea planului de achiziții aferent anului 2015, la nivelul Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.28 din 31.03.2015
  - privind aprobarea modificărilor și completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.27 din 31.03.2015
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2015 – Iunie 2015
 • HCL nr.26 din 31.03.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 24.02.2015
 • HCL nr.25 din 24.02.2015
  - privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a unei declarații
 • HCL nr.24 din 24.02.2015
  - privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr.23 din 24.02.2015
  - privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituțiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2014 - 2015
 • HCL nr.22 din 24.02.2015
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.21 din 24.02.2015
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 29474/197/2014, înregistrat la Tribunalul Brașov
 • HCL nr.20 din 24.02.2015
  - privind aprobarea retragerii Comunei Vama Buzăului din cadrul Asociației „Cele mai frumoase sate din România”
 • HCL nr.19 din 24.02.2015
  - privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Intersal”, în domeniul salubrizării
 • HCL nr.18 din 24.02.2015
  - privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului S.C. Hidro Sal Com S.R.L. și asocierea Comunei Vama Buzăului cu comunele Prejmer, Teliu, Tărlungeni și Hărman la S.C. Hidro Sal Com S.R.L. | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.17 din 24.02.2015
  - privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Comerciale Salubritatea IBSV S.R.L. În Reorganizare | Anexa
 • HCL nr.16 din 24.02.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Regularizare albie și eliberare secțiune de scurgere a apelor în zona podului pe râul Buzău, la intersecția cu DC49 Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.15 din 24.02.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Reabilitare trotuare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.14 din 24.02.2015
  - privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului „Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr.13 din 24.02.2015
  - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2015 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.12 din 24.02.2015
  - privind aprobarea utilizării în anul 2015, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.365,84 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.11 din 24.02.2015
  - privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2014
 • HCL nr.10 din 24.02.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 23.01.2015
 • HCL nr.9 din 23.01.2015
  - privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr.8 din 23.01.2015
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr.7 din 23.01.2015
  - privind aprobarea calendarului evenimentelor culturale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
 • HCL nr.6 din 23.01.2015
  - privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2015, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr.5 din 23.01.2015
  - privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, desfășurată de către Societatea Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr.4 din 23.01.2015
  - privind aprobarea însușirii lucrărilor, serviciilor și produselor achiziționate de Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2014
 • HCL nr.3 din 23.01.2015
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2014 | Anexa
 • HCL nr.2 din 23.01.2015
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 18.12.2014
 • HCL nr.1 din 23.01.2015
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Ianuarie 2015 – Martie 2015

2014[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr.95 din 18.12.2014
  - privind aprobarea rețelei școlare a comunei Vama Buzăului ce va funcționa în anul școlar 2015–2016
 • HCL nr.94 din 18.12.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere | Anexa
 • HCL nr.93 din 18.12.2014
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 22508/197/2014, înregistrat la Judecătoria Brașov
 • HCL nr.92 din 18.12.2014
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 29474/197/2014, înregistrat la Judecătoria Brașov
 • HCL nr.91 din 18.12.2014
  - privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății Comerciale Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr.90 din 18.12.2014
  - privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2015 | Anexa2b
 • HCL nr.89 din 18.12.2014
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul „Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj”, inițiat de Asociația OvidiuRo
 • HCL nr.88 din 18.12.2014
  - privind aprobarea alocării de fonduri de la bugetul local al comunei Vama Buzăului pentru acordarea de cadouri cu ocazia serbării „Pomului de Crăciun”
 • HCL nr.87 din 18.12.2014
  - privind însușirea Dispoziției Primarului comunei Vama Buzăului nr. 173/12.12.2014 privind aprobarea modificării și rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV
 • HCL nr.86 din 18.12.2014
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV | Anexa1 | Anexa2
 • HCL nr.85 din 18.12.2014
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 în comuna Vama Buzăului | Anexa1 | Anexa2
 • HCL nr.84 din 18.12.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.10.2014
 • HCL nr.83 din 18.12.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 17.10.2014
 • HCL nr.82 din 31.10.2014
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.81 din 31.10.2014
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr.80 din 17.10.2014
  - privind aprobarea însușirii raportul de audit financiar nr. 3807/10.09.2014, încheiat de Camera de Conturi Brașov în urma acțiunii „Audit financiar asupra contului de execuție bugetară întocmit pe anul 2013”, realizate la U.A.T. Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.79 din 17.10.2014
  - privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul școlar 2014-2015
 • HCL nr.78 din 17.10.2014
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2014-2015 | Anexa
 • HCL nr.77 din 17.10.2014
  - privind aprobarea rezilierii contractului de comodat nr. 1009/20.04.2007 | Anexa
 • HCL nr.76 din 17.10.2014
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 3384/62/2014, înregistrat la Tribunalul Brașov
 • HCL nr.75 din 17.10.2014
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 22507/197/2014, înregistrat la Judecătoria Brașov
 • HCL nr.74 din 17.10.2014
  - privind aprobarea completării preambulului Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 49/30.05.2014 – privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 5958/197/2012, înregistrat la Curtea de Apel Brașov
 • HCL nr.73 din 17.10.2014
  - privind aprobarea realizării unui pod peste pârâul Buzăiel
 • HCL nr.72 din 17.10.2014
  - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 46/30.05.2014 | Anexa
 • HCL nr.71 din 17.10.2014
  - privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru aprobarea modificării și completării Statutului Asociației în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014 | Anexa
 • HCL nr.70 din 17.10.2014
  - privind aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul de infrastructură din sectorul apă/apă uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014 – 2020, co-finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu
 • HCL nr.69 din 17.10.2014
  - privind aprobarea achiziționării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.68 din 17.10.2014
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secțiunea dedezvoltare și secțiunea de funcționare, pe trimestrul III și IV | Anexa
 • HCL nr.67 din 17.10.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.07.2014
 • HCL nr.66 din 17.10.2014
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Octombrie 2014 – Decembrie 2014
 • HCL nr.65 din 31.07.2014
  - privind aprobarea introducerii unei acțiuni judecătorești împotriva numitului Zaharie Victor
 • HCL nr.64 din 31.07.2014
  - privind aprobarea completării Hotărârii nr. 36/28.03.2014 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.63 din 31.07.2014
  - privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 17935/197/2014, înregistrat la Judecătoria Brașov
 • HCL nr.62 din 31.07.2014
  - privind mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare practicat de operatorul Gospodărie Comunală S.A
 • HCL nr.61 din 31.07.2014
  - privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2014
 • HCL nr.60 din 31.07.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 27.06.2014
 • HCL nr.59 din 31.07.2014
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Iulie 2014 – Septembrie 2014
 • HCL nr.58 din 27.06.2014
  - privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de administrare nr. 183/23.02.2004
 • HCL nr.57 din 27.06.2014
  - privind aprobarea reparării prin pietruire a drumului forestier Urlătoarea
 • HCL nr.56 din 27.06.2014
  - privind aprobarea lucrării de reprofilare și consolidare a „Pârâului la Roșață”
 • HCL nr.55 din 27.06.2014
  - privind aprobarea efectuării unor lucrări de regularizare a albiilor râurilor de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.54 din 27.06.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.05.2014
 • HCL nr.53 din 30.05.2014
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.52 din 30.05.2014
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2014 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul III | Anexa
 • HCL nr.51 din 30.05.2014
  - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1757 din 18.06.2004, încheiat între Comuna Vama Buzăului și Stoica Tănăsică
 • HCL nr.50 din 30.05.2014
  - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar navetist, de la școlile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2014
 • HCL nr.49 din 30.05.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 5958/197/2012, înregistrat la Curtea de Apel Brașov
 • HCL nr.48 din 30.05.2014
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul 2013
 • HCL nr.47 din 30.05.2014
  - privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. Dălghiaș Development S.R.L. asupra terenului în suprafață de 3969 m.p., înscris în C.F. nr. 100737 – Vama Buzăului, nr. cad. 100737
 • HCL nr.46 din 30.05.2014
  - privind aprobarea unui Program Local de Sănătate
 • HCL nr.45 din 30.05.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 28.03.2014
 • HCL nr.44 din 30.05.2014
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Mai 2014 – Iunie 2014
 • HCL nr.43 din 28.03.2014
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr.42 din 28.03.2014
  - privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 24/12.02.2014
 • HCL nr.41 din 28.03.2014
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 35/29.11.2012
 • HCL nr.40 din 28.03.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 1894/197/2009, înregistrat la Tribunalul Brașov
 • HCL nr.39 din 28.03.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr. 4732/197/2014, înregistrat la Judecătoria Brașov
 • HCL nr.38 din 28.03.2014
  - privind aprobarea încetării unui contract de concesiune
 • HCL nr.37 din 28.03.2014
  - privind aprobarea reabilitării unui pod peste pârâul Buzăiel, în localitatea Buzăiel – Drăghicești, Chirilaș
 • HCL nr.36 din 28.03.2014
  - privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 142.737,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, județul Brașov și înscris în C.F. 100141 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100141, în patru loturi
 • HCL nr.35 din 28.03.2014
  - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.34 din 28.03.2014
  - privind aprobarea efectuării de reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr.33 din 28.03.2014
  - privind aprobarea solicitării de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” a plăților obținute în cadrul schemelor de sprijin acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente anului 2014, pentru pășunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr.32 din 28.03.2014
  - privind însușiriea lucrărilor executate, a serviciilor prestate și a bunurilor achiziționate de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului”, pe parcursul anului 2013 | Anexa
 • HCL nr.31 din 28.03.2014
  - privind aprobarea planului de achiziții aferent anului 2014, la nivelul Comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr.30 din 28.03.2014
  - privind aprobarea însușirii lucrărilor, serviciilor și produselor achiziționate de Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2013 | Anexa
 • HCL nr.29 din 28.03.2014
  - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și pentru serviciile publice de interes local | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr.28 din 28.03.2014
  - privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Coniliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 12.02.2014
 • HCL nr.27 din 12.02.2014
  - privind aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2014 | Anexa
 • HCL nr. 26 din 12.02.2014
  - privind aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/17.02.2012
 • HCL nr. 25 din 12.02.2014
  - privind aprobarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013
 • HCL nr. 24 din 12.02.2014
  - privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr. 23 din 12.02.2014
  - privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Dispoziției nr. 4/10.01.2014 emisă de către Primarul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 22 din 12.02.2014
  - privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Dispoziției nr. 236/17.12.2013 emisă de către Primarul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 21 din 12.02.2014
  - privind analizarea notificării asupra intenției de vânzare a unei suprafețe de teren forestier de către d-na Muntean Gh. Eugenia
 • HCL nr. 20 din 12.02.2014
  - privind aprobarea calendarului evenimentelor culturale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru anul 2014
 • HCL nr. 19 din 12.02.2014
  - privind aprobarea balanței de venituri și cheltuieli pe anul 2013, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 18 din 12.02.2014
  - privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2014
 • HCL nr. 17 din 12.02.2014
  - privind aprobarea utilizării în anul 2014, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 561,72 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 16 din 12.02.2014
  - privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar aferent anului 2013
 • HCL nr. 15 din 12.02.2014
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Februarie 2014 – Aprilie 2014
 • HCL nr. 14 din 31.01.2014
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 13 din 31.01.2014
  - privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de înmormântare | Anexa
 • HCL nr. 12 din 31.01.2014
  - privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în cadrul Dosarului nr.33914/197/2013, înregistrat la Judecătoria Brașov
 • HCL nr. 11 din 31.01.2014
  - privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2014, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 10 din 31.01.2014
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr. 9 din 31.01.2014
  - privind aprobarea rețelei școlare a comunei Vama Buzăului ce va funcționa în anul școlar 2014 – 2015
 • HCL nr. 8 din 31.01.2014
  - privind aprobarea suspendării activității societății comerciale S.C.VAB 5004 S.R.L.
 • HCL nr. 7 din 31.01.2014
  - privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat în C.F. nr. 366 – Buzăul Ardelean, nr. top. 3184, 3185 și 3186
 • HCL nr. 6 din 31.01.2014
  - privind avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare prestat în aria de competență a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV Salubritatea”
 • HCL nr. 5 din 31.01.2014
  - privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „IBSV Salubritate”
 • HCL nr. 4 din 31.01.2014
  - privind aprobarea modificărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 3 din 31.01.2014
  - privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013 | Anexa
 • HCL nr. 2 din 31.01.2014
  - privind aprobarea documentației tehnico–economice aferentă obiectivului „Reabilitare drum comunal DC49 Buzăiel, km 2+080÷7+080, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr. 1 din 31.01.2014
  - privind aprobarea documentației tehnico–economice aferentă obiectivului „Extinderea rețelei de distributie a apei în comuna Vama Buzăului, sat Acriș, județul Brașov”

2013[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr. 87 din 06.12.2013
  - privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 86 din 06.12.2013
  - privind aprobarea suspendării activității societății comerciale S.C.VAB 5004 S.R.L.
 • HCL nr. 85 din 06.12.2013
  - privind aprobarea organizării evenimentului „Colinde la Vama Buzăului”
 • HCL nr. 84 din 06.12.2013
  - privind aprobarea, de principiu, a achiziționării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 83 din 06.12.2013
  - privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 82 din 06.12.2013
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr. 81 din 06.12.2013
  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 80 din 15.11.2013
  - privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 79 din 15.11.2013
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010 | Anexa
 • HCL nr. 78 din 15.11.2013
  - privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr. 77 din 15.11.2013
  - privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Comuna Vama Buzăului și Inspectoratul de Poliție Județean Brașov | Anexa
 • HCL nr. 76 din 15.11.2013
  - privind aprobarea realizării unui pod pe ulița „La Popescu”
 • HCL nr. 75 din 15.11.2013
  - privind aprobarea împodobirii localității Vama Buzăului cu ocazia sărbătorilor de iarnă
 • HCL nr. 74 din 15.11.2013
  - privind aprobarea modificării art. 1 din conținutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 72/28.10.2011
 • HCL nr. 73 din 15.11.2013
  - privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației cu produse raționalizate în caz de mobilizare și război, la nivelul comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr. 72 din 15.11.2013
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr. 71 din 15.11.2013
  - privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr. 70 din 15.11.2013
  - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Noiembrie 2013 – Ianuarie 2014
 • HCL nr. 69 din 02.10.2013
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV | Anexa
 • HCL nr. 68 din 17.09.2013
  - privind aprobarea rectificării bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul III
 • HCL nr. 67 din 17.09.2013
  - privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul III
 • HCL nr. 66 din 29.08.2013
  - privind aprobarea suspendării raporturilor de muncă ale inspectorului de specialitate din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pe durata efectuării concediului pentru creșterea copilului până la vârsta de doi ani
 • HCL nr. 65 din 29.08.2013
  - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2013-2014 | Anexa
 • HCL nr. 64 din 29.08.2013
  - privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al comunei Vama Buzăului și a reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul școlar 2013-2014
 • HCL nr. 63 din 31.07.2013
  - privind aprobarea însușirii Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 95/15.04.2013 – privind constituirea comisiei de negociere a valorii achiziției de produse, servicii și lucrări atribuite prin procedura achiziției directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013
 • HCL nr. 62 din 31.07.2013
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 61 din 31.07.2013
  privind îndreptarea unei erori materiale din conținutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/18.03.2010 - privind participarea Comunei Vama Buzăului la constituirea Asociației „Transhumanța Vama Buzăului”
 • HCL nr. 60 din 31.07.2013
  privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în fața Judecătoriei Brașov a Comunei Vama Buzăului în proces cu Comuna Tărlungeni
 • HCL nr. 59 din 31.07.2013
  privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2013
 • HCL nr. 58 din 28.06.2013
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Iulie 2013 – Septembrie 2013
 • HCL nr. 57 din 28.06.2013
  privind aprobarea listei cu veniturile potențiale provenite din valorificarea unor bunuri, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 56 din 28.06.2013
  privind aprobarea programului cultural la nivelul Comunei Vama Buzăului, pe anul 2013
 • HCL nr. 55 din 28.06.2013
  privind împuternicirea d-lui Lupu Eduard Ionel să reprezinte Comuna Vama Buzăului în cadrul Asociației „Transhumanța Vama Buzăului”
 • HCL nr. 54 din 28.06.2013
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 53 din 28.06.2013
  privind aprobarea acordării de material lemnos Parohiei Ortodoxe Buzăiel
 • HCL nr. 52 din 28.06.2013
  privind aprobarea modificării pct. 7, lit. „i” din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 1/17.01.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013 în comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 51 din 28.06.2013
  privind aprobarea încheierii a două contracte de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești a Comunei Vama Buzăului în proces cu S.C. Euro Audit Service S.R.L.
 • HCL nr. 50 din 03.06.2013
  privind organizarea în cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului a unor comisii de verificare a respectării Regulamentului de organizare a sezonului pastoral la nivelul comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2013
 • HCL nr. 49 din 03.06.2013
  privind aprobarea achiziției de animale
 • HCL nr. 48 din 03.06.2013
  privind aprobarea realizării Proiectului - „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov”
 • HCL nr. 47 din 03.06.2013
  privind aprobarea parteneriatului dintre Comuna Vama Buzăului și Consiliul Județean Brașov, în vederea realizării proiectului - „Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri și Consiliul Județean Brașov” | Anexa
 • HCL nr. 46 din 08.05.2013
  privind aprobarea lucrărilor de întreținere a pășunii precum și a utilităților zoopastorale ce trebuie realizate de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” | Anexa
 • HCL nr. 45 din 08.05.2013
  privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012
 • HCL nr. 44 din 16.04.2013
  privind aprobarea utilizării în anul 2013, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 81,83 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 43 din 16.04.2013
  privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr. 1138/05.05.2003 încheiat între Comuna Vama Buzăului și Compania Națională Poșta Română S.A.
 • HCL nr. 42 din 16.04.2013
  privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituțiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2013 - 2014
 • HCL nr. 41 din 16.04.2013
  privind aprobarea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 40 din 16.04.2013
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 39 din 16.04.2013
  privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în fața Curții de Apel Brașov, în cadrul dosarului nr. 12109/62/2011
 • HCL nr. 38 din 16.04.2013
  privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar navetist, de la școlile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2013
 • HCL nr. 37 din 16.04.2013
  privind aprobarea organizării evenimentului „Fiii Satului - Vama Buzăului”
 • HCL nr. 36 din 16.04.2013
  privind aprobarea solicitării de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” a plăților obținute în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, aferente anului 2013, pentru pășunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 35 din 16.04.2013
  privind aprobarea proiectului tehnc (P.T.), a detaliilor de execuție (D.E.) și însușirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr. 34 din 16.04.2013
  privind aprobarea realizării unui pod din tuburi peste râul Buzăiel
 • HCL nr. 33 din 16.04.2013
  privind aprobarea efectuării de reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 32 din 16.04.2013
  privind aprobarea bugetului local și a bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2013
 • HCL nr. 31 din 28.03.2013
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Aprilie 2013 – Iunie 2013
 • HCL nr. 30 din 28.03.2013
  privind aprobarea însușirii lucrărilor, serviciilor și produselor achiziționate de Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2012
 • HCL nr. 29 din 28.03.2013
  privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 28 din 28.03.2013
  privind aprobarea numirii unui administrator pentru S.C. VAB 5004 S.R.L., al cărei acționar este Consiliul Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 27 din 28.03.2013
  privind aprobarea împuternicirii domnului Lupu Eduard Ionel – inginer agronom, să reprezinte Asociația „Transhumanța Vama Buzăului” în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Brașov
 • HCL nr. 26 din 28.03.2013
  privind aprobarea împuternicirii primarului comunei Vama Buzăului să reprezinte interesele Comunei Vama Buzăului în cadrul Asociației „Transhumanța Vama Buzăului”
 • HCL nr. 25 din 28.03.2013
  privind aprobarea extinderii rețelei de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului, în satul Vama Buzăului
 • HCL nr. 24 din 28.03.2013
  privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic (P.T.), a detaliilor de execuție (D.E.) și a documentației de atribuire (D.A.) pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr. 23 din 28.03.2013
  privind aprobarea proiectului tehnc (P.T.), a detaliilor de execuție (D.E.) și însușirea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr. 22 din 28.03.2013
  privind aprobarea taxelor pentru utilizarea sălilor căminelor culturale Vama Buzăului și Acriș | Anexa
 • HCL nr. 21 din 28.03.2013
  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr. 20 din 28.03.2013
  privind aprobarea balanței de venituri și cheltuieli pe anul 2012, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr. 19 din 11.03.2013
  privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 452/02.03.2009
 • HCL nr. 18 din 11.03.2013
  privind aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2013 | Anexa
 • HCL nr. 17 din 28.02.2013
  privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010
 • HCL nr. 16 din 28.02.2013
  privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de comodat nr. 536/07.03.2007
 • HCL nr. 15 din 28.02.2013
  privind aprobarea acordării unui ajutor material în caz de incendiu
 • HCL nr. 14 din 28.02.2013
  privind aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Intersal” pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 51/2006
 • HCL nr. 13 din 28.02.2013
  privind aprobarea efectuării de plăți de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului pentru repararea utilajului „IFRON”, aflat în patrimoniul Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 12 din 28.02.2013
  privind aprobarea însușirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în registrul agricol
 • HCL nr. 11 din 28.02.2013
  privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Vama Buzăului, până la data de 30 decembrie 2015
 • HCL nr. 10 din 28.02.2013
  privind aprobarea schimbării denumirii imobilului „Complex comercial situat în centrul comunei Vama Buzăului, nr. 379”, proprietate publică a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 9 din 28.02.2013
  privind aprobarea modificărilor și completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 8 din 28.02.2013
  privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2012
 • HCL nr. 7 din 24.01.2013
  privind aprobarea efectuării de cheltuieli ocazionate de înhumarea PreotuluiIconom Stavrofor BUTUFEI IOAN
 • HCL nr. 6 din 24.01.2013
  privind declararea perioadei 17 ianuarie 2013 – 01 februarie 2013 de doliu local, în memoria Preotului Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN
 • HCL nr. 5 din 11.01.2013
  privind aprobarea Studiului de prefazabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr. 4 din 11.01.2013
  privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 311/15.02.1996 și a contractului de concesiune nr. 64/20.01.1997
 • HCL nr. 3 din 11.01.2013
  privind aprobarea propunerilor privind îndeplinirea de către primarul comunei Vama Buzăului, respectiv de către secretarul comunei Vama Buzăului, a procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților pentru anul 2012
 • HCL nr. 2 din 11.01.2013
  privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2013, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 1 din 11.01.2013
  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2

2012[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr. 48 din 20.12.2012
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Ianuarie 2013 – Martie 2013
 • HCL nr. 47 din 20.12.2012
  privind aprobarea însușirii Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 119/31.05.2012 – privind constatarea contravențiilor la regimul actelor de stare civilă și aplicarea sancțiunilor
 • HCL nr. 46 din 20.12.2012
  privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr. 45 din 20.12.2012
  privind aprobarea rețelei școlare a comunei Vama Buzăului ce va funcționa în anul școlar 2013 – 2014
 • HCL nr. 44 din 20.12.2012
  privind însușiriea lucrărilor executate, a serviciilor prestate și a bunurilor achiziționate de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului”, pe parcursul anului 2012
 • HCL nr. 43 din 20.12.2012
  privind aprobarea alocării de fonduri de la bugetul local al comunei Vama Buzăului pentru acordarea de cadouri cu ocazia serbării „Pomului de Crăciun”
 • HCL nr. 42 din 20.12.2012
  privind aprobarea organizării evenimentului „Seara colindelor”
 • HCL nr. 41 din 20.12.2012
  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 40 din 29.11.2012
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 39 din 29.11.2012
  privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 | Anexa
 • HCL nr. 38 din 29.11.2012
  privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1139/05.05.2003 | Anexa
 • HCL nr. 37 din 29.11.2012
  privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Stație automată cu senzori pentru precipitații lichide, grosime strat zăpadă, temperatura aerului – Stația pluviometrică Vama Buzăului” a unui teren pentru construcția/extinderea/reabilitarea noior investiții aferente acestuia
 • HCL nr. 36 din 29.11.2012
  privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în fața instanței de judecată, în cadrul dosarului nr. 12109/62/2011
 • HCL nr. 35 din 29.11.2012
  privind aprobarea însușirii documentației tehnice de actualizare a Anexei 16 la Decizia nr. 275/1991 privind reformularea și completarea Deciziei nr. 202/1991 a Prefecturii Județului Brașov, privind restituirea unor terenuri în vederea stabilirii izlazurilor comunale | Anexa
 • HCL nr. 34 din 29.11.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 33 din 29.11.2012
  privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 32 din 29.11.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 31 din 31.10.2012
  privind aprobarea constituirii la nivelul comunei Vama Buzăului a Grupului de Lucru Local (GLL) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1221/2011
 • HCL nr. 30 din 31.10.2012
  privind aprobarea reparării și realizării de punți pietonale peste râul Buzău, inclusiv repararea podului din satul Acriș, punctul „La Corina Bărăgan”
 • HCL nr. 29 din 31.10.2012
  privind aprobarea aderării Comunei Vama Buzăului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”
 • HCL nr. 28 din 31.10.2012
  privind aprobarea solicitării și includerii în bugetul Asociației „Transhumnța Vama Buzăului” a plăților obținute în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, aferente anilor 2011 și 2012, pentru pășunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 27 din 31.10.2012
  privind aprobarea contractării unui serviciu de geodezie în vederea punerii în posesie a pădurii atribuite Comunei Vama Buzăului de către Comisia Județeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Brașov, prin Hotărârea nr. 88/01.03.2012
 • HCL nr. 26 din 31.10.2012
  privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a pădurii proprietate publică a Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 25 din 31.10.2012
  privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2013
 • HCL nr. 24 din 31.10.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 23 din 28.09.2012
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Octombrie 2012 – Decembrie 2012
 • HCL nr. 22 din 28.09.2012
  privind aprobarea acordării în folosință gratuită a unei suprafețe de 800 m.p. teren Parohiei Ortodoxe Acriș
 • HCL nr. 21 din 28.09.2012
  privind aprobarea luării unor măsuri compenstorii în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul „Anexă primărie” – comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr. 20 din 28.09.2012
  privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2012-2013 | Anexa
 • HCL nr. 19 din 28.09.2012
  privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 18 din 28.09.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 17 din 29.08.2012
  privind aprobarea acordării de material lemnos Asociației „Transhumanța Vama Buzăului”, în vederea realizării de utilități zoopastorale, pe trupurile de pășune, ce formează izlazul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 16 din 29.08.2012
  privind aprobarea întocmirii Studiului de Fezabilitate (faza S.F.) - privind obiectivul de investiții – „Construire Grădiniță cu program prelungit, în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr. 15 din 29.08.2012
  privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul școlar 2012-2013
 • HCL nr. 14 din 29.08.2012
  privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Comuna Vama Buzăului și Dr. Iliuță Vasile – medic primar obstetrică – ginecologie | Anexa
 • HCL nr. 13 din 29.08.2012
  privind aprobarea schimbării administratorului SC VAB 5004 SRL, al cărei acționar este Consiliul Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 12 din 29.08.2012
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – Complex Eco-turistic montan Valley 21, situat în extravilanul comunei Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr. 11 din 29.08.2012
  privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 10 din 29.08.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 9 din 31.07.2012
  privind analizarea cererii nr. 60/16.07.2012 a S.C. Ovinic S.R.L. Sita Buzăului
 • HCL nr. 8 din 31.07.2012
  privind aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii și prestații sociale și a Strategiei pe o perioadă de 5 ani, respectiv 2012 - 2016 | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 7 din 31.07.2012
  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului | Anexa
 • HCL nr. 6 din 02.07.2012
  privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului pe principalele domenii de activitate | Anexa
 • HCL nr. 5 din 02.07.2012
  privind alegerea viceprimarului Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 4 din 02.07.2012
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 3 din 02.07.2012
  privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 2 din 02.07.2012
  privind validarea mandatelor consilierilor aleși
 • HCL nr. 1 din 02.07.2012
  privind alegerea Comisiei de validare

 • HCL nr. 49 din 07.06.2012
  privind aprobarea avizului pentru Studiul de oportunitate în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal „Complex Eco – Turistic MONTAN VALLEY 21 - VAMA BUZĂULUI”
 • HCL nr. 48 din 07.06.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 47 din 01.06.2012
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 46 din 01.06.2012
  privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 452/02.03.2009
 • HCL nr. 45 din 01.06.2012
  privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 44 din 01.06.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 43 din 27.04.2012
  privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență în caz de incendiu
 • HCL nr. 42 din 27.04.2012
  privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituțiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2012 - 2013
 • HCL nr. 41 din 27.04.2012
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 40 din 27.04.2012
  privind aprobarea preluării unui imobil din proprietatea Statului Român și din administrarea M.A.I., în domeniul public al Comunei Vama Buzăului și administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 39 din 27.04.2012
  privind acceptul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru înființarea consorțiului școlar „Ţara Bârsei”
 • HCL nr. 38 din 27.04.2012
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2012
 • HCL nr. 37 din 29.03.2012
  privind aprobarea organizării evenimentului „Fiii Satului - Vama Buzăului”
 • HCL nr. 36 din 29.03.2012
  privind aprobarea implementării la nivelul comunei Vama Buzăului a unui număr de trei proiecte
 • HCL nr. 35 din 29.03.2012
  privind aprobarea efectuării lucrărilor de regularizare a albiilor râurilor de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 34 din 29.03.2012
  privind aprobarea efectuării de reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 33 din 29.03.2012
  privind aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare
 • HCL nr. 32 din 29.03.2012
  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010
 • HCL nr. 31 din 29.03.2012
  privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar navetist, de la școlile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2012
 • HCL nr. 30 din 29.03.2012
  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 89/16.12.2011 privind aprobarea rețelei școlare a comunei Vama Buzăului ce va funcționa în anul 2012 – 2013
 • HCL nr. 29 din 29.03.2012
  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 28 din 29.03.2012
  privind aprobarea balanței de venituri și cheltuieli pe anul 2011, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 27 din 29.03.2012
  privind aprobarea modificărilor și completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 26 din 29.03.2012
  privind aprobarea abrogărilor intervenite în inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 25 din 29.03.2012
  privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 11/25.02.2011 – privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 24 din 29.03.2012
  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și pentru serviciile publice de interes local | Anexa
 • HCL nr. 23 din 29.03.2012
  privind aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului – anul 2012
 • HCL nr. 22 din 09.03.2012
  privind însușirea stadiului de implementare a contractului de asociere în participațiune încheiat între Comuna Vama Buzăului și S.C. Dălghiaș Development S.R.L.
 • HCL nr. 21 din 17.02.2012
  privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de 30 m.c. de lemn de foc pentru sinistrații din județele Buzău, Brăila, Călărași și Vrancea
 • HCL nr. 20 din 17.02.2012
  privind aprobarea transmiterii, fără plată, a autovehiculului special pentru transport bolnavi marca Volkswagen, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov
 • HCL nr. 19 din 17.02.2012
  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1009/20.04.2007
 • HCL nr. 18 din 17.02.2012
  privind aprobarea, de principiu, a concesionării unei suprafețe de 2.000 m.p. situată în punctul numit „Padina”, din satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr. 17 din 17.02.2012
  privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a unor suprafețe de pajiști aflate în proprietatea privată a Comunei Vama Buzăului și în administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, Asociației „Transhumanța Vama Buzăului”
 • HCL nr. 16 din 17.02.2012
  privind însușirea lucrărilor efectuate și a serviciilor prestate ce au fost contractate și decontate în anul 2011, inclusiv stadiul de realizare al acestora
 • HCL nr. 15 din 17.02.2012
  privind aprobarea bugetului local și a bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2012 | Anexa
 • HCL nr. 14 din 17.02.2012
  privind aprobarea utilizării în anul 2012, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 78,36 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 13 din 17.02.2012
  privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2011
 • HCL nr. 12 din 27.01.2012
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Februarie 2012 – Aprilie 2012
 • HCL nr. 11 din 27.01.2012
  privind aprobarea unor măsuri în vederea stimulării gradului de colectare a debitelor la bugetul local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 10 din 27.01.2012
  privind aprobarea propunerii ca primarul comunei Vama Buzăului să ducă la îndeplinire procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului comunei Vama Buzăului pentru anul 2010 și pentru anul 2011
 • HCL nr. 9 din 27.01.2012
  privind aprobarea circuitului documentelor în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 8 din 27.01.2012
  privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr. 1605/27.12.2005 | Anexa
 • HCL nr. 7 din 27.01.2012
  privind aprobarea prelungirii uni contract de închiriere
 • HCL nr. 6 din 27.01.2012
  privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2012, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 5 din 27.01.2012
  privind aprobarea încadrării în grupa I funcțională de interes peisagistic a unei suprafețe de teren forestier din zona Dălghiaș
 • HCL nr. 4 din 27.01.2012
  privind aprobarea desființării postului contractual cu activitate pemanentă în aparatul de lucru al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 3 din 27.01.2012
  privind aprobarea finanțării proiectului „Înființare sistem de canalizare ape menajere, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) – Ministerul Mediului și Pădurilor – Direcția Generală de Investiții
 • HCL nr. 2 din 27.01.2012
  privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 1 din 27.01.2012
  privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2011 | Anexa

2011[+] deschide[-] inchide

 • HCL nr. 93 din 21.12.2011
  privind aprobarea organizării evenimentului „Seara colindelor - Vama Buzăului”
 • HCL nr. 92 din 21.12.2011
  privind organizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat pe raza comunei Vama Buzăului în anul școlar 2012 - 2013
 • HCL nr. 91 din 21.12.2011
  privind aprobarea suspendării activității societății comerciale S.C. VAB 5004 S.R.L.
 • HCL nr. 90 din 21.12.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 89 din 16.12.2011
  privind aprobarea rețelei școlare a comunei Vama Buzăului ce va funcționa în anul școlar 2012 - 2013
 • HCL nr. 88 din 16.12.2011
  privind aprobarea achiziționării unui ansamblu de utilaje pentru deszăpezire de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului”
 • HCL nr. 87 din 16.12.2011
  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 în comuna Vama Buzăului | Anexa 1 | Anexa 2
 • HCL nr. 86 din 16.12.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 85 din 16.12.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 84 din 30.11.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 83 din 30.11.2011
  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007, prin act adițional, încheiat între Comuna Vama Buzăului și Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Groza S Timea
 • HCL nr. 82 din 30.11.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 81 din 30.11.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 80 din 28.10.2011
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile Noiembrie 2011 – Ianuarie 2012
 • HCL nr. 79 din 28.10.2011
  privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al Şcolii Generale Vama Buzăului pentru anul școlar 2011-2012
 • HCL nr. 78 din 28.10.2011
  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007, prin act adițional, încheiat între Comuna Vama Buzăului și Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Dănciulescu B. Adrian
 • HCL nr. 77 din 28.10.2011
  privind aprobarea programului de lucru cu publicul și programul de audiențe în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Vama Buzăului
 • HCL nr. 76 din 28.10.2011
  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 26/31.03.2011 – privind aprobarea instituirii taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru autovehiculele cu greutatea maximă autorizată (G.M.A.) ≥ 10T
 • HCL nr. 75 din 28.10.2011
  aprobarea achiziționării imobilului „Complex comercial situat în centrul comunei Vama Buzăului, str. Principală, nr. 379, județul Brașov”
 • HCL nr. 74 din 28.10.2011
  aprobarea întocmirii documentației tehnice în vederea reconstruirii podului de la km 38 +000, peste râul Dălghiaș, situat pe DJ103A
 • HCL nr. 73 din 28.10.2011
  aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Județul Brașov pentru realizarea lucrărilor de reconstruire a podului de la km 38 +000, peste râul Dălghiaș, situat pe DJ103A
 • HCL nr. 72 din 28.10.2011
  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru „Plan Urbanistic Zonal pentru construire garaj și hală pentru debitat material lemnos în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr. 71 din 28.10.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local și a bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 70 din 27.09.2011
  privind aprobarea achiziționării unui ansamblu de utilaje pentru deszăpezire
 • HCL nr. 69 din 27.09.2011
  privind aprobarea proiectului de branșamente tip la rețeaua de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 68 din 27.09.2011
  privind aprobarea înființării serviciului de alimentare cu apă în comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 67 din 27.09.2011
  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 83/2010 privind înființarea serviciului de alimentare cu apă în aria administrativ teritorială a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 66 din 27.09.2011
  privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului, pentru iarna 2011-2012 | Anexa
 • HCL nr. 65 din 27.09.2011
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru locuințe P+M în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov
 • HCL nr. 64 din 31.08.2011
  privind aprobarea efectuării de reparații curente la școlile de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 63 din 31.08.2011
  privind aprobarea realizării unor extinderi la rețeaua de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 62 din 31.08.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 61 din 31.08.2011
  privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a lucrărilor efectuate în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 28/31.03.2011
 • HCL nr. 60 din 31.08.2011
  privind aprobarea de principiu a asocierii comunei Vama Buzăului cu S.C. Biomilk Land Ferm S.R.L. - Ploiești în vederea realizării unei linii tehnologice de fabricare a caselor ecologice în sistem automat
 • HCL nr. 59 din 31.08.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 58 din 28.07.2011
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile August 2011 – Octombrie 2011
 • HCL nr. 57 din 28.07.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 56 din 28.07.2011
  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 52/10.06.2011
 • HCL nr. 55 din 28.07.2011
  privind aprobarea înlăturării efectelor inundațiilor produse în comuna Vama Buzăului în luna Iulie 2011
 • HCL nr. 54 din 28.07.2011
  privind aprobarea efectuării de reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 53 din 28.07.2011
  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru „Plan Urbanistic Zonal pentru locuințe P+M în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
 • HCL nr. 52 din 10.06.2011
  privind acordul de principiu asupra solicitării d-lui Petcu Corneliu
 • HCL nr. 51 din 10.06.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 50 din 10.06.2011
  privind aderarea comunei Vama Buzăului la Asociația Comunelor din România
 • HCL nr. 49 din 10.06.2011
  privind aprobarea măsurii de reorganizare a activității de îngrijire, sprijin și supraveghere permanentă a presoanelor cu handicap grav care au domiciliul pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 48 din 10.06.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea funcționare, pentru anul 2011
 • HCL nr. 47 din 10.06.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea funcționare, pentru anul 2011, cu suma de – 77,57 mii lei
 • HCL nr. 46 din 18.05.2011
  privind aprobarea acordării de material lemnos parohiilor ortodoxe de pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 45 din 18.05.2011
  privind aprobarea instituirii unei taxe de rampă pentru exploatarea de material lemnos
 • HCL nr. 44 din 18.05.2011
  privind aprobarea înscrierii unei suprafețe din trupurile de pășune proprietate privată a comunei Vama Buzăului, pentru primirea sumelor ce reprezintă plata pe suprafață, agromediu și zonă defavorizată, de către Asociația „Transhumanța Vama Buzăului”
 • HCL nr. 43 din 18.05.2011
  privind aprobarea însușirii unor contracte de lucrări și servicii încheiate de către Comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 42 din 18.05.2011
  privind luarea la cunoștință a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 198/08.04.2011 - privind aprobarea de principiu a alocării sumei de 3.000.000 lei comunei VAMA BUZĂULUI, reprezentând cofinanțare pentru investiția „Reabilitarea unor drumuri în comuna VAMA BUZĂULUI, satele BUZĂIEL și ACRIŞ, în lungime de 10 Km”
 • HCL nr. 41 din 18.05.2011
  privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de lucrări privind obiectivul de investiții „Reabilitarea unor drumuri în comuna Vama Buzăului, satele Buzăiel și Acriș”
 • HCL nr. 40 din 18.05.2011
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unor drumuri în comuna Vama Buzăului, satele Buzăiel și Acriș”
 • HCL nr. 39 din 18.05.2011
  privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea funcționare, pentru anul 2011, cu suma de 56.000,00 lei și a listei de investiții
 • HCL nr. 38 din 18.05.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea funcționare, pentru anul 2011, cu suma de – 63.000,00 lei
 • HCL nr. 37 din 25.04.2011
  privind aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al comunei Vama Buzăului”, post – mortem, lui Sabin Traian Modroiu
 • HCL nr. 36 din 20.04.2011
  privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 35 din 20.04.2011
  privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită al Asociației „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” asupra terenului în suprafată de 1.000,00 mp, identificat în cartea funciară nr.100263 Vama Buzăului, cu nr. cad./nr. topo. 100263
 • HCL nr. 34 din 20.04.2011
  privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului și S.C. Dălghiaș Development S.R.L. | Anexa
 • HCL nr. 33 din 20.04.2011
  privind aprobarea unei cantități de combustibil, necesare deplasării în teren pentru monitorizarea modului de efectuare a lucrărilor de curățire, fertilizare și însămânțare a trupurilor de pășune proprietate privată a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 32 din 20.04.2011
  privind aprobarea modificării Actului constitutiv al operatorului S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului
 • HCL nr. 31 din 20.04.2011
  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vama Buzăului – secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2011, cu suma de 900.000 lei
 • HCL nr. 30 din 31.03.2011
  privind aprobarea cuantumului amenzii contravenționale aplicabile persoanelor fizice și juridice, în cazul depozitării ilegale a gunoaielor pe raza comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 29 din 31.03.2011
  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru lunile APRILIE 2011 – IUNIE 2011
 • HCL nr. 28 din 31.03.2011
  privind aprobarea efectuării pe parcursul anului 2011 a lucrărilor de curățire, fertilizare și însămânțare a trupurilor de pășune proprietate privată a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 27 din 31.03.2011
  privind aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2011
 • HCL nr. 26 din 31.03.2011
  privind aprobarea instituirii taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere pentru autovehiculele cu greutatea maximă autorizată (G.M.A.) ≥ 10 T
 • HCL nr. 25 din 31.03.2011
  privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituțiilor de pe raza Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2011 - 2012
 • HCL nr. 24 din 31.03.2011
  privind aprobarea efectuării lucrării de reabilitare a drumurilor și podului din zona Aldești, sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului
 • HCL nr. 23 din 31.03.2011
  privind aprobarea preluării unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al comunei Vama Buzăului și administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 22 din 31.03.2011
  privind însușirea lucrărilor efectuate și stadiul de realizare al acestora pe parcursul anului 2010 | Anexa
 • HCL nr. 21 din 31.03.2011
  privind aprobarea prețului de pornire a materialului lemnos valorificat la licitație de către Direcția Silvică Brașov, din fondul forestier proprietate a comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 20 din 31.03.2011
  privind aprobarea constituirii Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) la nivelul comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 19 din 25.02.2011
  privind aprobarea prelungirii unor contracte de comodat prin act adițional
 • HCL nr. 18 din 25.02.2011
  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 452/02.03.2009
 • HCL nr. 17 din 25.02.2011
  privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 20.033,00 m.p., situat în comuna Vama Buzăului, sat Acriș, județul Brașov și înscris în C.F. 100222 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100222, în două loturi de 1.000,00 mp și 19.033,00 mp
 • HCL nr. 16 din 25.02.2011
  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare nr. 183/23.02.2004
 • HCL nr. 15 din 25.02.2011
  privind aprobarea balanței de venituri și cheltuieli pe anul 2010, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare nr. 183/23.02.2004
 • HCL nr. 14 din 25.02.2011
  privind aprobarea listei cu veniturile potențiale provenite din valorificarea unor bunuri, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 13 din 25.02.2011
  privind aprobarea bugetului local și a bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2011 | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3
 • HCL nr. 12 din 25.02.2011
  privind aprobarea utilizării în anul 2011, a excedentului anual al bugetului local și al bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local în sumă de 5,25 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 11 din 25.02.2011
  privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 10 din 25.02.2011
  privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 73 / 24.07.2009 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 9 din 25.02.2011
  privind aprobarea constituirii comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 8 din 25.02.2011
  privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul 2010
 • HCL nr. 7 din 25.02.2011
  privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2010 | Anexa 2
 • HCL nr. 6 din 31.01.2011
  privind aprobarea modificării Actului constitutiv al operatorului S.C. Salubritatea IBSV S.R.L.
 • HCL nr. 5 din 31.01.2011
  privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare
 • HCL nr. 4 din 31.01.2011
  privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare și auxiliar navetist, de la școlile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2011
 • HCL nr. 3 din 31.01.2011
  privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local aferent anului 2011, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare | Anexa
 • HCL nr. 2 din 31.01.2011
  privind aprobarea desfășurării activității în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului
 • HCL nr. 1 din 31.01.2011
  privind aprobarea reluării activității și reîncadrarea în aparatul permanent al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului a consilierului juridic

 

Procese verbale ale ședințelor consiliului local

 


 

Declarații de avere și de interese ale consilierilor locali

Arhiva