Primar

Primarul Comunei Vama Buzăului - CHIRILAȘ Tiberiu Nicolae

www.chirilastiberiunicolae.ro

Tel: 0740.143.464

Program audiențe: Marți 8:30 - 16:00

 

Viceprimarul Comunei Vama Buzăului - IAGER Alin

Tel: 0766.423.826

Program audiențe: Marți 8:30 - 16:00

 

Secretarul General al Comunei Vama Buzăului - GĂITAN Adrian Constantin

Tel: 0758.013.131

Program audiențe: Marți 8:30 - 16:00

 

Aparatul de specialitate al Primarului

Biroul Buget-Contabilitate, Taxe și Impozite, Colectare Creanțe, Patrimoniu

 • Șef birou - GANEA Maria
 • Inspector - ARDELEAN Gheorghe-Daniel
 • Inspector - ALDEA Cosmina-Georgeta

 

Compartimentul Urbanism, Autorizare Construcții, Investiții, Achiziții Publice

 • Inspector - STOICA Gabriela-Lucia
 • Consilier achiziții publice - STOICA Bianca

 

Compartimentul Asistență Socială, Autoritate Tutelară, Sesizări Succesorale, Resurse Umane

 • Referent - CHIRILAȘ Constantin
 • Inspector - LĂPĂZAN Claudia-Ramona

 

Compartimentul Fond Funciar, Consiliere Agricolă, Registrul Agricol

 • Referent - BUZEA Ilona
 • Referent - NASTIUC Simona (contract colaborare cu ACoR, Filiala Brasov)
 • Program cu publicul:   Luni - Vineri    8:00 - 13:00

 

Compartimentul Cultură, Bibliotecă

Compartimentul Secretariat, Arhivă, Relații cu Publicul, Protocol

 • HERMENEAN Simona-Luminița

 

 

 

Organigramă

 

Dispozițiile Primarului

2023[+] deschide[-] inchide

2022[+] deschide[-] inchide

2021[+] deschide[-] inchide

2020[+] deschide[-] inchide

2019[+] deschide[-] inchide

Nr. Data Titlu
1. 14.01.2019 Desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv pe parcursul anului 2019
2. 14.01.2019 Constituirea comisiei de recepție la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2019
3. 14.01.2019 Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2019
4. 14.01.2019 Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către viceprimarul comunei Vama Buzăului
5. 14.01.2019 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Buzea Garofina
6. 18.01.2019 Stabilirea indemnizației de bază lunară brută pentru dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, începând cu data de 01.01.2019
7. 18.01.2019 Stabilirea indemnizației de bază lunară brută pentru dl. Popica Ioan, începând cu data de 01.01.2019
8. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Găitan Adrian Constantin, începând cu data de 01.01.2019
9. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Ganea Maria, începând cu data de 01.01.2019
10. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Aldea Cosmina Georgeta, începând cu data de 01.01.2019
11. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Ardelean Elena, începând cu data de 01.01.2019
12. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Ardelean Gheorghe Daniel, începând cu data de 01.01.2019
13. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Burlac Elena Rodica, începând cu data de 01.01.2019
14. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Buzea Ilona, începând cu data de 01.01.2019
15. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Chirilaș Constantin, începând cu data de 01.01.2019
16. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Croială Elena, începând cu data de 01.01.2019
17. 18.01.2019 Avansarea d-lui Budilean Constantin Vlăduț în gradația 1 de vechime
18. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Hermenean Simona Luminița, începând cu data de 01.01.2019
19. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Stoica Gabriela Lucia, începând cu data de 01.01.2019
20. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Chirilaș Monica Elena, începând cu data de 01.01.2019
21. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Lăpăzan Claudia Ramona, începând cu data de 01.01.2019
22. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Mirică Daniel, începând cu data de 01.01.2019
23. 18.01.2019 Acordarea ajutorului social
24. 18.01.2019 Suspendarea plății ajutorului social
25. 18.01.2019 Acordarea alocației de susținere
26. 18.01.2019 Acordarea alocației de susținere
27. 18.01.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Budilean Constantin Vlăduț, începând cu data de 01.01.2019
28. 18.01.2019 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor adulte cu handicap grav
29. 25.01.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.01.2019
30. 15.02.2019 Desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 149/21.12.2018
31. 19.02.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție Servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări de execuție pentru obiectivul „Construire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
32. 21.02.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru achizițiile directe aferente proiectulului „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, conform contractului de finanțare nr. C0760CM00021770800349/30.05.2018, încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România
33. 21.02.2019 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei adulte cu handicap grav Buzea Garofina
34. 21.02.2019 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei adulte cu handicap grav Zamfiroiu Anghel
35. 22.02.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.02.2019
36. 22.02.2019 Aprobarea programului de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice de pe raza comunei Vama Buzăului, județul Brașov, aferent anului 2019
37. 07.03.2019 Numirea curatorului pentru a asista pe minorul ARDELEAN IULIAN - CĂTĂLIN la dezbaterea succesiunii tatălui său
38. 07.03.2019 Numirea curatorului pentru a reprezenta pe minora ARDELEAN ANTONIA la dezbaterea succesiunii tatălui său
39. 07.03.2019 Îndeplinirea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului comunei Vama Buzăului, ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului
40. 08.03.2019 Constituirea comisiei de recepție a serviciilor prestate în baza contractului de prestări servicii înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 6389/05.11.2018
41. 14.03.2019 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav GĂITAN GHEORGHE
42. 19.03.2019 Constituirea colectivului de lucru pentru întocmirea Statutului Comunei Vama Buzăului, județul Brașov
43. 19.03.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție Servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul „Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”
44. 20.03.2019 Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor executate de operatorul regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. în baza contractului de prestări servicii nr. 14640/20.11.2018
45. 21.03.2019 Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea vizei compartimentului de specialitate și compartimentului de contabilitate, pe parcursul anului 2019
46. 21.03.2019 Numirea curatorului pentru a-l reprezenta pe numitul BUZEA STOIAN - GHEORGHE la dezbaterea succesiunii fratelui său
47. 21.03.2019 Încetarea plății alocației de susținere
48. 21.03.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
49. 21.03.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
50. 21.03.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
51. 21.03.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
52. 21.03.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
53. 21.03.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
54. 22.03.2019 Împuternicirea persoanei care va reprezenta Comuna Vama Buzăului în cadrul procedurii de faliment a debitoarei S.C. Aguapur S.R.L.
55. 22.03.2019 Împuternicirea d-nei Burlac Elena Rodica – funcționar arhivar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului ca fiind persoana responsabilă cu eliberarea adeverințelor de la registrul agricol pe perioada efectuării concediului (de odihnă, medical, fără plată) de către d-na Buzea Ilona – referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului
56. 22.03.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 29.03.2019
57. 26.03.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „REFACERE PODURI ÎN COMUNA VAMA BUZĂULUI, JUDEȚUL BRAȘOV, LOT 1 – Refacere pod pe DC49, km. 7+550, sat Buzăiel – pod distrus, LOT 2 – Refacere pod pe DC49A, km. 10+000 – avariere culee și platformă”
58. 26.03.2019 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav JURCA ROMULUS
59. 26.03.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
60. 26.03.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
61. 29.03.2019 Aprobarea codului etic de conduită pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului, județul Brașov
62. 29.03.2019 Desemnarea consilierului pe probleme de etică și pentru monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului
63. 16.04.2019 Acordarea alocației de susținere
64. 16.04.2019 Acordarea alocației de susținere
65. 16.04.2019 Încetarea plății alocației de susținere
66. 16.04.2019 Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral
67. 18.04.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 24.04.2019
68. 25.04.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru închirierea cabinetului stomatologic situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 375, ulița „La Dispensar”
69. 10.05.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de distribuție a apei, comuna Vama Buzăului, județul Brașov (pe ulița „La Aldești”, pe ulița „La Hosu”, satul Buzăiel și pe ulița „La Ștefan Buzea”, satul Vama Buzăului)”
70. 16.05.2019 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav FILIP ALEXANDRU
71. 20.05.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiție „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
72. 24.05.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului”
73. 24.05.2019 Constituirea comisiei de recepție a achizițiilor directe realizate în cadrul proiectului „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”
74. 24.05.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 31.05.2019
75. 27.05.2019 Suspendarea plății ajutorului social
76. 27.05.2019 Suspendarea plății ajutorului social
77. 27.05.2019 Modificarea cuantumului alocației de susținere
78. 27.05.2019 Încetarea plății alocației de susținere
79. 31.05.2019 Constituirea comisiei de recepție pentru contractul de achiziție „Achiziție autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului”
80. 31.05.2019 Desemnarea persoanei responsabile cu punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 31/25.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din comuna Vama Buzăului, aparținând cultelor religioase recunoscute în România
81. 07.06.2019 Desemnarea persoanei responsabile cu punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 20 din 28.02.2019 - privind stabilirea cantităților de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și juridice, raportat la suprafața de teren agricol afectată de exploatările forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului
82. 10.06.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 31.05.2019
83. 11.06.2019 Modificarea componenței Comitetului Local Pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Vama Buzăului
84. 11.06.2019 Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării unei fracțiuni din concediul de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului
85. 24.06.2019 Numirea curatorului special pentru a le asista pe minorele TUDOR ELENA și TUDOR MARIA la încheierea unui act de donație
86. 19.07.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 25.07.2019
87. 22.07.2019 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Extindere rețea de distribuție a apei, comuna Vama Buzăului, județul Brașov (pe ulița „La Aldești”, pe ulița „La Hosu”, satul Buzăiel și pe ulița „La Ștefan Buzea”, satul Vama Buzăului)”
88. 31.07.2019 Suspendarea plății ajutorului social
89. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
90. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
91. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
92. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
93. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
94. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
95. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
96. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
97. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
98. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
99. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
100. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
101. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
102. 31.07.2019 Încetarea plății alocației de susținere
103. 02.08.2019 Avansarea doamnei Croială Elena în gradația 4 de vechime
104. 02.08.2019 Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor, persoanei adulte cu handicap grav RUDARU GHEORGHE
105. 14.08.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 23.08.2019
106. 14.08.2019 Constituirea comisiei de selecţie şi evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș” – Achiziție sistem integrat audio, iluminat și video – Lot 1: Achiziție sistem audio, Lot 2: Achiziție sitem iluminat și video
107. 19.08.2019 Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Refacere poduri, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Lot 1: Refacere pod pe DC 49, km. 7+550, sat Buzăiel, Lot 2: Refacere pod pe DC 49A, km. 10+000
108. 26.08.2019 Delegarea atribuţiilor de secretar al comunei d-lui Ardelean Gheorghe Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului– pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Găitan Adrian - Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului
109. 06.09.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară pentru data de 10.09.2019
110. 18.09.2019 Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral
111. 18.09.2019 Desemnarea reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul şcolar 2019 - 2020
112. 20.09.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară pentru data de 24.09.2019
113. 24.09.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 30.09.2019
114. 25.09.2019 Încetarea de drept a plăţii indemnizaţiei însoţitorului persoanei cu handicap grav ZAMFIROIU ANGHEL
115. 27.09.2019 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
116. 14.10.2019 Constituirea celor două comisii pentru concursul de ocupare a funcției contractuale vacantă de muncitor calificat, în compartimentul Gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, județul Brașov
117. 18.10.2019 Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării unei fracțiuni din concediul de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului
118. 21.10.2019 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
119. 21.10.2019 Suspendarea plății ajutorului social
120. 21.10.2019 Suspendarea plății ajutorului social
121. 21.10.2019 Modificarea cuantumului ajutorului social
122. 21.10.2019 Acordarea ajutorului social
123. 21.10.2019 Încetarea plății alocației de susținere
124. 25.10.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară pentru data de 10.09.2019
125. 28.10.2019 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Construire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
126. 04.11.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară pentru data de 08.11.2019
127. 04.11.2019 Constituirea comisiei de recepție a achizițiilor directe realizate în cadrul proiectului „Achiziție dotări pentru activități publice de agrement, informare turistică și culturale în comuna Vama Buzăului”
128. 04.11.2019 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte – procedura simplificată - pentru atribuirea contractului de achiziție „Achiziție dotări pentru activități publice de agreement, informare turistică și culturale în comuna Vama Buzăului”
129. 12.11.2019 Constituirea comisiei de recepție finală a lucrării „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov – Ulița Vama de Sus II”
130. 13.11.2019 Desemnarea persoanei responsabile cu Sistemul de Control Intern Managerial la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
131. 13.11.2019 Constituirea comisiei de recepție finală a lucrării „Reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului, județul Brașov”
132. 14.11.2019 Angajarea, pe durată nedeterminată, începând cu data de 15.11.2019, a d-lui Ardelean Valeriu Constantin
133. 15.11.2019 Reîncadrarea d-lui Găitan Adrian Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului în funcția publică specifică de secretar general al comunei Vama Buzăului
134. 15.11.2019 Constituirea Grupului de Lucru POAD 2019 – 2021 la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
135. 18.11.2019 Punerea în executare a Ordonanței emise la data de 22.04.2019 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, în cadrul Dosarului nr. 4595/P/2018
136. 18.11.2019 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
137. 20.11.2019 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
138. 20.11.2019 Suspendarea plății ajutorului social
139. 20.11.2019 Suspendarea plății ajutorului social
140. 21.11.2019 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
141. 22.11.2019 Constituirea comisiilor de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii existente în patrimoniul Comunei Vama Buzăului, precum și a comisiei de casare
142. 28.11.2019 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
143. 28.11.2019 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
144. 28.11.2019 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
145. 28.11.2019 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
146. 28.11.2019 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
147. 28.11.2019 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
148. 28.11.2019 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
149. 28.11.2019 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
150. 29.11.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 05.12.2019
151. 29.11.2019 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
152. 29.11.2019 Organizarea activității de reevaluare a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Comunei Vama Buzăului
153. 12.12.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 18.12.2019
154. 19.12.2019 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav HERMENEAN EUGEN
155. 19.12.2019 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav FILIP VALERIU
156. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Aldea Cosmina Georgeta, începând cu data de 01.01.2020
157. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Ardelean Elena, începând cu data de 01.01.2020
158. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Ardelean Gheorghe Daniel, începând cu data de 01.01.2020
159. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Ardelean Valeriu Constantin, începând cu data de 01.01.2020
160. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Budilean Constantin Vlăduț, începând cu data de 01.01.2020
161. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Burlac Elena Rodica, începând cu data de 01.01.2020
162. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Buzea Ilona, începând cu data de 01.01.2020
163. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Chirilaș Constantin, începând cu data de 01.01.2020
164. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Chirilaș Monica Elena, începând cu data de 01.01.2020
165. 19.12.2019 Stabilirea indemnizației de bază lunară brută pentru dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, începând cu data de 01.01.2020
166. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Croială Elena, începând cu data de 01.01.2020
167. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Ganea Maria, începând cu data de 01.01.2020
168. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Găitan Adrian Constantin, începând cu data de 01.01.2020
169. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Hermenean Simona Luminița, începând cu data de 01.01.2020
170. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Lăpăzan Claudia Ramona, începând cu data de 01.01.2020
171. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Mirică Daniel, începând cu data de 01.01.2020
172. 19.12.2019 Stabilirea indemnizației de bază lunară brută pentru dl. Popica Ioan, începând cu data de 01.01.2020
173. 19.12.2019 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Stoica Gabriela Lucia, începând cu data de 01.01.2020
174. 23.12.2019 Stabilirea programului de muncă al Primăriei comunei Vama Buzăului și al S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru perioada 06.01.2020 – 28.01.2020
175. 23.12.2019 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară de îndată pentru data de 24.12.2019
176. 30.12.2019 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav GĂITAN GHEORGHE

2018[+] deschide[-] inchide

Nr. Data Titlu
1. 05.01.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 09.01.2018
2. 05.01.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Pod provizoriu peste pârâul Buzăiel, zona Drăghicești – Chirilaș, satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
3. 19.01.2018 Punerea în executare a mandatului nr. 440/2017 emis de Judecătoria Brașov, de executare a sancțiunii contravenționale constând în obligarea prestării unei activități în folosul comunității
4. 19.01.2018 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
5. 19.01.2018 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
6. 19.01.2018 Acordarea alocației de susținere
7. 19.01.2018 Acordarea alocației de susținere
8. 19.01.2018 Acordarea alocației de susținere
9. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 254/20.12.2017
10. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 252/20.12.2017
11. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 255/20.12.2017
12. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 257/20.12.2017
13. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 251/20.12.2017
14. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 256/20.12.2017
15. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 259/20.12.2017
16. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 258/20.12.2017
17. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 261/20.12.2017
18. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 260/20.12.2017
19. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 264/20.12.2017
20. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 263/20.12.2017
21. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 265/20.12.2017
22. 22.01.2018 Îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 262/20.12.2017
23. 26.01.2018 Încetarea ajutorului social
24. 26.01.2018 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, copilului cu handicap grav Gal Ionuț
25. 26.01.2018 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor adulte cu handicap grav
26. 29.01.2018 Desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv pe parcursul anului 2018
27. 29.01.2018 Constituirea comisiei de recepție la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2018
28. 29.01.2018 Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2018
29. 05.02.2018 Constituirea comisiei de recepție a produselor furnizate în baza contractului de furnizare înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5750/07.11.2017
30. 09.02.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 13.02.2018
31. 09.02.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 16.02.2018
32. 20.02.2018 Modificarea cuantumului ajutorului social
33. 20.02.2018 Modificarea cuantumului ajutorului social
34. 20.02.2018 Suspendarea plății ajutorului social
35. 20.02.2018 Încetarea ajutorului social
36. 20.02.2018 Încetarea ajutorului social
37. 20.02.2018 Avansarea d-nei Chirilaș Monica – Elena în gradația 4 de vechime
38. 20.02.2018 Desemnarea persoanei care are acces la dosarele profesionale și la dosarele personale ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului
39. 21.02.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Ulița „Vama de Sus I” și Ulița „La Dispensar”
40. 21.02.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
41. 21.02.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului - Anexe”
42. 21.02.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Amenajare parcare la Centrul de Informare și Promovare a Turismului în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
43. 21.02.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Construire teren de sport cu împrejmuire în comuna Vama Buzăului”
44. 21.02.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” –Ulița „Școlii”, Ulița „La Chirilaș”, Ulița „Intrare la primari” și Ulița „La Bucura”
45. 21.02.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Ulița „Peste râu” și Ulița „La Popescu”
46. 26.02.2018 Desemnarea secretarului Comunei Vama Buzăului în vederea numirii acestuia în Comitetul de nominalizare și remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului societății S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.
47. 26.02.2018 Desemnarea salariatului din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului care va face parte din grupul de lucru ce se va constitui prin ordin al prefectului, în vederea întocmirii proiectului de amenajament pastoral
48. 27.02.2018 Modificarea cuantumului ajutorului social
49. 28.02.2018 Aprobarea listei documentelor în vigoare, aferente sistemului de control intern managerial și managementul calității din cadrul primăriei comunei Vama Buzăului
50. 28.02.2018 Încetarea raporturilor de muncă ale d-lui Ciobanu Gheorghe
51. 28.02.2018 Rectificarea unei rubrici din actul de deces nr. 26 din 16.12.2017, exemplarul I și exemplarul II
52. 28.02.2018 Punerea în executare a Ordonanței emise la data de 22.06.2017 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, în cadrul Dosarului nr. 5808/P/2016
53. 06.03.2018 Punerea în executare a sentinței civile nr. 11816/04.12.2017 pronunțată de Judecătoria Brașov în cadrul dosarului nr. 32123/197/2016
54. 13.03.2018 Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării unei fracțiuni din concediul de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului
55. 15.03.2018 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav HERMENEAN LIVIA ELISABETA
56. 16.03.2018 Suspendarea plății ajutorului social
57. 16.03.2018 Încetarea plății alocației de susținere
58. 16.03.2018 Modificarea cuantumului alocației de susținere
59. 16.03.2018 Modificarea cuantumului alocației de susținere
60. 16.03.2018 Modificarea cuantumului alocației de susținere
61. 16.03.2018 Modificarea cuantumului alocației de susținere
62. 16.03.2018 Modificarea cuantumului alocației de susținere
63. 23.03.2018 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
64. 23.03.2018 Desemnarea persoanei responsabile cu protecția mediului
65. 23.03.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 16.02.2018
66. 28.03.2018 Desemnarea persoanelor din partea U.A.T. Comuna Vama Buzăului care vor utiliza sistemul de date în conformitate cu prevederile protocolului privind schimbul de informații, încheiat cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brașov
67. 28.03.2018 Desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a prescripțiilor și recomandărilor dispuse prin procesul verbal de constatare a condițiilor igienico - sanitare nr. 003108, întocmit de Direcția de Sănătate publică a Județului Brașov la data de 26.03.2018
68. 30.03.2018 Încetarea plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav BUDILEAN CONSTANTIN - NICUȘOR
69. 30.03.2018 Acordarea unor premii de excelență
70. 19.04.2018 Preluarea gestiunii d-lui Ciobanu Gheorghe de către d-ul Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului
71. 19.04.2018 Încetarea plății alocației de susținere
72. 19.04.2018 Încetarea plății alocației de susținere
73. 19.04.2018 Acordarea alocației de susținere
74. 19.04.2018 Acordarea alocației de susținere
75. 19.04.2018 Suspendarea plății ajutorului social
76. 19.04.2018 Suspendarea plății ajutorului social
77. 19.04.2018 Suspendarea plății ajutorului social
78. 19.04.2018 Suspendarea plății ajutorului social
79. 19.04.2018 Suspendarea plății ajutorului social
80. 19.04.2018 Suspendarea plății ajutorului social
81. 19.04.2018 Suspendarea plății ajutorului social
82. 19.04.2018 Încetarea ajutorului social
83. 20.04.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 27.04.2018
84. 27.04.2018 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Sporea Verginia
85. 27.04.2018 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Bădic Verginia
86. 27.04.2018 Stabilirea programului de muncă al Primăriei comunei Vama Buzăului și al S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru perioada 02.05.2018 – 11.05.2018
87. 27.04.2018 Suspendarea plății ajutorului social
88. 02.05.2018 Reglementarea procedurii interne privind achiziția directă, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
89. 11.05.2018 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav CHIRILAȘ MILIAN
90. 17.05.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 23.05.2018
91. 17.05.2018 Stabilirea salariului de bază pentru d-na Lăpăzan Claudia Ramona
92. 17.05.2018 Stabilirea salariului de bază pentru d-na Chirilaș Monica Elena
93. 18.05.2018 Împuternicirea d-lui Lupu Eduard Ionel – consilier agricol și a d-nei Buzea Ilona – referent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind persoanele responsabile cu efectuarea verificărilor prevăzute de art. 8, alin. (3) din Legea nr. 145/2014
94. 22.05.2018 Reluarea ajutorului social
95. 22.05.2018 Reluarea ajutorului social
96. 22.05.2018 Suspendarea plății ajutorului social
97. 22.05.2018 Suspendarea plății ajutorului social
98. 22.05.2018 Încetarea plății alocației de susținere
99. 25.05.2018 Desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
100. 05.06.2018 Constituirea unei comisii în vederea analizării și formulării de propuneri referitoare la „Reparațiile prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aferent anului 2018
101. 05.06.2018 Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală la nivelul comunei Vama Buzăului
102. 08.06.2018 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
103. 08.06.2018 Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către viceprimarul comunei Vama Buzăului
104. 08.06.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 15.06.2018
105. 12.06.2018 Constituirea unei comisii în vederea analizării cererilor și a documentațiilor atașate acestora, în vederea emiterii certificatului de urbanism și/sau autorizației de construire/demolare
106. 13.06.2018 Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea contractului de finanțare nr. C0760CM00021770800349, având ca obiect „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”
107. 19.06.2018 Delegarea atribuției privind controlul financiar preventiv la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-na Ganea Maria
108. 21.06.2018 Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan –viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării unei fracțiuni din concediul de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului
109. 26.06.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Reabilitare drum comunal DC 49 Buzăiel, km. 2+080-7+080 localitatea Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Tronson IV – km. 5+822 – 7+300 ( 1.478,00 m.l.)
110. 26.06.2018 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Extindere rețea electrică stradală și iluminat public în zona Urlătoarea, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
111. 27.06.2018 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Tătuc Susana
112. 28.06.2018 Încetarea ajutorului social
113. 28.06.2018 Încetarea ajutorului social
114. 28.06.2018 Încetarea ajutorului social
115. 29.06.2018 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Manta Elena
125. 03.08.2018 Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pentru anul 2018- secțiunea funcționare, trimestrul III
126. 06.08.2018 Numirea în funcția publică a d-lui Mirică Daniel, începând cu data de 01.08.2018
127. 06.08.2018 Numirea în funcția publică a d-lui Ardelean Gheorghe Daniel, începând cu data de 01.08.2018
128. 06.08.2018 Numirea în funcția publică a d-nei Buzea Ilona, începând cu data de 01.08.2018
129. 06.08.2018 Numirea în funcția publică a d-lui Chirilaș Constantin, începând cu data de 01.08.2018
130. 06.08.2018 Numirea în funcția publică a d-nei Ganea Maria, începând cu data de 01.08.2018
131. 06.08.2018 Numirea în funcția publică a d-lui Lupu Eduard Ionel, începând cu data de 01.08.2018
132. 06.08.2018 Numirea în funcția publică a d-nei Stoica Gabriela Lucia, începând cu data de 01.08.2018
133. 06.08.2018 Numirea în funcția publică a d-nei Aldea Cosmina Georgeta, începând cu data de 01.08.2018
134. 06.08.2018 Desemnarea reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul școlar 2018 - 2019
135. 06.08.2018 Delegarea atribuțiilor de secretar al comunei d-lui Ardelean Gheorghe Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului– pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Găitan Adrian - Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului
136. 07.08.2018 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, minorului cu handicap grav Ardelean Marian Robert
137. 08.08.2018 Stabilirea programului de muncă al Primăriei comunei Vama Buzăului și al S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru perioada 20.08.2018 – 29.08.2018
138. 14.08.2018 Încetarea plății ajutorului social
139. 14.08.2018 Încetarea plății ajutorului social
140. 14.08.2018 Încetarea plății ajutorului social
141. 14.08.2018 Încetarea plății ajutorului social
142. 14.08.2018 Acordarea ajutorului social
143. 17.08.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 23.08.2018
144. 24.08.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.08.2018
145. 31.08.2018 Constituirea celor două comisii pentru concursul de ocupare a funcției contractuale vacantă de muncitor necalificat, în compartimentul Gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, județul Brașov
146. 06.09.2018 Constituirea comisiei de recepție a produselor furnizate în baza contractului de furnizare înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 4717/06.08.2018
147. 06.09.2018 Constituirea comisiei de recepție a produselor furnizate în baza contractului de furnizare înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 4830/13.08.2018
148. 12.09.2018 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Repararea și întreținerea prin pietruire a drumului comunal DC 49A Vama Buzăului, km 9+550 – km 13+900"
149. 17.09.2018 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Vlad Feloteia
150. 18.09.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință de îndată, pentru data de 19.09.2018
151. 19.09.2018 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov"
152. 20.09.2018 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov"
153. 20.09.2018 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Amenajare cabinet stomatologic în comuna Vama Buzăului"
154. 21.09.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.09.2018
155. 25.09.2018 Desemnarea persoanelor responsabile cu atribuirea contractelor de lucrări afarente obiectivelor înscrise în H.G. nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
156. 28.09.2018 Încetarea plății alocației de susținere
157. 28.09.2018 Încetarea plății alocației de susținere
158. 28.09.2018 Încetarea plății alocației de susținere
159. 28.09.2018 Încetarea plății alocației de susținere
160. 28.09.2018 Încetarea plății alocației de susținere
161. 28.09.2018 Încetarea plății alocației de susținere
162. 28.09.2018 Modificarea cuantumului ajutorului social
163. 01.10.2018 Avansarea d-nei Aldea Cosmina Georgeta în gradația 5 de vechime
164. 01.10.2018 Desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea aplicației „Înregistrare a notificărilor de înstrăinare vehicul"
165. 01.10.2018 Angajarea, pe durată nedeterminată, începând cu data de 01.10.2018, a d-lui Budilean Constantin Dănuț
166. 03.10.2018 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul &dbquo;Acostamente ulița 'Peste Apă', ulița 'La Popescu' și asfaltare ulița 'La Popescu - Laterală', comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
167. 10.10.2018 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
168. 10.10.2018 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
169. 10.10.2018 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
170. 10.10.2018 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
171. 16.10.2018 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Reparații curente la Căminul Cultural Acriș"
172. 16.10.2018 Împuternicirea d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului, ca fiind reprezentantul Comunei Vama Buzăului în relația cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
173. 23.10.2018 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav STOICA ANA
174. 24.10.2018 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Reparații curente la Căminul Cultural Acriș – schimbare învelitoare"
175. 24.10.2018 Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și transmiterea datelor în formularul L153
176. 25.10.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.10.2018
177. 31.10.2018 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Milu Gheorghe
178. 01.11.2018 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Repararea și întreținerea drumurilor comunale din comuna Vama Buzăului"
179. 02.11.2018 Constituirea celor două comisii pentru concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție inspector clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, județul Brașov
180. 07.11.2018 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei adulte cu handicap grav Tătuc Susana
181. 12.11.2018 Nerecuperarea unor venituri plătite salariaților din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului și din cadrul serviciilor publice de interes local
182. 12.11.2018 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei adulte cu handicap grav Jurca Nuța
183. 12.11.2018 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar, provenind din familii defavorizate
184. 12.11.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 16.11.2018
185. 16.11.2018 Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării unei fracțiuni din concediul de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului
186. 23.11.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.11.2018
187. 26.11.2018 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
188. 26.11.2018 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
189. 26.11.2018 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
190. 26.11.2018 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
191. 26.11.2018 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
192. 26.11.2018 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
193. 26.11.2018 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
194. 26.11.2018 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
195. 26.11.2018 Constituirea comisiilor de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii existente în patrimoniul Comunei Vama Buzăului, precum și a comisiei de casare
196. 26.11.2018 Acordarea unui premiu de excelență
197. 26.11.2018 Modificarea raportului de serviciu al d-lui Lupu Eduard Ionel, prin transfer în interesul serviciului
198. 05.12.2018 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Amenajare cabinet stomatologic în comuna Vama Buzăului”
199. 10.12.2018 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
200. 10.12.2018 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
201. 13.12.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului șa ședință extraordinară, pentru data de 17.12.2018
202. 14.12.2018 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului șa ședință ordinară, pentru data de 21.12.2018
203. 18.12.2018 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Extindere rețea stradală și a iluminatului public în zona Dălghiu, în comuna Vama Buzăului”
204. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Aldea Cosmina Georgeta începând cu data de 01.12.2018
205. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Ardelean Elena începând cu data de 01.12.2018
206. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru dl. Ardelean Gheorghe Daniel începând cu data de 01.12.2018
207. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru dl. Budilean Constantin Vlăduț începând cu data de 01.12.2018
208. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Burlac Elena Rodica începând cu data de 01.12.2018
209. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Buzea Elena începând cu data de 01.12.2018
210. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru dl. Chirilaș Constantin începând cu data de 01.12.2018
211. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Chirilaș Monica Elena începând cu data de 01.12.2018
212. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Croială Elena începând cu data de 01.12.2018
213. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Ganea Maria începând cu data de 01.12.2018
214. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru dl. Găitan Adrian Constantin începând cu data de 01.12.2018
215. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Hermenean Simona Luminița începând cu data de 01.12.2018
216. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Lăpăzan Claudia Ramona începând cu data de 01.12.2018
217. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru dl. Mirică Daniel începând cu data de 01.12.2018
218. 18.12.2018 Acordarea indemnizației de hrană pentru d-na Stoica Gabriela Lucia începând cu data de 01.12.2018
219. 27.12.2018 Constituirea celor două comisii pentru concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție inspector clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, județul Brașov
220. 27.12.2018 Constituirea celor două comisii pentru concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție consilier clasa I, grad profesional superior, Compartimentul fond funciar, consiliere agricolă, registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, județul Brașov
221. 27.12.2018 Constituirea celor două comisii pentru concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție referent, clasa III, grad profesional superior, Biroul buget-contabilitate, taxe și impozite, colectare creanțe, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, județul Brașov
222. 28.12.2018 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav Milu Gheorghe
     

2017[+] deschide[-] inchide

Nr. Data Titlu
1. 04.01.2017 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
2. 04.01.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință de îndată, pentru data de 05.01.2017
3. 05.01.2017 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Achiviuc Doina
4. 10.01.2017 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
5. 10.01.2017 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
6. 10.01.2017 Reluarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
7. 20.01.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 27.01.2017
8. 26.01.2017 Acordarea indemnizației de conducere pentru d-na Hermenean Simona Luminița, bibliotecar responsabil la Biblioteca comunală Vama Buzăului, începând cu data de 01.01.2017
9. 26.01.2017 Desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv pe parcursul anului 2017
10. 26.01.2017 Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată" la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017
11. 26.01.2017 Constituirea comisiei de recepție la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2017
12. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru dl. Găitan Adrian Constantin, începând cu data de 01.02.2017
13. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru d-na Ganea Maria, începând cu data de 01.02.2017
14. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru dl. Mirică Daniel, începând cu data de 01.02.2017
15. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru dl. Lupu Eduard Ionel, începând cu data de 01.02.2017
16. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru d-na Aldea Cosmina Georgeta, începând cu data de 01.02.2017
17. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru dl. Ardelean Gheorghe Daniel, începând cu data de 01.02.2017
18. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru d-na Buzea Ilona, începând cu data de 01.02.2017
19. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru dl. Chirilaș Constantin, începând cu data de 01.02.2017
20. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru dl. Buzea Ștefan, începând cu data de 01.02.2017
21. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru d-na Chirilaș Monica Elena, începând cu data de 01.02.2017
22. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru d-na Hermenean Simona Luminița, începând cu data de 01.02.2017
23. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru d-na Burlac Elena Rodica, începând cu data de 01.02.2017
24. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru d-na Ardelean Elena, începând cu data de 01.02.2017
25. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru d-na Croială Elena, începând cu data de 01.02.2017
26. 30.01.2017 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 2/2017 pentru dl. Ciobanu Gheorghe, începând cu data de 01.02.2017
27. 30.01.2017 Reglementarea procedurii de achiziție directă la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
28. 30.01.2017 Delegarea atribuțiilor de secretar al comunei d-lui Lupu Eduard Ionel – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului– pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Găitan Adrian - Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului
29. 31.01.2017 Suspendarea plății ajutorului social
30. 31.01.2017 Suspendarea plății ajutorului social
31. 31.01.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
32. 31.01.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
33. 31.01.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
34. 31.01.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
35. 02.02.2017 Privind împuternicirea persoanei care va reprezenta Comuna Vama Buzăului în Adunarea Creditorilor debitoarei S.C. Dalmina CO S.R.L.
36. 06.02.2017 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
37. 06.02.2017 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
38. 06.02.2017 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
39. 22.02.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.02.2017
40. 23.02.2017 Suspendarea plății ajutorului social
41. 23.02.2017 Încetarea ajutorului social
42. 23.02.2017 Încetarea ajutorului social
43. 24.02.2017 Numirea d-lui Găitan Adrian Constantin în funcția publică de conducere Secretar al comunei Vama Buzăului, județul Brașov
44. 24.02.2017 Încetarea ajutorului social
45. 28.02.2017 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor adulte cu handicap grav
46. 28.02.2017 Privind împuternicirea persoanei care va reprezenta Comuna Vama Buzăului în cadrul procedurii de insolvență a debitoarei S.C. Aguapur S.R.L.
47. 28.02.2017 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei adulte cu handicap grav Oagă Aurelia
48. 28.02.2017 Încetarea plății alocației de susținere
49. 28.02.2017 Încetarea plății alocației de susținere
50. 28.02.2017 Încetarea plății alocației de susținere
51. 28.02.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
52. 28.02.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
53. 28.02.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
54. 08.03.2017 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului”, lot I – scaune, lot II aeroterme
55. 21.03.2017 Aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul serviciilor publice de interes local
56. 22.03.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.03.2017
57. 23.03.2017 Încetarea plății alocației de susținere
58. 23.03.2017 Încetarea plății alocației de susținere
59. 23.03.2017 Încetarea plății alocației de susținere
60. 23.03.2017 Încetarea plății alocației de susținere
61. 23.03.2017 Încetarea plății alocației de susținere
62. 23.03.2017 Acordarea alocației de susținere
63. 23.03.2017 Acordarea alocației de susținere
64. 23.03.2017 Acordarea ajutorului social
65. 23.03.2017 Acordarea ajutorului social
66. 23.03.2017 Încetarea ajutorului social
67. 23.03.2017 Suspendarea plății ajutorului social
68. 30.03.2017 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului” – echipament de sonorizare (rev. 2), videoproiectoare, reflectoare
69. 03.04.2017 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului” – echipament de sonorizare (rev. 2), videoproiectoare, reflectoare
70. 21.04.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.04.2017
71. 26.04.2017 Încetarea ajutorului social
72. 26.04.2017 Încetarea ajutorului social
73. 26.04.2017 Încetarea ajutorului social
74. 26.04.2017 Încetarea ajutorului social
75. 26.04.2017 Suspendarea plății ajutorului social
76. 26.04.2017 Suspendarea plății ajutorului social
77. 26.04.2017 Suspendarea plății ajutorului social
78. 26.04.2017 Încetarea ajutorului social
79. 26.04.2017 Acordarea ajutorului social
80. 26.04.2017 Încetarea plății alocației de susținere
81. 26.04.2017 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de achiziție „Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului” – draperii (rev. 2)
82. 26.04.2017 Acordarea alocației de susținere
83. 26.04.2017 Acordarea alocației de susținere
84. 26.04.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
85. 10.05.2017 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, copilului cu handicap grav Crăciun Robert Alexandru Nicolae
86. 11.05.2017 Desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”
87. 11.05.2017 Numirea curatorului pentru a reprezenta persoana pusă sub interdicție Budilean Constantin Nicușor, în dezbaterea succesiunii defunctului Budilean Nicolae
88. 15.05.2017 Promovarea d-nei Aldea Cosmina Georgeta în gradul profesional principal, începând cu data de 01.06.2017
89. 15.05.2017 Promovarea d-lui Ardelean Gheorghe Daniel în gradul profesional principal, începând cu data de 01.06.2017
90. 18.05.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 24.05.2017
91. 25.05.2017 Suspendarea plății ajutorului social
92. 06.06.2017 Aplicarea prevederilor Legii nr. 115/2017 pentru primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, începând cu data de 01.04.2017
93. 06.06.2017 Aplicarea prevederilor Legii nr. 115/2017 pentru viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Popica Ioan, începând cu data de 01.04.2017
94. 19.06.2017 Constituirea celor două comisii pentru concursul de recrutare pe funcția publică de execuție inspector cl. I, grad profesional superior, cu atribuții de stare civilă în cadrul SPCLEP al comunei Vama Buzăului
95. 19.06.2017 Numirea curatorului pentru a asista pe minorul Buzea Alexandru Gabriel, la dezbaterea succesiunii mamei sale
96. 21.06.2017 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Zaharie Constantin
97. 21.06.2017 Constituirea echipei de management a subproiectului „Platforma de depozitare a gunoiului de grajd și stație de compostare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
98. 23.06.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședința ordinară, pentru data de 29.06.2017
99. 28.06.2017 Modificarea cuantumului ajutorului social
100. 28.06.2017 Suspendarea plății ajutorului social
101. 28.06.2017 Suspendarea plății ajutorului social
102. 28.06.2017 Suspendarea plății ajutorului social
103. 28.06.2017 Încetarea ajutorului social
104. 28.06.2017 Încetarea ajutorului social
105. 28.06.2017 Încetarea ajutorului social
106. 28.06.2017 Încetarea ajutorului social
107. 29.06.2017 Constituirea comisiei de recepție a serviciilor prestate în baza contractului de prestări servicii înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5888/16.12.2015
108. 30.06.2017 Desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea dosarului Notei Conceptuale pentru subproiectul „Platforma de depozitare a gunoiului de grajd și stație de compostare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
109. 03.07.2017 Acordarea ajutorului social
110. 06.07.2017 Privind delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului
111. 07.07.2017 Constituirea grupului de lucru în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
112. 14.07.2017 Suspendarea plății ajutorului social
113. 14.07.2017 Suspendarea plății ajutorului social
114. 14.07.2017 Modificarea cuantumului ajutorului social
115. 14.07.2017 Încetarea ajutorului social
116. 19.07.2017 Privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Reabilitare drum comunal DC 49 Buzăiel, km. 2+080-7+080 localitatea Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Tronson I – km. 2+080 – 3+353, Tronson II – km. 3+353 – 4+615 și parția Tronson III – km. 4+615 – 5+265 (în total 3.200,00 m.l.)
117. 19.07.2017 Numirea curatorului pentru a asista pe minorul Tohăneanu Marius Marian la dezbaterea succesiunii fratelui său
118. 19.07.2017 Numirea curatorului pentru a asista pe minora Tohăneanu Maria la dezbaterea succesiunii fratelui său
119. 24.07.2017 Privind constituirea comisiei de recepție a produselor furnizate în baza contractului de furnizare înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 2977/15.06.2017
120. 26.07.2017 Acordarea alocației de susținere
121. 26.07.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.07.2017
122. 31.07.2017 Delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă
123. 31.07.2017 Încetarea raporturilor de serviciu ale d-lui Buzea Ștefan
124. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Chirilaș Tiberiu-Nicolae începând cu data de 01.07.2017
125. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Popica Ioan începând cu data de 01.07.2017
126. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Găitan Adrian Constantin începând cu data de 01.07.2017
127. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru d-na Ganea Maria începând cu data de 01.07.2017
128. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Lupu Eduard Ionel începând cu data de 01.07.2017
129. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Mirică Daniel începând cu data de 01.07.2017
130. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru d-na Aldea Cosmina Georgeta începând cu data de 01.07.2017
131. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Ardelean Gheorghe Daniel începând cu data de 01.07.2017
132. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Buzea Ștefan începând cu data de 01.07.2017
133. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru d-na Buzea Ilona începând cu data de 01.07.2017
134. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Chirilaș Constantin începând cu data de 01.07.2017
135. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru d-na Chirilaș Monica Elena începând cu data de 01.07.2017
136. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru d-na Hermenean Simona Luminița începând cu data de 01.07.2017
137. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru d-na Burlac Elena Rodica începând cu data de 01.07.2017
138. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru d-na Croială Elena începând cu data de 01.07.2017
139. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru d-na Ardelean Elena începând cu data de 01.07.2017
140. 31.07.2017 Aplicarea prevederilor Legii. nr. 153 din 28.06.2017 pentru dl. Ciobanu Gheorghe începând cu data de 01.07.2017
141. 03.08.2017 Desemnarea persoanei responsabile cu evidența militară la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
142. 03.08.2017 Constituirea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
143. 03.08.2017 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitorul copilului cu handicap grav Ardelean Marian Robert
144. 04.08.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 10.08.201
145. 09.08.2017 sDelegarea atribuțiilor de secretar al comunei d-lui Mirică Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului– pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Găitan Adrian - Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului
146. 01.09.2017 Suspendarea plății ajutorului social
147. 01.09.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
148. 01.09.2017 Încetarea plății alocației de susținere
149. 07.09.2017 Desemnarea reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al școlii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul școlar 2017 - 2018
150. 11.09.2017 Aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului- secțiunea funcționare, trimestrul III și trimestrul IV, pentru anul 2017
151. 22.09.2017 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei adulte cu handicap grav Vlad Feloteia
152. 22.09.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 29.09.2017
153. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
154. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
155. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
156. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
157. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
158. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
159. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
160. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
161. 26.09.2017 Încetarea ajutorului social
162. 26.09.2017 Reluarea ajutorului social
163. 26.09.2017 Reluarea ajutorului social
164. 26.09.2017 Reluarea ajutorului social
165. 26.09.2017 Modificarea cuantumului ajutorului social
166. 26.09.2017 Modificarea cuantumului ajutorului social
167. 26.09.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
168. 26.09.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
169. 26.09.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
170. 26.09.2017 Modificarea cuantumului alocației de susținere
171. 26.09.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
172. 26.09.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
173. 26.09.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
174. 26.09.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
175. 26.09.2017 Acordarea alocației de susținere
176. 27.09.2017 Punerea în executare a mandatului nr. 668/2017 emis de Judecătoria Brașov, de executare a sancțiunii contravenționale constând în obligarea prestării unei activități în folosul comunității
177. 27.09.2017 Punerea în executare a mandatului nr. 567/2017 emis de Judecătoria Brașov, de executare a sancțiunii contravenționale constând în obligarea prestării unei activități în folosul comunității
178. 29.09.2017 Numirea doamnei Lăpăzan Claudia – Ramona, prin transfer în interesul serviciului, în funcția publică de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului
179. 29.09.2017 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului, județul Brașov”
180. 29.09.2017 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov – Ulița Vama de Sus II”
181. 03.10.2017 Delegarea atribuțiilor de stare civilă
182. 04.10.2017 Constituirea comisiei de inventariere a ștampilelor și ștanțelor timbru sec din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului
183. 04.10.2017 Constituirea comisiei responsabile cu distrugerea prin ardere a cărților de identitate, a cărților de identitate provizorii, a buletinelor de identitate, a cărților de alegător, retrase sau anulate în cadrul S.P.C.L.E.P. Vama Buzăului
184. 04.10.2017 Constituirea comisiei care se va ocupa cu verificarea gestiunii cărților de identitate provizorii și încasarea contravalorii acestora, inventarierea rebuturilor rezultate din activitatea specifică de prelucrare a datelor personale, precum și a altor situații la nivelul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului
185. 09.10.2017 Constituirea celor două comisii pentru concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție inspector clasa I, grad profesional asistent, cu atribuții de urbanism si autorizare constructii in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului,
186. 12.10.2017 Desemnarea persoanelor autorizate să opereze în Registrul Electoral la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
187. 12.10.2017 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Extinderea rețelei de alimentare cu apă sat Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov"
188. 13.10.2017 Respingerea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
189. 13.10.2017 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
190. 16.10.2017 Desemnarea persoanelor responsabile cu pregătirea și furnizarea actelor, documentelor și informațiilor necesare efectuării misiunii de audit financiar de către Camera de Conturi Brașov
191. 20.10.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 23.10.2017
192. 20.10.2017 Suspendarea plății ajutorului social
193. 20.10.2017 Suspendarea plății alocației de susținere
194. 20.10.2017 Încetarea ajutorului social
195. 20.10.2017 Încetarea plății alocației de susținere
196. 20.10.2017 Acordarea ajutorului social
197. 20.10.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 26.10.2017
198. 23.10.2017 Acordarea alocației de susținere
199. 25.10.2017 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Cara Mariana
200. 26.10.2017 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav Bularca Alexandra
201. 27.10.2017 Numirea d-nei Stoica Gabriela Lucia în funcția publică de execuție inspector, clasa I, gradul asistent, cu atribuții de urbanism si autorizare construcții, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului
202. 30.10.2017 Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pentru anul 2017- secțiunea funcționare, trimestrul IV
203. 08.11.2017 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, copilului cu handicap grav Oțelaș Corina Sânziana
204. 10.11.2017 Constituirea comisiei de verificare a unor investiții realizate la nivelul comunei Vama Buzăului
205. 10.11.2017 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
206. 10.11.2017 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
207. 10.11.2017 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
208. 10.11.2017 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
209. 10.11.2017 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
210. 10.11.2017 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
211. 14.11.2017 Încetarea plății indemnizației însoțitorului persoanei adulte cu handicap grav Rucăreanu Dănuț
212. 14.11.2017 Delegarea atribuțiilor de resurse umane
213. 14.11.2017 Desemnarea persoanei responsabile cu transmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a datelor din registrul general de evidență a salariaților din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului și al S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului
214. 14.11.2017 Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze procesele verbale de recepție a pachetelor cu alimente în cadrul P.O.A.D., la nivelul comunei Vama Buzăului
215. 15.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
216. 15.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
217. 15.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
218. 15.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
219. 15.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
220. 15.11.2017 Încetarea plății alocației de susținere
221. 15.11.2017 Încetarea plății alocației de susținere
222. 15.11.2017 Încetarea plății alocației de susținere
223. 15.11.2017 Încetarea plății alocației de susținere
224. 15.11.2017 Organizarea activității de reevaluare a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Comunei Vama Buzăului
225. 22.11.2017 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
226. 22.11.2017 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
227. 22.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
228. 22.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
229. 22.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
230. 22.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
231. 22.11.2017 Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
232. 23.11.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.11.2017
233. 29.11.2017 Constituirea comisiilor de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii existente în patrimoniul Comunei Vama Buzăului, precum și a comisiei de casare
234. 29.11.2017 Suspendarea plății ajutorului social
235. 29.11.2017 Suspendarea plății ajutorului social
236. 29.11.2017 Suspendarea plății ajutorului social
237. 29.11.2017 Acordarea ajutorului social
238. 29.11.2017 Acordarea ajutorului social
239. 07.12.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință de îndată, pentru data de 07.12.2017
240. 15.12.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 22.12.2017
241. 19.12.2017 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință de îndată, pentru data de 20.12.2017
242. 20.12.2017 Acordarea ajutorului social
243. 20.12.2017 Acordarea ajutorului social
244. 20.12.2017 Acordarea ajutorului social
245. 20.12.2017 Acordarea ajutorului social
246. 20.12.2017 Reluarea ajutorului social
247. 20.12.2017 Reluarea ajutorului social
248. 20.12.2017 Stabilirea indemnizației de bază lunară brută pentru dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, începând cu data de 01.01.2018
249. 20.12.2017 Stabilirea indemnizației de bază lunară brută pentru dl. Popica Ioan, începând cu data de 01.01.2018
250. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Găitan Adrian Constnatin, începând cu data de 01.01.2018
251. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Mirică Daniel, începând cu data de 01.01.2018
252. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Ardelean Gheorghe Daniel, începând cu data de 01.01.2018
253. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Ganea Maria, începând cu data de 01.01.2018
254. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Aldea Cosmina Georgeta, începând cu data de 01.01.2018
255. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Buzea Ilona, începând cu data de 01.01.2018
256. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl Lupu Eduard Ionel, începând cu data de 01.01.2018
257. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Chirilaș Constantin, începând cu data de 01.01.2018
258. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Stoica Gabriela Lucia, începând cu data de 01.01.2018
259. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Lăpăzan Claudia Ramona, începând cu data de 01.01.2018
260. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Burlac Elena Rodica, începând cu data de 01.01.2018
261. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Chirilaș Monica Elena, începând cu data de 01.01.2018
262. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Hermenean Simona Luminița, începând cu data de 01.01.2018
263. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Ardelean Elena, începând cu data de 01.01.2018
264. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru d-na Croială Elena, începând cu data de 01.01.2018
265. 20.12.2017 Stabilirea salariului de bază lunar brut pentru dl. Ciobanu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018
     

2016[+] deschide[-] inchide

Nr. Data Titlu
1. 04.01.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară pentru data de 06.01.2016
2. 04.01.2016 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Achiviuc Doina
3. 05.01.2016 Încetarea plății indemnizației lunare pentru însoțitor, prin decesul persoanei adulte cu handicap grav, Neagovici Maria
4. 12.01.2016 Modificarea cuantumului ajutorului social
5. 12.01.2016 Modificarea cuantumului ajutorului social
6. 12.01.2016 Acordarea ajutorului social
7. 15.01.2016 Desemnarea persoanei care va exercita cont rolul financiar preventiv pe parcursul anului 2016
8. 15.01.2016 Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016
9. 15.01.2016 Constituirea comisiei de recepție la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2016
10. 15.01.2016 Desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2, alin. (2.3) din cadrul Contractului de prestare a Serviciului de Salubrizare nr. 7/04.01.2016, încheiat între S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. ÎN REORGANIZARE și Comuna Vama Buzăului
11. 22.01.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 29.01.2016
12. 25.01.2016 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
13. 25.01.2016 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
14. 25.01.2016 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
15. 25.01.2016 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
16. 25.01.2016 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2015-2016
17. 25.01.2016 Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2015-2016
18. 05.02.2016 Completarea fișei postului d-lui Chirilaș Constantin cu atribuții privind aplicarea prevederilor Legii nr. 248/2015
19. 05.02.2016 Suspendarea plății ajutorului social
20. 08.02.2016 Desemnarea persoanelor care vor prelua în gestiune autovehiculele aflate în patrimoniul Comunei Vama Buzăului
21. 12.02.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 18.02.2016
22. 16.02.2016 Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
23. 16.02.2016 Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
24. 16.02.2016 Desemnarea persoanei din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului care să exercite anumite atribuții privind avizarea unor documente
25. 16.02.2016 Componența comisiei de inventariere a ștampilelor și ștanțelor timbru sec din cadrul SPCLEP Vama Buzăului
26. 16.02.2016 Componența comisiei responsabile de distrugerea prin ardere a cărților de identitate, a cărților de identitate provizorii, a buletinelor de identitate, a cărților de alegător, retrase sau anulate, în cadrul SPCLEP Vama Buzăului
27. 16.02.2016 Componența comisiei care se ocupă cu verificarea gestiunii cărților de identitate provizorii și încasarea contravalorii acestora, inventarierea rebuturilor rezultate din activitatea specifică de prelucrare a datelor personale, precum și a altor situații la nivelul SPCLEP Vama Buzăului
28. 16.02.2016 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Bularca Alexandra
29. 16.02.2016 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
30. 26.02.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
31. 26.02.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
32. 26.02.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
33. 26.02.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
34. 01.03.2016 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor adulte cu handicap grav
35. 07.03.2016 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
36. 07.03.2016 Respingerea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
37. 14.03.2016 Organizarea instruirii salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, în domeniul situațiilor de urgență
38. 14.03.2016 Acordarea ajutorului social
39. 14.03.2016 Acordarea ajutorului social
40. 14.03.2016 Acordarea ajutorului social
41. 14.03.2016 Acordarea ajutorului social
42. 14.03.2016 Acordarea ajutorului social
43. 14.03.2016 Acordarea ajutorului social
44. 14.03.2016 Acordarea ajutorului social
45. 14.03.2016 Reluarea ajutorului social
46. 14.03.2016 Acordarea ajutorului social
47. 17.03.2016 Rectificarea unei rubrici din actul de naștere nr. 27 din 11.04.1951, exemplarul I și exemplarul II
48. 18.03.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 25.03.2016
49. 21.03.2016 Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
50. 21.03.2016 Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
51. 21.03.2016 Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei
52. 21.03.2016 Acordarea ajutorului social
53. 22.03.2016 Delimitarea secțiilor de votare pe raza comunei Vama Buzăului
54. 30.03.2016 Acordarea ajutorului social
55. 07.04.2016 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățămăntul preșcolar provenind din familii defavorizate
56. 07.04.2016 Respingerea dreptului la stimulentul educa țional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățămăntul preșcolar provenind din familii defavorizate
57. 07.04.2016 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățămăntul preșcolar provenind din familii defavorizate
58. 11.04.2016 Acordarea ajutorului social
59. 11.04.2016 Acordarea ajutorului social
60. 11.04.2016 Suspendarea plății ajutorului social
61. 11.04.2016 Suspendarea plății ajutorului social
62. 20.04.2016 Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral
63. 20.04.2016 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, copilului cu handicap grav Crăciun Robert Alexandru Nicolae
64. 21.04.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.04.2016
65. 21.04.2016 Desemnarea personalului tehnic auxiliar la Biroului Electoral de Circumscripție nr. 55 - comuna Vama Buzăului
66. 28.04.2016 Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
67. 28.04.2016 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării pentru obiectivul „Reabilitare trotuare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” - Tronson I
68. 09.05.2016 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
69. 09.05.2016 Respingerea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
70. 10.05.2016 Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze procesele verbale de recepție a pachetelor cu alimente, în cadrul P.O.A.D. la nivelul comunei Vama Buzăului
71. 10.05.2016 Rectificarea unei rubrici din actul de naștere nr. 2 din 24.01.1959, exemplarul I și exemplarul II
72. 10.05.2016 Aplicarea prevederilor H.G. nr. 1017/30.12.2015 pentru dl. Ciobanu Gheorghe, începând cu data de 01.05.2016
73. 10.05.2016 Aplicarea prevederilor H.G. nr. 1017/30.12.2015 pentru d-na Croială Elena, începând cu data de 01.05.2016
74. 10.05.2016 Aplicarea prevederilor H.G. nr. 1017/30.12.2015 pentru d-na Ardelean Elena, începând cu data de 01.05.2016
75. 10.05.2016 Desemnarea reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul comisiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a unui post de șofer pe microbuz școlar
76. 17.05.2016 Suspendarea plății ajutorului social
77. 17.05.2016 Suspendarea plății ajutorului social
78. 17.05.2016 Suspendarea plății ajutorului social
79. 17.05.2016 Suspendarea plății ajutorului social
80. 20.05.2016 Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere secretar al comunei Vama Buzăului, județul Brașov de către dl. Găitan Adrian Constantin
81. 20.05.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei VamaBuzăului la ședință ordinară, pentru data de 27.05.2016
82. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
83. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
84. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
85. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
86. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
87. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
88. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
89. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
90. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
91. 31.05.2016 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
92. 31.05.2016 Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei
93. 31.05.2016 Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei
94. 08.06.2016 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
95. 08.06.2016 Constatarea modificării veniturilor și a componenței familiei beneficiarului de A.S.F. Lihor Claudiu
96. 10.06.2016 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării pentru obiectivul „Semnalizare rutieră DC 49A Vama Buzăului (colmatări fisuri asfaltice, badijonări suprafețe degradate, plombări cu BA 16, borne kilometrice, parapet metalic semigreu)”
97. 13.06.2016 Suspendarea plății ajutorului social
98. 13.06.2016 Suspendarea plății ajutorului social
99. 13.06.2016 Reluarea plății ajutorului social
100. 13.06.2016 Reluarea plății ajutorului social
101. 13.06.2016 Reluarea plății ajutorului social
102. 13.06.2016 Încetarea plății ajutorului social
103. 13.06.2016 Constituirea comisiei pentru îndeplinirea procedurii de predare de către d-na Boriceanu Elena a documentelor pe baza cărora și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu
104. 14.06.2016 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Reabilitare drum comunal DC 49 Buzăiel, km. 2+080-7+080 localitatea Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – parțial Tronson III – km. 5+265 – 5+822
105. 14.06.2016 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Reabilitare drum comunal DC 49 Buzăiel, km. 2+080-7+080 localitatea Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Tronson IV – km. 5+822 – 7+280
106. 22.06.2016 Încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale d-nei Boriceanu Elena
107. 22.06.2016 Desemnarea salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului responsabili cu urmărirea încasării veniturilor la bugetul local al Comunei Vama Buzăului
108. 04.07.2016 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
109. 05.07.2016 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării pentru obiectivul „Marcaje rutiere și indicatoare de circulație aferente drumurilor asfaltate din comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
110. 08.07.2016 Constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Vama Buzăului
111. 15.07.2016 Suspendarea plății ajutorului social
112. 21.07.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 27.07.2016
113. 22.07.2016 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării pentru obiectivul „Reabilitare trotuare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Tronson III
114. 22.07.2016 Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul „Lucrări de construcție, dotarea „Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Vama Buzăului”, probe tehnologice și teste”
115. 26.07.2016 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Burlac Gheorghe
116. 26.07.2016 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav Filip Gheorghe
117. 29.07.2016 Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Chirilaş Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului
118. 01.08.2016 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, copilului cu handicap grav Ardelean Marian Robert
119. 08.08.2016 Suspendarea plății ajutorului social
120. 08.08.2016 Suspendarea plății ajutorului social
121. 08.08.2016 Suspendarea plății ajutorului social
122. 08.08.2016 Reluarea plății ajutorului social
123. 08.08.2016 Reluarea plății ajutorului social
124. 19.08.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 26.08.2016
125. 25.08.2016 Modificarea art. 1 al Dispoziției Primarului comunei Vama Buzăului nr. 8/15.01.2016
126. 01.09.2016 Încetarea de drept a plății indemnizației însoțitorului persoanei cu handicap grav Burlac Gheorghe
127. 05.09.2016 Delegarea atribuțiilor de secretar al comunei d-lui Lupu Eduard Ionel – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului – pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul  Găitan Adrian - Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului
128. 06.09.2016 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Acostamente ulița ‘Peste Apă’, ulița ‘La Popescu’ și asfaltare ulița ‘La Popescu - Laterală’, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
129. 14.09.2016 Suspendarea plății ajutorului social
130. 14.09.2016 Suspendarea plății ajutorului social
131. 14.09.2016 Acordarea ajutorului social
132. 14.09.2016 Reluarea ajutorului social
133. 14.09.2016 Modificarea cuantumului ajutorului social
134. 23.09.2016 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Vlad Feloteia
135. 23.09.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 30.09.2016
136. 28.09.2016 Desemnarea reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul școlar 2016 - 2017
137. 06.10.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință de îndată, pentru data de 07.10.2016
138. 07.10.2016 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
139. 07.10.2016 Respingerea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
140. 10.10.2016 Constituirea comisiei de recepție a lucrării „Reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului”
141. 12.10.2016 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
142. 14.10.2016 Delegarea unor atribuții ale primarului comunei Vama Buzăului către viceprimar
143. 25.10.2016 Suspendarea plății ajutorului social
144. 25.10.2016 Suspendarea plății ajutorului social
145. 25.10.2016 Suspendarea plății ajutorului social
146. 25.10.2016 Suspendarea plății ajutorului social
147. 25.10.2016 Suspendarea plății ajutorului social
148. 25.10.2016 Acordarea ajutorului social
149. 25.10.2016 Modificarea cuantumului ajutorului social
150. 25.10.2016 Modificarea cuantumului ajutorului social
183. 06.12.2016 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării contractului de prestare a serviciului de salubrizare
184. 07.12.2016 Desemnarea persoanelor care vor prelua în gestiune autovehiculele aflate în patrimoniul Comunei Vama Buzăului
185. 08.12.2016 Actualizarea delimitării secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor parlamentare din anul 2016
186. 09.12.2016 Stabilirea componenței Comisiei cu atribuții monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control intern managerial și managementul calității din cadrul primăriei comunei Vama Buzăului
187. 09.12.2016 Stabilirea componenței Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului, județul Brașov
188. 09.12.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 13.12.2016
189. 09.12.2016 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
190. 09.12.2016 Acordarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
191. 09.12.2016 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
192. 09.12.2016 Suspendarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
193. 09.12.2016 Reluarea dreptului la stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
194. 12.12.2016 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Manu Maria
195. 20.12.2016 Reluarea ajutorului social
196. 20.12.2016 Reluarea ajutorului social
197. 20.12.2016 Reluarea ajutorului social
198. 20.12.2016 Reluarea ajutorului social
199. 20.12.2016 Reluarea ajutorului social
200. 20.12.2016 Reluarea ajutorului social
201. 20.12.2016 Acordarea ajutorului social
202. 20.12.2016 Reluarea plății alocației de susținere
203. 20.12.2016 Reluarea plății alocației de susținere
204. 20.12.2016 Reluarea plății alocației de susținere
205. 20.12.2016 Reluarea plății alocației de susținere
206. 20.12.2016 Reluarea plății alocației de susținere
207. 20.12.2016 Acordarea alocației de susținere
208. 20.12.2016 Acordarea alocației de susținere
209. 20.12.2016 Suspendarea plății ajutorului social
210. 21.12.2016 Numirea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor art. I din O.U.G. nr. 14/2016
211. 23.12.2016 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.12.2016
     

2015[+] deschide[-] inchide

Nr. Data Titlu
1. 05.01.2015 Desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv pe parcursul anului 2015
2. 05.01.2015 Constituirea comisiei de recepție la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
3. 05.01.2015 Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
4. 05.01.2015 Constituirea comisiei de negociere a valorii achiziției de produse, servicii și lucrări atribuite prin procedura achiziției directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
5. 08.01.2015 Acordarea ajutorului social
6. 08.01.2015 Acordarea ajutorului social
7. 08.01.2015 Reluarea ajutorului social
8. 08.01.2015 Acordarea ajutorului social
9. 15.01.2015 Stabilirea sporului lunar pentru activitate la calculator de minim 6 ore zilnic
10. 16.02.2015 Convocarea Consiliului local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 23.01.2015
11. 26.01.2015 Constituirea comisiei de recepție a materialului antiderapant utilizat pentru deszăpezire la nivelul comunei Vama Buzăului, în sezonul rece 2014-2015
12. 28.01.2015 Desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea certificării „Conform cu originalul” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
13. 29.01.2015 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2014-2015
14. 29.01.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
15. 29.01.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
16. 29.01.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
17. 29.01.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
18. 29.01.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
19. 29.01.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
20. 29.01.2015 Stabilirea, începând cu data de 01.01.2015 a salariului de bază brut lunar al d-lor Ciobanu Gheorghe, Croială Elena și Neagovici Genica
21. 02.02.2015 Încetarea ajutorului social
22. 03.02.2015 Stabilirea biroului din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului în care angajatul centrului local al Camerei Agricole Județene Brașov își va desfășura activitatea
23. 05.02.2015 Încetarea de drept a raporturilor de muncă și a contractului individual de muncă ale d-nei Neagovici Genica
24. 06.02.2015 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 01.01.2015
25. 09.02.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei adulte cu handicap grav Hermenean Livia Elisabeta
26. 09.02.2015 Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului contractual vacant înscris în statul de funcții – îngrijitor
27. 18.02.2015 Convocarea Consiliului local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 24.02.2015
28. 18.02.2015 Organizarea instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență
29. 18.02.2015 Desemnarea persoanei cu atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor
30. 18.02.2015 Reglementarea fumatului
31. 18.02.2015 Reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis
32. 18.02.2015 Reglementarea gestionării deșeurilor, reziduurilor și ambalajelor combustibile
33. 18.02.2015 Stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor
34. 18.02.2015 Desemnarea persoanelor responsabile cu respectarea unor proceduri
35. 18.02.2015 Desemnarea persoanelor ce vor duce la îndeplinire sarcinile din domeniul situațiilor de urgență
36. 27.02.2015 Acordarea unei cantități suplimentare de produse alimentare beneficiarilor din cadrul POAD
37. 27.02.2015 Acordarea ajutorului social
38. 27.02.2015 Încetarea ajutorului social
39. 27.02.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
40. 27.02.2015 Suspendarea plății ajutorului social
41. 27.02.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei adulte cu handicap grav Bularca Alexandra
42. 27.02.2015 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2014-2015
43. 27.02.2015 Încetarea plății indemnizației pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav Lăutar Maria
44. 10.03.2015 Angajarea, pe durată nedeterminată, începând cu data de 10.03.2015, a d-nei Ardelean Elena
45. 10.03.2015 Împuternicirea d-lui Lupu Eduard Ionel, consilier agricol în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind persoana responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 17/2014
46. 19.03.2015 Reglementarea procedurii de achiziție directă, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
47. 20.03.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
48. 20.03.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
49. 20.03.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
50. 20.03.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
51. 20.03.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
52. 20.03.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
53. 20.03.2015 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea achiziției de produse, servicii și lucrări atribuite prin procedura achiziției directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2015
54. 25.03.2015 Împuternicirea d-lui Lupu Eduard Ionel – consilier agricol în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului ca fiind persoana responsabilă cu efectuarea verificărilor prevăzute de art. 3, alin. (3) din Legea nr. 145/2014
55. 25.03.2015 Împuternicirea d-nei Buzea Ilona, salariată în aparatul de specialitate cu atribuâii privind registrul agricol, pentru aplicarea prevederilor art. 4, alin. (1) și ale art. 8, alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 145/2014
56. 25.03.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.03.2015
57. 25.03.2015 Completarea fișei postului salariatelor Croială Elena și Ardelean Elena, încadrate în funcția contractuală de îngrijitor
58. 30.03.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Vlad Feloteia
59. 30.03.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Crăciun Robert – Alexandru - Nicolae
60. 30.03.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Rohan Aurelia
61. 31.03.2015 Suspendarea plății ajutorului social
62. 31.03.2015 Suspendarea plății ajutorului social
63. 31.03.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
64. 31.03.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
65. 31.03.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
66. 06.04.2015 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de lucrări „Reabilitare trotuare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
67. 09.04.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 17.04.2015
68. 30.04.2015 Suspendarea plății ajutorului social
69. 30.04.2015 Suspendarea plății ajutorului social
70. 30.04.2015 Suspendarea plății ajutorului social
71. 30.04.2015 Suspendarea plății ajutorului social
72. 30.04.2015 Suspendarea plății ajutorului social
73. 30.04.2015 Suspendarea plății ajutorului social
74. 30.04.2015 Suspendarea plății ajutorului social
75. 30.04.2015 Reluarea ajutorului social
76. 05.05.2015 Desemnarea d-lui Buzea Ștefan - salariat în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului ca fiind persoana care va desfășura, începând cu data de 01.05.2015, activitățile specifice de identificare și punere în legalitate, pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a persoanelor de etnie rromă de pe raza localității Vama Buzăului
77. 12.05.2015 Efectuarea unor anchete sociale la domiciliu
78. 22.05.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.05.2015
79. 28.05.2015 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de lucrări „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
80. 02.06.2015 Reluarea ajutourlui social
81. 02.06.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
82. 04.06.2015 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
83. 08.06.2015 Împuternicirea d-lui Roth Cristian Fabian – director executiv Asociația „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” să participe la A.G.A. a Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
84. 11.06.2015 Delegarea atribuțiilor de secretar al comunei d-lui Mirică Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului – pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Găitan Adrian-Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului
85. 12.06.2015 Depunerea declarațiilor de avere și de interese de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului
86. 22.06.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.06.2015
87. 26.06.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Regularizare albie și eliberarea secțiunii de scurgere a apelor în zona podului peste râul Buzău, la intersecția cu DC 49 Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
88. 30.06.2015 Încetarea ajutorului social
89. 30.06.2015 Încetarea ajutorului social
90. 30.06.2015 Încetarea ajutorului social
91. 30.06.2015 Suspendarea plății ajutorului social
92. 30.06.2015 Suspendarea plății ajutorului social
93. 30.06.2015 Încetarea plății indemnizației pentru însoțitor prin decesul persoanei cu handicap grav Neagovici Gheorghe
94. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, începând cu data de 01.07.2015
95. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Popica Ioan, începând cu data de 01.07.2015
96. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Aldea Cosmina Georgeta, începând cu data de 01.07.2015
97. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Ardelean Elena, începând cu data de 01.07.2015
98. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Ardelean Gheorghe Daniel, începând cu data de 01.07.2015
99. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Boriceanu Elena, începând cu data de 01.07.2015
100. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Burlac Elena Rodica, începând cu data de 01.07.2015
101. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Buzea Ilona, începând cu data de 01.07.2015
102. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Buzea Ștefan, începând cu data de 01.07.2015
103. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Chirilaș Constantin, începând cu data de 01.07.2015
104. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Chirilaș Monica Elena, începând cu data de 01.07.2015
105. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Ciobanu Gheorghe, începând cu data de 01.07.2015
106. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Croială Elena, începând cu data de 01.07.2015
107. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Ganea Maria, începând cu data de 01.07.2015
108. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Găitan Adrian Constantin, începând cu data de 01.07.2015
109. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru d-na Hermenean Simona Luminița, începând cu data de 01.07.2015
110. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Lupu Eduard Ionel, începând cu data de 01.07.2015
111. 30.06.2015 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 27/2015 pentru dl. Mirică Daniel, începând cu data de 01.07.2015
112. 16.07.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Reabilitare drum comunal DC 49 Buzăiel, km. 2+080-7+080 localitatea Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Tronson I – km. 2+080 – 3+353, Tronson II – km. 3+353 – 4+615 și parțial Tronson III – km. 4+615 – 5+265 (în total 3.200,00 m.l.)
113. 24.07.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav
114. 24.07.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.07.2015
115. 28.07.2015 Încetarea ajutorului social
116. 28.07.2015 Încetarea ajutorului social
117. 28.07.2015 Încetarea ajutorului social
118. 28.07.2015 Încetarea ajutorului social
119. 28.07.2015 Încetarea ajutorului social
120. 28.07.2015 Suspendarea plății ajutorului social
121. 28.07.2015 Suspendarea plății ajutorului social
122. 28.07.2015 Încetarea ajutorului social
123. 31.07.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 208/2015 pentru dl. Găitan Adrian-Constantin începând cu data de 01.08.2015
124. 31.07.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 208/2015 pentru dl. Buzea ștefan începând cu data de 01.08.2015
125. 31.07.2015 Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Reabilitare trotuare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
126. 31.07.2015 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor cu handicap grav începând cu data de 01.07.2015
127. 31.07.2015 Organizarea examenului de promovare în gradul profesional principal din gradul profesional asistent a doi funcționari publici din aparatul de specialitate
128. 11.08.2015 Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de lucrări „Reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului&rdquot;
129. 19.08.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei adulte cu handicap grav Burlac A. Gheorghe
130. 24.08.2015 Desemnarea persoanelor autorizate să opereze în Registrul Electoral la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului
131. 24.08.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.08.2015
132. 25.08.2015 Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov&rdquot; – Ulița „Peste Râu&rdquot; și Ulița „La Popescu&rdquot;
133. 28.08.2015 Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Reabilitare trotuare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov&rdquot;
134. 28.08.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
135. 28.08.2015 Acordarea ajutorului social
136. 28.08.2015 Acordarea ajutorului social
137. 28.08.2015 Acordarea ajutorului social
138. 28.08.2015 Acordarea ajutorului social
139. 28.08.2015 Acordarea ajutorului social
140. 28.08.2015 Reluarea ajutorului social
141. 28.08.2015 Reluarea ajutorului social
142. 28.08.2015 Suspendarea plății ajutorului social
143. 28.08.2015 Acordarea dreptului de alocației familială, pentru susținerea familiei
144. 28.08.2015 Acordarea dreptului de alocației familială, pentru susținerea familiei
145. 28.08.2015 Acordarea dreptului de alocației familială, pentru susținerea familiei
146. 28.08.2015 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
147. 28.08.2015 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
148. 28.08.2015 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Construire teren de sport cu împrejmuire în comuna Vama Buzăului&rdquot;
149. 28.08.2015 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Pod provizoriu peste pârâul Buzăiel, zona Drăghicești – Chirilaș, satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov&rdquot;
150. 04.09.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului, județul Brașov&rdquot;
151. 07.09.2015 Revocarea Dispoziției nr. 127 din 31.07.2015
152. 15.09.2015 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
153. 16.09.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Chirilaș Milian
154. 16.09.2015 Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului
155. 16.09.2015 Desemnarea reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al școlii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul școlar 2015 - 2016
156. 18.09.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.09.2015
157. 28.09.2015 Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei
158. 28.09.2015 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
159. 28.09.2015 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
160. 30.09.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
161. 30.09.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
162. 30.09.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
163. 02.10.2015 Reluarea ajutorului social
164. 02.10.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
165. 06.10.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Vlad Feloteia
166. 07.10.2015 Evacuarea persoanelor și bunurilor din comuna Vama Buzăului, județul Brașov
167. 23.10.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 30.10.2015
168. 26.10.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării pentru obiectivul „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Ulița „Peste Râu” și Ulița „La Popescu”
169. 26.10.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării pentru obiectivul „Reabilitare trotuare în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Tronson II
170. 28.10.2015 Încetarea ajutorului social
171. 28.10.2015 Încetarea ajutorului social
172. 28.10.2015 Acordarea ajutorului social
173. 28.10.2015 Acordarea ajutorului social
174. 28.10.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
175. 28.10.2015 Suspendarea plății ajutorului social
176. 28.10.2015 Suspendarea plății ajutorului social
177. 28.10.2015 Suspendarea plății ajutorului social
178. 30.10.2015 Încetarea plății indemnizației pentru însoțitor prin decesul persoanei cu handicap grav Rohan Aurelia
179. 11.11.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului - Anexe”
180. 11.11.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Construire teren de sport cu împrejmuire în comuna Vama Buzăului”
181. 13.11.2015 Convocarea consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 20.11.2015
182. 19.11.2015 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
183. 24.11.2015 Constituirea comisiilor de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii existente în patrimoniul Comunei Vama Buzăului, precum și a comisiei de casare
184. 24.11.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
185. 24.11.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
186. 24.11.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
187. 24.11.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
188. 24.11.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
189. 24.11.2015 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
190. 24.11.2015 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
191. 24.11.2015 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
192. 24.11.2015 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
193. 26.11.2015 Împuternicirea persoanei care va constata contravențiile și va aplica sancțiunile prevăzute de art. 43 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare
194. 26.11.2015 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2015-2016
195. 26.11.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării pentru obiectivul „Amenajare parcare la Centrul de Informare și Promovare a Turismului în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
196. 27.11.2015 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Manu Maria
197. 27.11.2015 Modificarea cuantumului ajutorului social
198. 27.11.2015 Reluarea ajutorului social
199. 27.11.2015 Reluarea ajutorului social
200. 27.11.2015 Acordarea ajutorului social
201. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, începând cu data de 01.12.2015
202. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Popica Ioan, începând cu data de 01.12.2015
203. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Găitan Adrian Constantin, începând cu data de 01.12.2015
204. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Ganea Maria, începând cu data de 01.12.2015
205. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Aldea Cosmina Georgeta, începând cu data de 01.12.2015
206. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Mirică Daniel, începând cu data de 01.12.2015
207. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Ardelean Gheorghe Daniel, începând cu data de 01.12.2015
208. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Lupu Eduard Ionel, începând cu data de 01.12.2015
209. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Buzea Ilona, începând cu data de 01.12.2015
210. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Chirilaș Constantin, începând cu data de 01.12.2015
211. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Boriceanu Elena, începând cu data de 01.12.2015
212. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Burlac Elena Rodica, începând cu data de 01.12.2015
213. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Hermenean Simona Luminița, începând cu data de 01.12.2015
214. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Croială Elena, începând cu data de 01.12.2015
215. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Ardelean Elena, începând cu data de 01.12.2015
216. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Ciobanu Gheorghe, începând cu data de 01.12.2015
217. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Chirilaș Monica Elena, începând cu data de 01.12.2015
218. 04.12.2015 Aplicarea prevederilor Legii nr. 293/2015 pentru dl. Buzea Ștefan, începând cu data de 01.12.2015
219. 11.12.2015 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
220. 11.12.2015 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
221. 11.12.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
222. 11.12.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
223. 11.12.2015 Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei
224. 11.12.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 15.12.2015
225. 17.12.2015 Rectificarea unor rubrici din actul de căsătorie nr. 9/15.05.1952
226. 17.12.2015 Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului, județul Brașov”
227. 21.12.2015 Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării pentru obiectivul „Pod provizoriu peste pârâul Buzăiel, zona Drăghicești – Chirilaș, satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”
228. 22.12.2015 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.12.2015
229. 30.12.2015 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2015 - 2016

2014[+] deschide[-] inchide

Nr. Data Titlu

1.

10.01.2014

Constituirea comisiei de recepție la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2014

2.

10.01.2014

Desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv pe parcursul anului 2014

3.

10.01.2014

Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

4.

10.01.2014

Constituirea comisiei de negociere a valorii achiziției de produse, servicii și lucrări atribuite prin procedura achiziției directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2014

5.

24.01.2014

Stabilirea noului cuantum al indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor cu handicap grav

6.

24.01.2014

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.01.2014

7.

27.01.2014

Acordarea ajutorului social

8.

27.01.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

9.

27.01.2014

Acordarea ajutorului social

10.

30.01.2014

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

11.

04.02.2014

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 12.02.2014

12.

13.02.2014

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

13.

17.02.2014

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

14.

24.02.2014

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

15.

24.02.2014

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Lăutar Maria

16.

27.02.2014

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

17.

27.02.2014

Încetarea dreptullui de alocație familială, pentru susținerea familiei

18.

27.02.2014

Încetarea dreptullui de alocație familială, pentru susținerea familiei

19.

27.02.2014

Împuternicirea salariaților din cadrul Postului de Poliției al comunei Vama Buzăului în vederea aplicării unor sancțiuni prevăzute în hotărâri adoptate de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului

20.

03.03.2014

Împuternicirea viceprimarului comunei Vama Buzăului să semneze adeverințele eliberate de către compartimentul registrul agricol, din cadrul compartimentului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului

21.

03.03.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

22.

03.03.2014

Încetarea ajutorului social

23.

03.03.2014

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav, Bularca Alexandra

24.

12.03.2014

Delimitarea secțiilor de votare pe raza comunei vama Buzăului

25.

12.03.2014

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

26.

18.03.2014

Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de lucrări „Construire Grădiniță în comuna Vama Buzăului”

27.

19.03.2014

Încetarea ajutorului social

28.

20.03.2014

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.03.2014

29.

28.03.2014

Delegarea atribuției de repartizare a corespondenței din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului către secretarul comunei Vama Buzăului, dl. Găitan Adrian - Constantin

30.

28.03.2014

Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului – pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului

31.

28.03.2014

Suspendarea plății ajutorului social

32.

17.04.2014

Desemnarea persoanelor responsabile cu modul de desfășurare a sezonului pastoral aferent anului 2014, pe pășunea pentru bovine și cabaline, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului

33.

24.04.2014

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

34.

25.04.2014

Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei

35.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

36.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

37.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

38.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

39.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

40.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

41.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

42.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

43.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

44.

29.04.2014

Suspendarea plății ajutorului social

45.

29.04.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

46.

29.04.2014

Acordarea ajutorului social

47.

06.05.2014

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Reabilitare împrejmuire cimitir local, localitatea Vama Buzăului, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

48.

06.05.2014

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, copilului cu handicap grav Robert Alexandru Nicolae

49.

07.05.2014

Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de lucrări

„Reabilitare drum communal DC49 Buzăiel km. 2+080 - 7+080 localitatea Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

50.

16.05.2014

Împuternicirea viceprimarului comunei Vama Buzăului să semneze certificatele de urbanism, autorizațiile de construire/demolare și alte documente pe linie de urbanism emise de către Primăria comunei Vama Buzăului

51.

23.05.2014

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 30.05.2014

52.

26.05.2014

Constituirea comisiei de recepție a lucrării „Reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului”

53.

26.05.2014

Acordarea ajutorului social

54.

28.05.2014

Recuperarea ajutorului social pentru încălzirea locuințeicu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

55.

28.05.2014

Recuperarea ajutorului social pentru încălzirea locuințeicu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

56.

29.05.2014

Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei

57.

29.05.2014

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

58.

29.05.2014

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

59.

29.05.2014

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

60.

29.05.2014

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

61.

29.05.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

62.

29.05.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

63.

29.05.2014

Suspendarea plății ajutorului social

64.

29.05.2014

Reluarea ajutorului social

65.

29.05.2014

Reluarea ajutorului social

66.

29.05.2014

Reluarea ajutorului social

67.

29.05.2014

Reluarea ajutorului social

68.

29.05.2014

Încetarea ajutorului social

69. 06.06.2014 Constituirea comisiei de recepție a serviciului de întocmire „Amenajament silvic afarent suprafeței de 1841,81 ha fond forestier, proprietate publică a Comunei Vama Buzăului”
70. 18.06.2014 Aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pentru anul 2014 - secțiunea de funcționare
71. 18.06.2014 Constituirea comisiei de recepție, verificare și aprobare la plată a serviciilor și bunurilor pentru obiectivul „Centrul Local de Informare și promovare turistică Vama Buzăului”
72. 19.06.2014 Delegarea atribuțiilor de secretar al comunei d-lui Mirică Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului– pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Găitan Adrian - Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului

73.

23.06.2014

Rectificarea rubricii „codul numeric personal” înscris pe actul de deces nr. 33 din 16.11.2000 înregistrat la Starea civilă Vama Buzăului

74.

23.06.2014

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Neagovici Gheorghe

75.

23.06.2014

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 27.06.2014

76.

27.06.2014

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Moraru Bogdan – Gheorghe

77.

27.06.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

78.

27.06.2014

Încetarea ajutorului social

79.

27.06.2014

Reluarea ajutoului social

80.

27.06.2014

Reluarea ajutoului social

81.

27.06.2014

Suspendarea plății ajutorului social

82.

27.06.2014

Suspendarea plății ajutorului social

83.

27.06.2014

Suspendarea plății ajutorului social

84.

30.06.2014

Stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Vama Buzăului începând cu data de 01.07.2014

85.

30.06.2014

Stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Vama Buzăului începând cu data de 01.07.2014

86.

30.06.2014

Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere secretar al comunei Vama Buzăului, județul Brașov de către dl. Găitan Adrian Constantin, începând cu data de 01.07.2014

87.

30.06.2014

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul „Centrul Local de Informare și promovare turistică Vama Buzăului” derulat în cadrul contractului de finanțare nr. C313011070800033 pe Măsura 313 - „Încurajarea activităților turistice, încheiat de către Comuna Vama Buzăului cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit”

88.

30.06.2014

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Reprofilare și consolidare „Pârâul lui Roșață”, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

89.

24.07.2014

Constituirea comisiei de recepție a serviciului de arhivare

90.

25.07.2014

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.07.2014

91.

28.07.2014

Împuternicirea d-lui Lupu Eduard ionel – consilier agricol în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului ca fiind persoana responsabilă cu înscrierea datelor în registrul agricol

92.

30.07.2014

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

93.

30.07.2014

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

94.

30.07.2014

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

95.

30.07.2014

Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei

96.

30.07.2014

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

97.

30.07.2014

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

98.

30.07.2014

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

99.

30.07.2014

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

100.

04.08.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

101.

12.08.2014

Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării lucrării pentru obiectivul „Extindere rețea de distribuție a apei în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

102.

12.08.2014

Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Construire grădiniță în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

103.

21.08.2014

Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Ulița „școlii”, Ulița „La Chirilaș” și intrare „La Primari” și Ulița „La Bucura”

104.

22.08.2014

Nerecuperarea unor venituri plătite salariaților din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului, aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului și din cadrul serviciilor publice de interes local”

105.

22.08.2014

Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării lucrării „Reabilitare drum comunal DC49 Buzăiel, km. 2+080-7+080, localitatea Buzăiel, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

106.

28.08.2014

Desemnarea reprezentantului Primarului comunei Vama Buzăului în cadrul Consiliului de Administrație al școlii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul școlar 2014 - 2015

107.

28.08.2014

Stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 01.07.2014

108.

28.08.2014

Stabilirea salariului de bază brut lunar al d-nei Croială Elena, începând cu data de 01.07.2014

109.

28.08.2014

Stabilirea salariului de bază brut lunr al d-lui Ciobanu Gheorghe

110.

28.08.2014

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitorul copilului cu handicap grav

111.

29.08.2014

Avansarea în gradația corespunzătoare trenșei de vechime în muncă a d-nei Croială Elena

112.

29.08.2014

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

113.

29.08.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

114.

29.08.2014

Încetarea ajutorului social

115.

29.08.2014

Încetarea ajutorului social

116.

29.08.2014

Încetarea ajutorului social

117.

29.08.2014

Încetarea ajutorului social

118.

29.08.2014

Reluarea ajutorului social

119.

29.08.2014

Suspendarea plății ajutorului social

120.

09.09.2014

Constituirea comisiei de recepție, verificare și aprobare la plată a situațiilor de lucrări executate de către S.C. Conforest S.A. la obiectivul „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Ulița „școlii”, Ulița „La Chirilaș” și intrare „La Primari” și Ulița „La Bucura”

121.

17.09.2014

Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului

122.

23.09.2014

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

123.

24.09.2014

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Chirilaș Milian

124.

30.09.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

125.

30.09.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

126.

30.09.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

127.

30.09.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

128.

30.09.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

129.

30.09.2014

Reluarea ajutorului social

130.

30.09.2014

Acordarea ajutorului social

131.

08.10.2014

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Executare gard 170 m. – Cămin Cultural Acriș”

132.

10.10.2014

Privind împuterncirea persoanei responsabile cu constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute de art. 360, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 1/2011

133.

10.10.2014

Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucării pentru obiectivul „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” – Ulița „școlii”, Ulița „La Chirilaș” și intrare „La Primari” și Ulița „La Bucura”

134.

10.10.2014

Privind convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 17.10.2014

135.

15.10.2014

Privind desemnarea persoanelor responsabile cu ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Camera de Conturi Brașov, prin Decizia nr. 89/08.10.2014

136.

22.10.2014

Constituirea comisiei de recepție a lucrării „Amenajare drum Urlătoarea”

137.

24.10.2014

Modificarea cuantumului ajutorului social

138.

28.10.2014

Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei

139.

28.10.2014

Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei

140.

28.10.2014

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

141.

28.10.2014

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

142.

28.10.2014

Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei

143.

31.10.2014

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință de îndată, pentru data de 31.10.2014

144.

31.10.2014

Acordarea ajutorului social

145.

31.10.2014

Acordarea ajutorului social

146.

31.10.2014

Acordarea ajutorului social

147.

31.10.2014

Acordarea ajutorului social

148.

31.10.2014

Acordarea ajutorului social

149.

31.10.2014

Modificarea ajutorului social

150.

31.10.2014

Modificarea ajutorului social

151.

31.10.2014

Modificarea ajutorului social

152.

31.10.2014

Modificarea ajutorului social

153.

31.10.2014

Suspendarea ajutorului social

154. 12.11.2014 Încetarea plății indemnizației pentru însoțitor prin decesul persoanei cu handicap grav Stelea Vasile
155. 12.11.2014 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei adulte cu handicap grav Botea Marieta
156. 18.11.2014 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
157. 18.11.2014 Constituirea grupului de lucru P.O.A.D.
158. 18.11.2014

Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului

159. 20.11.2014 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei
160. 20.11.2014 Acordarea unei împuterniciri viceprimarului comunei Vama Buzaului
161. 20.11.2014 Acordarea unei împuterniciri viceprimarului comunei Vama Buzaului
162. 24.11.2014 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
163. 26.11.2014 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rexe 2014-2015
164. 28.11.2014 Constituirea comisiilor de inventariere a tutror elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii existente în patrimoniul Comunei Vama Buzăului, precum și a comisiei de casare
165. 28.11.2014 Acordarea ajutorului social
166. 28.11.2014 Reluarea ajutorului social
167. 28.11.2014 Modificarea cuantumului ajutorului social
168. 28.11.2014 Modificarea cuantumului ajutorului social
169. 28.11.2014 Încetarea ajutorului social
170. 28.11.2014 Încetarea ajutorului social
171. 28.11.2014 Suspendarea plății ajutorului social
172. 11.12.2014 Nerecuperarea unor venituri plătite salariaților din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului și din cadrul serviciilor publice de interes local
173. 12.12.2014 Aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei vama Buzăului, pe anul 2014 – secțiunea de funcționare, trim. IV
174. 12.12.2014 Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 18.12.2014
175. 30.12.2014 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2014 - 2015

2013[+] deschide[-] inchide

Nr. Data Titlu

1.

03.01.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 11.01.2013

2.

04.01.2013

Desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventive pe parcursul anului 2013

3.

04.01.2013

Constituirea comisiei de recepție la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013

4.

04.01.2013

Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013

5.

10.01.2013

Desemnarea persoanei din cadrul SPCLEP al comunei Vama Buzăului care să exercite anumite atribuții de șef serviciu, privind avizarea unor documente

6.

14.01.2013

Aprobarea Planului de măsuri, a Planului anual de perfecționare și a fondurilor necesare perfecționării profesionale a salariaților din aparatul de specialitate și din SPCLEP, pentru anul 2013

7.

18.01.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 24.01.2013

8.

25.01.2013

Reluarea plății ajutorului social

9.

25.01.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

10.

25.01.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

11.

25.01.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

12.

25.01.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

13.

25.01.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

14.

25.01.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

15.

25.01.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

16.

25.01.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

17.

25.01.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

18.

25.01.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

19.

25.01.2013

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

20.

25.01.2013

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

21.

25.01.2013

Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

22.

25.01.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

23.

28.01.2013

Constituirea comisiei de negociere a valorii achiziției de produse, servicii și lucrări atribuite prin procedura achiziției directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013

24.

28.01.2013

Acordarea ajutorului social

25.

28.01.2013

Încetarea plății ajutorului social

26.

29.01.2013

Încetarea plății indemnizației lunar pentru însoțitorul copilului cu handicap grav, Crăciun Robert Alexandru Nicolae

27.

04.02.2013

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav BORDAș MARIUS - MIHAI

28.

04.02.2013

Acordarea ajutorului social

29.

04.02.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

30.

08.02.2013

Desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 153 și urm. Din Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă

31.

08.02.2013

Activarea comandamentului antiepizootic local al comunei Vama Buzăului

32.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale primarului comunei Vama Buzăului în anul 2013

33.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare aleviceprimarului comunei Vama Buzăului în anul 2013

34.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-lui Găitan Adrian Constantin în anul 2013

35.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Ganea Maria în anul 2013

36.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Aldea Cosmina Georgeta în anul 2013

37.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-lui Ardelean Gheorghe Daniel în anul 2013

38.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Boriceanu Elena în anul 2013

39.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Buzea Ilona în anul 2013

40.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-lui Buzea ștefan în anul 2013

41.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-lui Chirilaș Constantin în anul 2013

42.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-lui Lupu Eduard Ionel în anul 2013

43.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-lui Mirică Daniel în anul 2013

44.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Chirilaș Monica Elena în anul 2013

45.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Hermenean Simona Luminița în anul 2013

46.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Burlac Elena Rodica în anul 2013

47.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-lui Burlac Nicolae în anul 2013

48.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-lui Ciobanu Gheorghe în anul 2013

49.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Neagovici Genica în anul 2013

50.

08.02.2013

Stabilirea drepturilor salariale lunare ale d-nei Croială Elena în anul 2013

51.

08.02.2013

Delegarea atribuției de comunicare către Camera Notarilor Publici a Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale

52.

11.02.2013

Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a d-nei Chirilaș Monica Elena

53.

22.02.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.02.2013

54.

25.02.2013

Acordarea ajutorului social

55.

25.02.2013

Acordarea ajutorului social

56.

25.02.2013

Acordarea ajutorului social

57.

25.02.2013

Acordarea ajutorului social

58.

25.02.2013

Acordarea ajutorului social

59.

25.02.2013

Suspendarea plății ajutorului social

60.

25.02.2013

Suspendarea plății ajutorului social

61.

25.02.2013

Suspendarea plății ajutorului social

62.

27.02.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

63.

27.02.2013

Modificartea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

64.

27.02.2013

Modificartea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

65.

27.02.2013

Modificartea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

66.

27.02.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

67.

27.02.2013

Modificartea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

68.

27.02.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

69.

27.02.2013

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

70.

27.02.2013

Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

71.

27.02.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

72.

27.02.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

73.

04.03.2013

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Rechițan Mariana

74.

04.03.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

75.

06.03.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 11.03.2013

76.

19.03.2013

Modificarea art.1 din Dispoziția primarului comunei Vama Buzăului nr. 187/27.10.2009

77.

19.03.2013

Constituirea comisiei de recepție a motorinei utilizate pentru deszăpezire la nivelul comunei Vama Buzăului, în sezonul rece 2012 – 2013

78.

19.03.2013

Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei

79.

19.03.2013

Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei

80.

22.03.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.03.2013

81.

25.03.2013

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, copilului cu handicap grav Crăciun Robert Alexandru Nicolae

82.

26.03.2013

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

83.

26.03.2013

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

84.

27.03.2013

Aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav

85.

27.03.2013

Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 – 2013

86.

27.03.2013

Încetarea plății ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 – 2013

87.

27.03.2013

Suspendarea plății ajutorului social

88.

27.03.2013

Reluarea plății ajutorului social

89.

27.03.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

90.

04.04.2013

Desemnarea persoanelor responsabile cu modul de desfășurare a sezonului pastoral aferent anului 2013, pe pășunea pentru bovine și cabaline, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului

91.

08.04.2013

Aprobarea Regulamentului comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern

92.

08.04.2013

Aprobarea Regulamentului de organizare și de lucru al colectivului de autoevaluare a riscurilor

93.

08.04.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 16.04.2013

94.

12.04.2013

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

95.

15.04.2013

Constituirea comisiei de negociere a valorii achiziției de produse, servicii și lucrări atribuite prin procedura achiziției directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013

96.

18.04.2013

Încetarea de drept, urmare decesului, a plății indemnizației lunare pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav Neagovici Frusina

97.

22.04.2013

Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractului de prestări servicii nr. 722/01.03.2013

98.

23.04.2013

Delegarea atribuției prevăzute la pct. 10.1 din Regulamentul de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului, pe parcursul anului 2013

99.

24.04.2013

Reluarea plății și modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

100.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

101.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

102.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

103.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

104.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

105.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

106.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

107.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

108.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

109.

29.04.2013

Suspendarea plății ajutorului social

110.

29.04.2013

Reluarea plății ajutorului social

111.

02.05.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 08.05.2013

112.

27.05.2013

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

113.

29.05.2013

Modificarea cuantumui alocației pentru susținerea familiei

114.

29.05.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

115.

29.05.2013

Efectuarea unor anchete sociale la domiciliu

116.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

117.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

118.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

119.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

120.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

121.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

122.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

123.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

124.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

125.

29.05.2013

Suspendarea plății ajutorului social

126.

29.05.2013

Încetarea de drept, urmare decesului, a plății indemnizației lunare pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav Rechițan Mariana

127.

30.05.2013

Încetarea de drept a raporturilor de muncă ale d-lui Burlac Nicolae

128.

30.05.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 03.06.2013

129.

30.05.2013

Preluarea gestiunii „Gospodărie și anexe” de către dl. Ciobanu Gheorghe și dl. Popica Ioan, începând cu data de 01.06.2013

130.

07.06.2013

Constituirea unei comisii de recepție

131.

12.06.2013

Încetarea de drept, urmare decesului, a plății indemnizației lunare pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav Găitan Ciprian Vasile

132.

12.06.2013

Constituirea unei comisii de recepție

133.

12.06.2013

Constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Vama Buzăului

134.

17.06.2013

Constituirea comisiei de constatare a consumului de combustibil realizat de către Comuna Vama Buzăului

135.

21.06.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.06.2013

136.

25.06.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

137.

25.06.2013

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

138.

25.06.2013

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

139.

25.06.2013

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

140.

28.06.2013

Suspendarea raporturilor de muncă ale d-nei Chirilaș Monica Elena

141.

01.07.2013

Suspendarea plății ajutorului social

142.

01.07.2013

Suspendarea plății ajutorului social

143.

01.07.2013

Reluarea plății ajutorului social

144.

01.07.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

145.

01.07.2013

Preluarea atribuțiilor postului din cadrul SPCLEP al comunei Vama Buzăului – Compartimentul Evidența Persoanelor de către dl. Buzea ștefan

146.

01.07.2013

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Neagovici Maria

147.

09.07.2013

Desemnarea persoanelor autorizate să opereze în Registrul Electoral la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

148.

26.07.2013

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

149.

26.07.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

150.

26.07.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

151.

26.07.2013

Convocarea Consiuliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.07.2013

152.

31.07.2013

Acordarea ajutorului social

153.

31.07.2013

Reluarea plății ajutorului social

154.

31.07.2013

Desemnarea persoanei responsabile cu implementarea și aplicarea Legii nr. 154/2012 la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

155.

31.07.2013

Modificarea componenței comisiei de inventariere a ștampilelor și ștențelor timbru sec din cadrul SPCLEP al comunei Vama Buzăului

156.

31.07.2013

Modificarea componenței comisiei responsabile cu distrugerea prin ardere acărților de identitate retrase și a cărților de identitate provizorii la nivelul SPCLEP al comunei Vama Buzăului

157.

31.07.2013

Modificarea componenței comisiei care se ocupă cu verificarea gestiunii cărților de identitate provizorii și încasarea contravalorii acestora, inventarierea rebuturilor rezultate din activitatea specifică de prelucrare a datelor personale, precum și a altor situații la nivelul SPCLEP al comunei Vama Buzăului

158.

31.07.2013

Reluarea plății ajutorului social

159.

31.07.2013

Desemnarea persoanei din cadrul SPCLEP al comunei Vama Buzăului care să exercite anumite atribuții privind avizarea unor documente

160.

13.08.2013

Delegarea atribuțiilor de secretar al comunei d-lui Mirică Daniel – inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului – pe perioada efectuării concediului de odihnă de către dl. Găitan Adrian Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului

161.

19.08.2013

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, pentru lucrarea „Reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului”

162.

19.08.2013

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, pentru lucrarea „Închidere spații de depozitare gunoi menajer, zona Simeria, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

163.

22.08.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.08.2013

164.

30.08.2013

Reluarea plății ajutorului social

165.

30.08.2013

Reluarea plății ajutorului social

166.

30.08.2013

Reluarea plății ajutorului social

167.

30.08.2013

Reluarea plății alocației pentru susținerea familiei

168.

30.08.2013

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

169.

10.09.2013

Evacuarea persoanelor și a bunurilor din comuna Vama Buzăului, satul Buzăiel, județul Brașov

170.

10.09.2013

Constituirea unei comisii de recepție

171.

12.09.2013

Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de lucrări „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

172.

13.09.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 17.09.2013

173.

13.09.2013

Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea implementării contractului de finanțare nr. C 313011070800033

174.

20.09.2013

Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului – pe perioada efectuării concediului de odihnă de către dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului

175.

20.09.2013

Încetarea plății ajutorului social

176.

20.09.2013

Încetarea plății ajutorului social

177.

23.09.2013

Acordarea plății ajutorului social

178.

23.09.2013

Acordarea plății ajutorului social

179.

26.09.2013

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

180.

26.09.2013

Constituirea Comitetului de iarnă pentru prevenirea și combaterea înzăpezirilor, înghețului, alunecușului și a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului rece

181.

28.09.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 02.10.2013

182.

30.09.2013

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

183.

30.09.2013

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

184.

16.10.2013

Încetarea plății ajutorului social

185.

16.10.2013

Încetarea plății ajutorului social

186.

16.10.2013

Încetarea plății ajutorului social

187.

17.10.2013

Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului – pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului

188.

17.10.2013

Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a d-nei Aldea Cosmina - Georgeta

189.

17.10.2013

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitorul copilului cu handicap grav Ardelean Marian Robert

190.

18.10.2013

Constituirea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

191.

18.10.2013

Desemnarea persoanei responsabile cu evidența militară la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

192.

24.10.2013

Numirea d-lui Popica Ioan – șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență în funcția de Agent de Inundații

193.

24.10.2013

Acordarea ajutorului social

194.

24.10.2013

Acordarea ajutorului social

195.

24.10.2013

Modificarea cuantumului ajutorului social

196.

24.10.2013

Acordarea ajutorului social

197.

24.10.2013

Acordarea ajutorului social

198.

24.10.2013

Acordarea ajutorului social

199.

24.10.2013

Acordarea ajutorului social

200.

24.10.2013

Acordarea ajutorului social

201.

25.10.2013

Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei

202.

25.10.2013

Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei

203.

25.10.2013

Încetarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei

204.

31.10.2013

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013-2014

205.

08.11.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 15.11.2013

206.

13.11.2013

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Botea Maria

207.

15.11.2013

Constituirea comisiilor de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii existente în patrimoniul Comunei Vama Buzăului, precum și a comisiei de casare

208.

15.11.2013

Organizarea activității de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul Comunei Vama Buzăului în anul 2013

209.

20.11.2013

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, județul Brașov – Ulița Vama de Sus și Ulița La Dispensar”

210.

20.11.2013

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Construire pod pe ulița „La Popescu” în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

211.

20.11.2013

Constituirea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

212.

20.11.2013

Constituirea colectivului de autoevaluare riscuri la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

213.

25.11.2013

Anularea dreptului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 – 2014

214.

25.11.2013

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 – 2014

215.

26.11.2013

Acordarea ajutorului social

216.

26.11.2013

Acordarea ajutorului social

217.

26.11.2013

Respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 – 2014

218.

26.11.2013

Respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 – 2014

219.

26.11.2013

Respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 – 2014

220.

26.11.2013

Cuprinderea S.C. David S.R.L. în rețeaua de desfacere a produselor alimentare în caz de mobilizare și de război

221.

26.11.2013

Cuprinderea S.C. Elcain Prod S.R.L. în rețeaua de desfacere a produselor alimentare în caz de mobilizare și de război

222.

26.11.2013

Cuprinderea S.C. Marghe RGM S.R.L. în rețeaua de desfacere a produselor alimentare în caz de mobilizare și de război

223.

26.11.2013

Cuprinderea S.C. Vambuz S.R.L. în rețeaua de desfacere a produselor alimentare în caz de mobilizare și de război

224.

26.11.2013

Cuprinderea S.C. Comerț Luci S.R.L. în rețeaua de desfacere a produselor alimentare în caz de mobilizare și de război

225.

26.11.2013

Cuprinderea S.C. Vamget S.R.L. în rețeaua de desfacere a produselor alimentare în caz de mobilizare și de război

226.

26.11.2013

Cuprinderea I.I. Buzea Maria Mirabela în rețeaua de desfacere a produselor alimentare în caz de mobilizare și de război

227.

26.11.2013

Acordarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei

228.

27.11.2013

Suspendarea plății ajutorului social

229.

27.11.2013

Suspendarea plății ajutorului social

230.

27.11.2013

Suspendarea plății ajutorului social

231.

27.11.2013

Suspendarea plății ajutorului social

232.

02.12.2013

Constituirea comisiei de recepție, verificare și aprobare la plată a situațiilor de lucrări executate de către S.C. Colomade Construct S.R.L. la obiectivul „Centrul Local de Informare și promovare turistică Vama Buzăului”

233.

02.12.2013

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 06.12.2013

234.

13.12.2013

Încetarea dreptului de alocație familială, pentru susținerea familiei

235.

13.12.2013

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrării „Reprofilare albie râul Buzău – amonte și aval de puntea de traversare către familiile Milu, Prelipcean, Neagoe ș.a. și amonte de podul de traversare spre satul Buzăiel”

236.

17.12.2013

Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 2013 – secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV

237.

23.12.2013

Constituirea comisiei de recepție a materialului antiderapant utilizat pentru deszăpezire la nivelul comunei Vama Buzăului, în sezonul rece 2013 – 2014

238.

30.12.2013

Respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 - 2014

239.

30.12.2013

Respingerea cererii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 - 2014

240.

30.12.2013

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 - 2014

241.

30.12.2013

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 - 2014

242.

30.12.2013

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 - 2014

243.

30.12.2013

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2013 - 2014

2012[+] deschide[-] inchide

Nr. Data Titlu

1.

09.01.2012

Modificarea Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 4/21.01.2011

2.

09.01.2012

Constituirea comisiei de recepție la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2012

3.

09.01.2012

Reglementarea procedurii de achiziție publică prin achiziție directă, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

4.

13.01.2012

Acorcarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Rechițan Mariana

5.

17.01.2012

Acordul finanțării proiectului „Înființare sistem de canalizare ape menajere, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) – Ministerul Mediului și Pădurilor – Direcția Generală de Investiții

6.

17.01.2012

Încetarea ajutorului social

7.

17.01.2012

Delegarea atribuției privind vizarea pentru „Bun de plată” viceprimarului comunei Vama Buzăului, în calitate de președinte al comisiilor de recepție de la nivelul Comunei Vama Buzăului

8.

19.01.2012

Modificarea Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 269/02.12.2011

9.

20.01.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară pentru data de 27.01.2012

10.

25.01.2012

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2011-2012 și stabilirea cuantumului acestuia

11.

27.01.2012

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

12.

27.01.2012

Finanațarea, de la bugetul local, începând cu data de 01.01.2012, a cheltuielilor de personal, pentru salariații din aparatul de psecialitate, dl. Burlac Nicolae și dl. Ciobanu Gheorghe

13.

27.01.2012

Acordarea ajutorului social

14.

27.01.2012

Acordarea ajutorului social

15.

27.01.2012

Acordarea ajutorului social

16.

27.01.2012

Modificarea cuantumului ajutorului social

17.

31.01.2012

Efectuarea unor anchete sociale la domiciliu

18.

31.01.2012

Aprobarea Nomenclatorului arhivistic la nivelul Primăriei și al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului

19.

31.01.2012

Constituirea comisiei de analiză a cererilor depuse pentru concesionarea unor suprafețe de pajiști aflate în proprietatea privată a Comunei Vama Buzăului și în administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului

20.

10.02.2012

Efectuarea de anchete sociale

21.

10.02.2012

Organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici dein aparatul de specialitate

22.

10.02.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 17.02.2012

23.

22.02.2012

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei minore cu handicap grav Bordaș Marius Mihai

24.

22.02.2012

Efectuarea de anchete sociale

25.

22.02.2012

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

26.

22.02.2012

Constituirea comisiei de recepție a lemnului de foc acordat primăriei comunei Vama Buzăului și școlilor de pe raza comunei Vama Buzăului

27.

22.02.2012

Acordarea dreptuluid de alocație pentru susținerea familiei

28.

22.02.2012

Modificarea Dispoziției primarului comunei Vama Buzăului nr. 381/15.11.2010

29.

24.02.2012

Efectuarea unei anchete sociale pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece 2011 - 2012

30.

27.02.2012

Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2011 - 2012

31.

28.02.2012

Avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a d-nei Hermenean Simona Luminița

32.

28.02.2012

Suspendarea ajutorului social

33.

28.02.2012

Suspendarea ajutorului social

34.

28.02.2012

Suspendarea ajutorului social

35.

28.02.2012

Acordarea ajutorului social

36.

28.02.2012

Modificarea cuantumului ajutorului social

37.

29.02.2012

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Găitan Ciprian Vasile

38.

29.02.2012

Modificarea cuantumului ajutorului social

39.

29.02.2012

Efectuarea de anchete sociale

40.

05.03.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară pentru data de 09.03.2012

41.

08.03.2012

Stabilirea noului cuantum al indemnizației lunare pentru însoțitorii persoanelor cu handicap garv

42.

08.03.2012

Numirea membrilor Consiliului de Administrare al asociației dintre Comuna Vama Buzăului și S.C. Dălghiaș Development S.R.L.

43.

23.03.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.03.2012

44.

23.03.2012

Constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Vama Buzăului

45.

26.03.2012

Înființarea unei structuri comunitare consultative la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

46.

26.03.2012

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

47.

26.03.2012

Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 132/2010 la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului

48.

26.03.2012

Efectuarea de anchete sociale

49.

27.03.2012

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

50.

27.03.2012

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

51.

27.03.2012

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

52.

27.03.2012

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

53.

27.03.2012

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

54.

29.03.2012

Delimitarea secțiilor de votare pe raza comunei Vama Buzăului

55.

30.03.2012

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

56.

30.03.2012

Acordarea ajutorului social

57.

30.03.2012

Încetarea plății ajutorului social

58.

30.03.2012

Modificarea cuantumului ajutorului social

59.

30.03.2012

Modificarea cuantumului ajutorului social

60.

30.03.2012

Modificarea cuantumului ajutorului social

61.

30.03.2012

Neacordarea ajutorului social

62.

30.03.2012

Neacordarea ajutorului social

63.

30.03.2012

Desemnarea șefilor de echipă pentru efectuarea lucrărilor de menținere, întreținere și îmbunătățire a trupurilor de pășune, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului

64.

30.03.2012

Încetarea plății ajutorului social

65.

30.03.2012

Eefectuarea de anchete sociale în conformitate cu prevederile art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

66.

30.03.2012

Promovarea în clasă a funcționarului public d-na Aldea Cosmina Georgeta

67.

30.03.2012

Promovarea în clasă a funcționarului public dl. Ardelean Gheorghe Daniel

68.

19.04.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 27.04.2012

69.

25.04.2012

Suspendarea plății alocației pentru susținerea familiei

70.

25.04.2012

Efectuarea de anchete sociale

71.

26.04.2012

Efectuarea de anchete sociale

72.

27.04.2012

Încetarea plății așlocației pentru susținerea familiei

73.

27.04.2012

Suspendarea plății ajutorului social

74.

27.04.2012

Suspendarea plății ajutorului social

75.

27.04.2012

Suspendarea plății ajutorului social

76.

27.04.2012

Suspendarea plății ajutorului social

77.

27.04.2012

Suspendarea plății ajutorului social

78.

27.04.2012

Suspendarea plății ajutorului social

79.

27.04.2012

Acordarea ajutorului social

80.

02.05.2012

Constituirea comisiei de recepție a produselor furnizate în cadrul contractului de vanzare – cumpărare nr. 8/11.04.2012

81.

02.05.2012

Constituirea comisiei de recepție privind prestarea serviciului de „Transport criblură și piatră spartă”

82.

09.05.2012

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

83.

11.05.2012

Aprobarea Nomenclatorului Arhivistic la nivelul Primăriei și al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului

84.

16.05.2012

Constituirea comisiei de recepție, verificare și aprobare la plată a lucrării provizorii de regularizare a albiei râului Buzăiel

85.

21.05.2012

Efectuarea unor anchete sociale la domiciliu

86.

23.05.2012

Efectuarea de anchete sociale

87.

23.05.2012

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

88.

28.05.2012

Constituirea comisiei de recepție a produsului „pietriș 8 – 32 mm”

89.

28.05.2012

Majorarea cuantumului brut al indemnizației lunare a primarului și viceprimarului comunei Vama Buzăului începând cu data de 01.06.2012

90.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Găitan Adrian Constantin, pe durata exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere secretar al comunei Vama Buzăului

91.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Aldea Cosmina Georgeta, încadrată în funcția publică de execuție inspector

92.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Ardelean Gheoghe Daniel, încadrat în funcția publică de execuție inspector

93.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Boriceanu Elena, încadrată în funcția publică de execuție referent

94.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Buzea Ilona, încadrată în funcția publică de execuție referent

95.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Buzea ștefan, încadrat în funcția publică de execuție referent

96.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Chirilaș Constantin, încadrat în funcția publică de execuție referent

97.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Ganea Maria, încadrată în funcția publică de conducere șef birou buget local, contabilitate

98.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Lupu Eduard Ionel, încadrat în funcția publică de execuție consilier

99.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Mirică Daniel, încadrat în funcția publică de execuție inspector, care îndeplinește și atribuții pe linie de urbanism

100.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Burlac Elena Rodica, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice, funcționar

101.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Burlac Nicolae, încadrat în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice, muncitor calificat I

102.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Ciobanu Gheorghe, încadrat în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice, muncitor necalificat I

103.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Croială Elena, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice, îngrijitor

104.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Chirilaș Monica Elena, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice, inspector de specialitate

105.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Hermenean Simona Luminița, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice, bibliotecar

106.

28.05.2012

Majorarea, începând cu data de 01.06.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Neagovici Genica, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice, îngrijitor

107.

28.05.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 01.06.2012

108.

30.05.2012

Delegarea atribuțiilor pe linie de stare civilă, pe durata efectuării de către dl. Buzea ștefan a concediului de odihnă

109.

30.05.2012

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

110.

30.05.2012

Suspendarea plății ajutorului scoial

111.

30.05.2012

Suspendarea plății ajutorului scoial

112.

30.05.2012

Suspendarea plății ajutorului scoial

113.

30.05.2012

Suspendarea plății ajutorului scoial

114.

30.05.2012

Suspendarea plății ajutorului scoial

115.

30.05.2012

Suspendarea plății ajutorului scoial

116.

30.05.2012

Suspendarea plății ajutorului scoial

117.

30.05.2012

Modificare cuantum ajutor social

118.

30.05.2012

Suspendarea plății ajutorului scoial

119.

31.05.2012

Constatarea contravențiilor la regimul actelor de stare civilă și aplicarea sancțiunilor

120.

01.06.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință extraordinară, pentru data de 07.06.2012

121.

18.06.2012

Constituirea comisiei de recepție, verificare și aprobare la plată a lucrării „Reparații prin pietruire a străzilor și ulițelor din comuna Vama Buzăului”

122.

29.06.2012

Eefctuarea de anchete sociale

123.

29.06.2012

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

124.

29.06.2012

Efectuarea de anchete sociale în conformitate cu prevederile art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

125.

29.06.2012

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Crăciun Robert Alexandru Nicolae

126.

29.06.2012

Efectuarea unor anchete sociale la domiciliu

127.

29.06.2012

Suspendarea plății ajutorului social

128.

29.06.2012

Suspendarea plății ajutorului social

129.

29.06.2012

Suspendarea plății ajutorului social

130.

29.06.2012

Suspendarea plății ajutorului social

131.

29.06.2012

Suspendarea plății ajutorului social

132.

29.06.2012

Suspendarea plății ajutorului social

133.

29.06.2012

Reluarea plății ajutorului social

134.

29.06.2012

Reluarea plății ajutorului social

135.

29.06.2012

Reluarea plății ajutorului social

136.

29.06.2012

Reluarea plății ajutorului social

137.

29.06.2012

Reluarea plății ajutorului social

138.

29.06.2012

Reluarea plății ajutorului social

139.

29.06.2012

Reluarea plății ajutorului social

140.

09.07.2012

Interzicerea comercializării și a consumului de băuturi alcoolice în peioada desfășurării referendumului pentru demiterea Președintelui României

141.

09.07.2012

Delimitarea secțiilor de votare pe raza comunei Vama Buzăului

142.

20.07.2012

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

143.

24.07.2012

Constituirea comisiei de recepție, verificare și aprobare la plată a lucrării „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în cartier Romi”, satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului

144.

24.07.2012

Constituirea comisiei de recepție, verificare și aprobare la plată a lucrărilor executate la Biserica Ortodoxă Vama Buzăului de către S.C. Banrom S.R.L., conform facturii nr. 0062/20.07.2012

145.

24.07.2012

Constituirea comisiei de recepție, verificare și aprobare la plată a lucrării „Semnalizare orizontală și verticală pentru Drumul Comunal DC 49 A Vama Buzăului” și a serviciului de curățire stradală - „Măturat mecanic, curățat manual, spălat mecanic și stropit mecanic” – pentru Drumul Comunal DC 49 A Vama Buzăului

146.

24.07.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.07.2012

147.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

148.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

149.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

150.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

151.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

152.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

153.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

154.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

155.

30.07.2012

Suspendarea plății ajutorului social

156.

30.07.2012

Reluarea plății ajutorului social

157.

30.07.2012

Delegarea atribuțiilor de primar al comunei d-lui Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului - pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului

158.

30.07.2012

Delegarea atribuțiilor de secretar al comunei d-lui Buzea ștefan – referent în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului– pe perioada efectuării concediului de odihnă de către d-ul Găitan Adrian - Constantin – secretarul comunei Vama Buzăului

159.

09.08.2012

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei minore cu handicap grav Ardelean Marian Robert

160.

10.08.2012

Efectuarea de anchete sociale în conformitate cu prevederile art. 14^1 din Legea nr, 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

161.

10.08.2012

Efectuarea de anchete sociale în conformitate cu prevederile art. 24, alin. (3) și ale art. 26, alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocație pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare

162.

16.08.2012

Ridicarea curatelei instituite prin Dispoziția nr. 228/25.10.2011

163.

21.08.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.08.2012

164.

27.08.2012

Suspendarea plății ajutorului social

165.

27.08.2012

Reluarea plății ajutorului social

166.

27.08.2012

Reluarea plății ajutorului social

167.

27.08.2012

Reluarea plății ajutorului social

168.

27.08.2012

Reluarea plății ajutorului social

169.

27.08.2012

Reluarea plății ajutorului social

170.

27.08.2012

Reluarea plății ajutorului social

171.

27.08.2012

Reluarea plății ajutorului social

172.

27.08.2012

Reluarea plății ajutorului social

173.

27.08.2012

Modificarea cuantumului ajutorului social

174.

27.08.2012

Desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 158 din Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă

175.

07.09.2012

Organizarea secției de votare la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru alegerea colegiului județean al camerei agricole

176.

21.09.2012

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței beneficiarilor de ajutor social pentru sezonul rece noiembrie 2012 – martie 2013

177.

21.09.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 28.09.2012

178.

24.09.2012

Delimitarea secțiilor de votare pe raza comunei Vama Buzăului

179.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

180.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

181.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

182.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

183.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

184.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

185.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

186.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

187.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

188.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

189.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

190.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

191.

28.09.2012

Suspendarea plății ajutorului social

192.

03.10.2012

Efectuarea unei anchete sociale la domiciliu

193.

15.10.2012

Desemnarea persoanei responsabile pentru acordarea primului ajutor la locul accidentului, în cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului

194.

18.10.2012

Constituirea comisiei de selecție și evaluare oferte pentru atribuirea contractului de lucrări „Centrul Local de Informare și Promovare Turistică Vama Buzăului”

195.

24.10.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 31.10.2012

196.

29.10.2012

Constituirea unei comisii de verificare a modului de îndeplinire a atribuțiilor înscrise în fișa postului de către d-na Neagovici Genica și d-na Croială Elena, salariate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului

197.

29.10.2012

Suspendarea plății ajutorului social

198.

29.10.2012

Suspendarea plății ajutorului social

199.

29.10.2012

Suspendarea plății ajutorului social

200.

29.10.2012

Reluarea plății ajutorului social

201.

29.10.2012

Reluarea plății ajutorului social

202.

29.10.2012

Reluarea plății ajutorului social

203.

29.10.2012

Reluarea plății ajutorului social

204.

29.10.2012

Reluarea plății ajutorului social

205.

29.10.2012

Împuternicirea d-lui Comăniță Radu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, în a aplica sancțiunile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 30/31.03.2012

206.

29.10.2012

Reluarea plății ajutorului social

207.

29.10.2012

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

208.

29.10.2012

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

209.

29.10.2012

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

210.

31.10.2012

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

211.

31.10.2012

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

212.

31.10.2012

Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

213.

05.11.2012

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

214.

05.11.2012

Constituirea comisiei de recepție finală a lucrării „Reabilitare drum comunal DC 49 Vama Buzăului, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”

215.

08.11.2012

Efectuarea unie anchete sociale la domiciliu

216.

12.11.2012

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Neagovici Frusina

217.

12.11.2012

Rectificarea mențiunii înscrise pe exemplarul I al actului de naștere nr. 25 din 07.08.1942, înregistrat la Starea Civilă Vama Buzăului

218.

19.11.2012

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Repararea și realizarea de punți pietonale peste râul Buzău, inclusiv repararea podului din satul Acriș, punctul „La Corina Bărăgan”

219.

23.11.2012

Constituirea comisiilor de inventariere a tutror elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii existente în patrimoniul Comunei Vama Buzăului, precum și a comisiei de casare

220.

23.11.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 29.11.2012

221.

26.11.2012

Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei

222.

26.11.2012

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

223.

26.11.2012

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

224.

26.11.2012

Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei

225.

28.11.2012

Majorarea cuantumului brut al indemnizației lunare a primarului și viceprimarului comunei Vama Buzăului, începând cu data de 01.12.2012

226.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Găitan Adrian Constantin, pe durata exercitării cu caracter temporar funcției publice de conducere secretar al comunei Vama Buzăului

227.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Aldea Cosmina Georgeta, încadrată în funcția publică de execuție inspector

228.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Ardelean Gheorghe Daniel, încadrat în funcția publică de execuție inspector

229.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Boriceanu Elena, încadrată în funcția publică de execuție referent

230.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Buzea Ilona, încadrată în funcția publică de execuție referent

231.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Buzea ștefan, încadrat în funcția publică de execuție referent

232.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Chirilaș Constantin, încadrat în funcția publică de execuție referent

233.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Ganea Maria, pe durata exercitării cu caracter temporar funcției publice de conducere șef birou buget local, contabilitate

234.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Lupu Eduard Ionel, încadrat funcția publică de execuție consilier

235.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Mirică Daniel, încadrat în funcția publică de execuție inspector, care îndeplinește și atribuții pe linie de urbansim

236.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Burlac Elena Rodica, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice funcționar

237.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Burlac Nicolae, încadrat în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice muncitor calificat I

238.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-lui Ciobanu Gheorghe, încadrat în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice muncitor necalificat I

239.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Croială Elena, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice îngrijitor

24o.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Chirilaș Monica Elena, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice inspector de specialitate

241.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Hermenean Simona Luminița , încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice bibliotecar

242.

28.11.2012

Majorarea, începând cu data de 01.12.2012, a cuantumului brut al salariului de bază lunar al d-nei Neagovici Genica, încadrată în funcția care nu intră în categoria funcțiilor publice îngrijitor

243.

28.11.2012

Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

244.

28.11.2012

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

245.

28.11.2012

Reluarea plății ajutorului social

246.

28.11.2012

Acordarea ajutorului social

247.

28.11.2012

Acordarea ajutorului social

248.

28.11.2012

Reluarea plății ajutorului social

249.

28.11.2012

Reluarea plății ajutorului social

250.

28.11.2012

Reluarea plății ajutorului social

251.

28.11.2012

Reluarea plății ajutorului social

252.

28.11.2012

Reluarea plății ajutorului social

253.

28.11.2012

Reluarea plății ajutorului social

254.

28.11.2012

Reluarea plății ajutorului social

255.

28.11.2012

Suspendarea plății ajutorului social

256.

28.11.2012

Suspendarea plății ajutorului social

257.

28.11.2012

Încetarea plății ajutorului social

258.

05.12.2012

Interzicerea comercializării și a consumului de băuturi alcoolice în perioada desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, din data de 09.12.2012

259.

10.12.2012

Desemnarea persoanei responsabile cu întreținerea trusei sanitare de prim ajutor, ce se află în dotarea Primăriei comunei Vama Buzăului

260.

12.12.2012

Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor, presoanei cu handicap grav Muntean Adrian – Constantin

261.

12.12.2012

Desemnarea lucrătorului care va reprezenta salariații din cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului și ai SPCLEP al comunei Vama Buzăului, în problemele privind protecția securității și sănătății în muncă

262.

12.12.2012

Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor „Extinderea rețelei de distribuție a apei în comuna Vama Buzăului, județul Brașov – punctul Prund”

263.

14.12.2012

Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vama Buzăului – secțiunea de funcționare, pentru anul 2012

264.

14.12.2012

Convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului la ședință ordinară, pentru data de 20.12.2012

265.

17.12.2012

Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

266.

17.12.2012

Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

267.

28.12.2012

Încetarea plății indemnizației lunare pentru însoțitor, persoanei cu handicap grav Rechițan Mariana

268.

28.12.2012

Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

269.

28.12.2012

Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

270.

28.12.2012

Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

271.

28.12.2012

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2012 - 2013

272.

28.12.2012

Programarea efectuării concediului de odihnă pentru anul 2013 de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, salariații din aparatul de specialitate al primarului și salariații din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului

273.

28.12.2012

Reluarea plății ajutorului social

274.

28.12.2012

Modificarea cuantumului ajutorului social

Declarații de avere și de interese

Arhiva